Premium
Foto: Peter Roek RundveeErvaring

Eigen vleesmerk van witblauwen uit zilte natuur

Bedrijfspand vleesveehouderij Kris en Geert Meerschaert. - Foto's: Peter Roek

Geert (58) en Kris Meersschaert – Van Royen (58) hebben een vleesveebedrijf met Belgisch witblauwen en hoeveverkoop. De voormalige varkenstak wordt verhuurd.

In het Verdronken Land van Saeftinghe hebben Geert en Kris zo’n 85 koeien lopen. Ze verblijven er tot begin november.

Als dieren naar huis moeten of behandeld moeten worden, staat een vanghok gereed. Daar kunnen ze ook drinken.

Alle koeien in het natuurgebied hebben een gps-tracker. Via een app zien de ondernemers waar de dieren zich bevinden.

Een deel van de dieren blijft jaarrond op stal, zoals het jongvee en de stieren die voor de retail weggaan. Allemaal op stro.

Bestellingen komen via de website binnen en op zaterdag worden ze opgehaald. Thuis, maar ook op twee andere locaties.

Beheer
WP Admin