In 2022 werd ontdekt dat rundvlees uit uiterwaarden hoge niveaus van schadelijke stoffen bevatte, wat leidde tot maatregelen om de verkoop van dit vlees te voorkomen. - Foto: Twan Wiermans AlgemeenNieuws

Onderzoek: wildernisvlees kan hele jaar door PCB’s bevatten

Onderzoek wijst uit dat wildernisvlees van natuurkoeien het hele jaar door te hoge niveaus van PCB’s en dioxines kan bevatten. Dit vormt een gezondheidsrisico.

Wildernisvlees bevat het hele jaar door potentieel gevaarlijke stoffen. Zelfs in de zomer, wanneer dieren minder blootstaan aan schadelijke stoffen, blijken er hoge gehalten aan kankerverwekkende PCB’s en dioxines voor te komen. Dit is de conclusie van aanvullend onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen Food Safety Research (WFSR). Het onderzoek was een opdracht van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (Buro) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Opname schadelijke bodemdeeltjes

De aanname was dat runderen in de zomer minder schadelijke bodemdeeltjes opnemen. Toch toont het onderzoek aan dat zelfs in de zomer grazende dieren in de uiterwaarden de normen voor schadelijke stoffen kunnen overschrijden. Dit geldt zowel voor vet als voor organen.

Consumenten die regelmatig vet vlees van natuurkoeien eten, lopen risico op een te hoge inname van kankerverwekkende dioxines en PCB’s. Mager vlees lijkt over het algemeen wel te voldoen aan de wettelijke normen. Echter, orgaanvlees bevat gevaarlijk hoge gehalten aan schadelijke stoffen, waaronder PCB’s, dioxines en zware metalen.

‘Overweeg wettelijk verbod wildernisvlees’

In 2022 werd al vastgesteld dat vlees van runderen uit uiterwaarden te hoge gehalten aan schadelijke stoffen bevat. Maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat dit vlees op de markt komt. Het Bureau adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een wettelijk verbod te overwegen. Dit verbod zou moeten gelden voor het aanbieden van orgaanvlees en vet van dieren uit de uiterwaarden.

Ten slotte adviseert het Bureau aan de inspecteur-generaal van de NVWA dat wildernisvlees alleen verkocht mag worden na bewijs van naleving van de wettelijke normen voor dioxines.

Reacties

  1. De oversterfte in de westerse wereld ligt tussen de 5% en 25%. De oversterfte in Nederland is zo’n 10 %. We weten wel waardoor dat komt maar er mag niet over gepraat worden. Ik zou mij daarom om wat PCB’s niet zo druk maken en eerst de “boosters” verbieden.

Beheer
WP Admin