De Limousins lopen in het in fraaie Limburgse landschap van het Geuldal met de Keutenberg op de achtergrond. - Foto's: Twan Wiermans RundveeErvaring

Met veel eigen voer goed Natuurvlees-rendement

Vleesbedrijf Rutten levert Limousin-stierenvlees aan Natuurvlees Nederland dat als kalfsvlees in de horeca belandt. Alle dieren lopen buiten in vier Limburgse natuurgebieden.

In het mooie Geuldal loopt de Limousin-kudde van familie Rutten tussen de boerderij in Wijlre en de Keutenberg. Het is een van de vier natuurgebieden waar de Limousins het grootste deel van het jaar buiten lopen. Dit is ook een van de voorwaarden om aan keten Natuurvlees Nederland te mogen leveren. “Toen we hier in 2014 mee begonnen, was het zelfs de enige voorwaarde”, vertelt Geert Rutten. “In 2019 kwam daar Beter Leven 2 sterren bij en nu is er echt een model met kpi’s. We voldeden echter al aan heel veel dingen. We moesten alleen nog investeren in een koeborstel.”

Lees verder onder foto

Geert Rutten (26) heeft in maatschap met zijn ouders Leon (63) en Miriam (57) een vleesveebedrijf met 202 Limousins en 130 hectare land in gebruik. Er zijn ook twee Landwinkels.
Geert Rutten (26) heeft in maatschap met zijn ouders Leon (63) en Miriam (57) een vleesveebedrijf met 202 Limousins en 130 hectare land in gebruik. Er zijn ook twee Landwinkels.

Onder de 202 Limousins zijn 80 zoogkoeien en 2 dekstieren. Van de overige 120 dieren zijn er 80 vrouwelijk (tot 2 jaar) en 40 stiertjes (tot 1 jaar). Die stieren hield Rutten voorheen tot 8 à 9 maanden op het bedrijf waarna ze naar een Beter Leven-mester in de buurt gingen die ze tot 2 jaar afmestte. In het Natuurvlees-concept houdt Rutten de stiertjes iets langer aan. Na 51 weken worden de dieren door Natuurvlees opgehaald. “De stieren blijven zo lang mogelijk hier voor optimale kwaliteit en maximale groei, maar wel binnen een jaar zodat het nog kalfsvlees mag heten.”

De dieren worden op korte afstand geslacht en het vlees belandt vervolgens via groothandel Sligro bij de horeca. Rutten: “In de afgelopen vier maanden hebben we 22 Limousin-stieren laten slachten. Die hadden een gemiddeld geslacht gewicht van 319 kilo en zaten rond de U+/E-classificatie.” In september en oktober verwacht Rutten nog eens 13 stieren te kunnen leveren. Die dieren staan nu nog in de potstal in Wijlre.

Lees verder onder foto

Er zijn twee locaties met potstallen. Dit is de thuislocatie in Wijlre, de andere stal wordt gehuurd in Wahlwiller.
Er zijn twee locaties met potstallen. Dit is de thuislocatie in Wijlre, de andere stal wordt gehuurd in Wahlwiller.

Meer rendement door eigen voer

Terwijl Rutten de hokken in de potstal met stro aanvult voor de stieren graast het grootste gedeelte van de kudde buiten op extensief grasland met verschillende beheerpakketten. Rondom heeft Rutten heggen aangelegd om de biodiversiteit te stimuleren. Voer is een sterke troef op dit bedrijf en verlaagt de kostprijs. Rutten is nagenoeg zelfvoorzienend; iets wat niet voor elke Natuurvlees-deelnemer vanzelfsprekend is.

De minimale keteneisen van 80% ruwvoer uit de regio en maximaal 40% krachtvoer zijn voor hem geen probleem. “Naast grasland hebben we 7 hectare mais, 6 hectare luzerne, 3 hectare voederbieten en 2 hectare tarwe”, zegt Rutten. “De voederbieten hebben een hoge opbrengst van wel 140 ton per hectare en de tarwe malen we zelf. De mais wordt als snijmais ingekuild en noteert al gauw 60 ton per hectare. Dat is allemaal mooi aanvullend krachtvoer waardoor we alleen nog wat brok in de afmestfase nodig hebben.”

Lees verder onder foto

De Limousin-kudde loopt in vier natuurgebieden: het Geuldal, het Savelsbos, het Gerendal en Landgoed Terworm.
De Limousin-kudde loopt in vier natuurgebieden: het Geuldal, het Savelsbos, het Gerendal en Landgoed Terworm.

Luzerne past binnen GLB

De luzerne teelt Rutten dit jaar voor het eerst op het eigen bedrijf omdat die goed binnen het GLB en ecoregelingen past. “We hopen op een opbrengst van 15 ton droge stof.” Qua stro kan Rutten ook zijn kostprijs drukken omdat hij dit uit het gebied zelf haalt, los bij akkerbouwers. De gemiddelde kostprijs ligt rond de € 90 per ton. “In Zuid-Limburg is steeds minder vee en er zijn relatief weinig opvolgers. De druk op de voer- en stromarkt is niet zo hoog en dat is een voordeel.”

De druk op de voer- en stromarkt is in Zuid-Limburg niet zo hoog en dat is een voordeel

Het zorgt ervoor dat Rutten een hoger rendement haalt. De afmestperiode kost gemiddeld € 3,10 per dag en het rendement van de stierkalveren ligt nu wel 20 tot 25% hoger dan voordat hij kalfsvlees aan Natuurvlees leverde. En als de situatie op de markt verandert door een hogere kostprijs of tegenvallende opbrengstprijs is de prijs niet in brons gegoten. Rutten: “Er vinden meermaals gesprekken plaats waarbij Natuurvleesboeren over zulke zaken met de afnemer spreken. Zo wordt gestreefd naar een acceptabele prijs voor de boer.”

Lees verder onder foto

De Landwinkel in Eyserheide is een belangrijk deel van het bedrijf. Er wordt ook eigen Limousin-vlees verkocht.
De Landwinkel in Eyserheide is een belangrijk deel van het bedrijf. Er wordt ook eigen Limousin-vlees verkocht.

Nieuwe Landwinkel

In Eyserheide – op een paar kilometer afstand van Wijlre – runt familie Rutten sinds kort een nieuwe Landwinkel die inmiddels een belangrijk deel van het bedrijf uitmaakt. Er worden veel streekproducten, maar ook tuinmaterialen en producten voor hobbydieren verkocht. Geerts zus Anouk, zijn ouders en twee medewerkers werken hier. In de vriezers voorin de winkel ligt ook eigen Limousin-vlees. Hiervoor worden de koeien meestal na 5 jaar geslacht met gemiddeld 420 kilo geslacht gewicht.

Jaarlijks belandt twee derde van de koeien bij Natuurvlees, het overige deel wordt verkocht in de Landwinkel. “We slachten niet de zwaarste dieren”, zegt Rutten. “We fokken op natuurlijk afkalven en arbeidsgemak. Dit past bij het Natuurvlees-concept en het arbeidsgemak is prettig in combinatie met onze winkels.” De verkoop van het Limousin-vlees is tot nu toe al een groot succes. “Het past perfect bij de consument die hier komt. Die wenst verantwoord vlees met een goed verhaal. Dat bieden wij en bovendien lopen de Limousins in het weiland bij de winkel. Ze zien ze direct.”

In de potstal staan acht Limousins in een hok en elk dier heeft er 6,9 m2 ruimte.

Natuurvlees Nederland werkt volgens het 4x NL-principe. Alle dieren zijn in Nederland geboren, opgegroeid, geslacht en verwerkt. De afnemer werkt daarbij met twee vleesveerassen: Limousin en Blonde d’Aquitaine.

Rutten voert de Limousins die tijdens de reportage wel in de potstal stonden. De dieren krijgen vooral ruw- en krachtvoer van eigen land. Daardoor kan Rutten zijn kostprijs laag houden.

De Limousins lopen in vier natuurgebieden. Rutten pacht vooral extensief grasland met beheerspakketten. Daarvoor gelden enkele voorwaarden: maximaal 3 grootvee-eenheden per hectare en geen gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Een deel van het grasland – 12 hectare – is kruidenrijk grasland.

Mooie plaatjes van de Limousin-kudde.

In het gehucht Eyserheide staat de Landwinkel van familie Rutten. Deze winkel is nog relatief nieuw. Een andere, tweede winkel bevindt zich in het dorp Sint Geertruid en bestaat al 20 jaar. Daar verkoopt Rutten al sinds 2021 Limousin-vlees.

In de Landwinkel in Eyserheide wordt van alles verkocht. Van streekproducten van lokale boeren tot tuinmaterialen en producten voor hobbydieren.

De streekproducten hebben een prominente plek in de winkel. Alles wat verkocht wordt, wordt binnen een straal van 25 kilometer van Eyserheide geproduceerd. www.Delandwinkelonline.nl

Aan de achterkant van de Landwinkel heb je een mooi uitzicht op het 100 meter lager gelegen Geuldal. Hier loopt ook een klein deel van de Limousin-kudde.

Beheer
WP Admin