Foto: ANP AlgemeenAchtergrond

Economische stemming in Duitse landbouwsector blijft in mineur

Het komende halfjaar wordt er weinig geïnvesteerd in de Duitse landbouw. 22% van de boeren denkt dat het moeilijk zal worden om krediet te krijgen van de bank. 8% krijgt inderdaad al geen krediet meer.

De economische stemming in de Duitse landbouw blijft in mineur. Dat heeft zijn weerslag op de investeringsbereidheid, want die is op een dieptepunt beland.

Dat valt op te maken uit de nieuwe Conjunctuurbarometer die elk kwartaal aan de hand van enquêtes wordt opgesteld door het Bauernverband (DBV), in samenwerking met de belangenorganisatie van de mechanisatie-industrie VDMA Landtechnik en bankier Landwirtschaftliche Rentenbank.

Stemming onder akkerbouwers en melkveehouders licht gestegen

Het goede nieuws van de actuele meting, is dat de stemming ten opzichte van de vorige licht is gestegen. Ook voor de wat langere termijn, 2 tot 3 jaar, zijn de toekomstverwachtingen iets hoger. Dat geldt met name voor de akkerbouwers en de melkveehouders. In de intensieve veehouderij daarentegen is het pessimisme toegenomen, ondanks de recente verbetering van de varkensvleesprijzen.

De index waarmee de stemming van nu voor de sector als geheel wordt aangegeven, staat op 13,1 punten, maar dat is nog steeds laag. Van 2010 tot midden 2014 stond de index tussen de 30 en 35. Het record van 38,5 dat in 2007 werd bereikt, lijkt echter vooralsnog onhaalbaar ver weg.

Investeringsvolume gehalveerd ten opzichte van twee jaar geleden

Het slechte nieuws is dat het geplande investeringsvolume voor het komende halfjaar is gedaald naar €2,8 miljard. Dat is het kleinste volume van de afgelopen 10 jaar. Ten opzichte van een jaar geleden is het investeringsvolume met ruim €1 miljard gedaald, en ten opzichte van twee jaar geleden zelfs €2,7 miljard. Dat komt dus neer op een halvering. Het aantal boeren dat geld in het bedrijf wil steken is dan ook zeer gering. Slechts 21% heeft investeringsplannen tegen nog 28% een jaar eerder, en 34% in het najaar van 2014.

Volgens het Bauernverband zal deze geringe investeringslust grote nadelige gevolgen krijgen voor de economische ontwikkeling van de plattelandsgebieden. “Zonder investeringen in de landbouw gaan veel arbeidsplaatsen verloren in toeleverende bedrijven”, waarschuwt de federatie. Tekenend is dat de investeringen in duurzame energieproductiefaciliteiten (biovergisters, turbines en zonnepanelen) gelijk blijven ten opzichte van vorig jaar, namelijk op €1 miljard. Dat is nog iets meer dan wat er in mechanisatie wordt geïnvesteerd.

Kredieten loskrijgen bij bank lastig

Ruim een vijfde (22%) van de landbouwondernemers denkt ook dat het moeilijk zal worden om nog kredieten los te krijgen bij de bank. In alleen het oosten van Duitsland is dat bij 33% van de boeren het geval. Voor 8% van de boeren is de situatie dat de bank geen krediet meer verstrekt al een feit.