Foto: Misset AlgemeenNieuws

€ 73 miljoen gereserveerd voor mestbeleid

Voor het mestbeleid is in 2024 € 72,9 miljoen gereserveerd. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van landbouw.

Het overgrote deel hiervan, € 52,6 miljoen, is bestemd voor de derogatiecompensatie in de vorm van de subsidieregeling behoud grasland. De subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk te maken grasland te behouden zodat de waterkwaliteit in Nederland niet achteruitgaat.

Voor de subsidieregeling voor mestverwerking is € 5,8 miljoen begroot. Deze subsidieregeling is bestemd voor mestverwerkers die stikstofmestproducten maken uit dierlijke mest, die geschikt zijn als kunstmestvervangers.

Inkomsten uit derogatievergunningen

Voor de uitvoering, monitoring en handhaving van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn is € 14,5 miljoen gereserveerd. Het mestbeleid zorgt ook voor inkomsten bij het ministerie. De inkomsten uit derogatievergunningen is begroot op € 5,7 miljoen. Uit boetes verwacht het ministerie € 1,5 miljoen te ontvangen. De boete-inkomsten als gevolg van handhaving van de Wet Dieren wordt hoger begroot, op € 5,6 miljoen.

Reacties

  1. Je moet het maar durven opschrijven: “De subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk te maken grasland te behouden zodat de waterkwaliteit in Nederland niet achteruitgaat.”
    Hier staat dus eigenlijk: “Afschaffen van de derogatie zorgt voor achteruitgang van de waterkwaliteit.”
    En waarom werd de derogatie afgeschaft? Om de waterkwaliteit te verbeteren of om de veestapel op een goedkope manier te reduceren?

Beheer
WP Admin