Foto: ANP AlgemeenNieuws

€ 5 miljoen voor Overijsselse landbouwinnovatie

Provincie Overijssel stelt bijna € 5 miljoen beschikbaar voor de landbouw en agrifoodsector.

De pijlen zijn vooral gericht op innovaties binnen de landbouw. De subsidie wordt verdeeld over twee regelingen:

  • Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw;
  • Samenwerking voor innovaties landbouw.

Samenwerking en innovatie

Voor de eerstgenoemde regeling is ruim € 1,7 miljoen beschikbaar en voor de tweede regeling € 3,1 miljoen. Bij de regeling voor de fysieke investeringen gaat het bijvoorbeeld om technische vernieuwingen in een stalsysteem. Bij de regeling voor samenwerking staan samenwerkingen centraal die innovaties bijvoorbeeld willen ontwikkelen of toepassen. De subsidie voor de fysieke investeringen bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, waarbij het minimum subsidiebedrag € 50.000 is en het maximum bedrag € 300.000. Voor de samenwerkingssubsidie gelden andere vergoedingen, afhankelijk van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Beide subsidieregelingen zijn POP3-subsidies. POP3 is het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma. De subsidieregelingen worden opengesteld van 5 februari tot en met 6 april. Het aanvragen van een subsidie kan via de website van de provincie.

Beheer
WP Admin