Foto: Ton Kastermans Fotografie RundveeAchtergrond

Duitsers willen zuivelschap tegen melkprijsmalaise

Een productschap zuivel als middel tegen alle kwalen die tijdens de recente melkprijsmalaise in de melksector aan het licht zijn gekomen. Dat is de wens van het Bauernverband, dat daarbij steun in de rug krijgt van landbouwbewindsman Schmidt.

In Duitsland zal, zoals het er nu naar uitziet, een soort productschap zuivel op stapel worden gezet, een ‘Branchenverband Milch’, zoals de initiatiefnemers het noemen. Vooral de boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) is er voorstander, evenals de federatie van de coöperatieve landbouwindustrie, het Deutsche Raiffeisenverband (DRV). Steun voor de vorming van een productschap is er van de kant van de zittende landbouwminister, de Beierse christendemocraat Christian Schmidt.

Afzetbevordering

Het Branchenverband Milch moet zich volgens deze partijen bezig gaan houden met afzetbevordening, de ontsluiting, respectievelijk ontwikkeling, van nieuwe markten en last but not least ook met de vormgeving van de contracten tussen leveranciers en verwerkers. De taak afzetbevordering kan nog wel een juridisch probleem opleveren. Zo’n zeven jaar geleden kenden de Duitsers het via heffingen door de boeren gefinancierde centrale marketinginstelling CMA. Deze instelling moest na klachten van de boeren echter op last van de rechter worden opgeheven omdat de semi-fiscale financiering in strijd was met de grondwet. Men zal dus moeten oppassen, dat het met het financieringsmodel niet nog een keer fout gaat.

Bauernverband ziet productschap als deel van oplossing

Het Bauernverband ziet hoe dan ook een productschap als iets waaraan niet te ontkomen valt als men ‘eindelijk de evidente problemen in de zuivelsector wenst op te lossen.’ Die zouden tijdens de melkprijsmalaise nogmaals duidelijk aan het licht zijn gekomen. De boerenfederatie stelt daarbij vast dat de Duitse zuivelsector er qua concurrentiekracht slechter voor staat dan de mededingers elders in de EU. Onder meer (en met name) kampen de zuivelaars met een oligopolie bij de retailers.

De boerenfederatie stelt vast dat de Duitse zuivelsector er qua concurrentiekracht slechter voor staat dan de mededingers elders in de EU. De zuivelaars kampen met een oligopolie bij de retailers.

Supermarktreuzen

Een handjevol supermarktreuzen kan de zuivelindustrie maken en breken. Een ‘Branchenverband Milch’ ofwel productschap zou daar tegenwicht kunnen bieden, vindt het DBV. Het productschap moet er tevens voor zorgen dat de – volgens het DBV – hoognodige modernisering van de leverantiebetrekkingen van de melkveehouders met de verwerkers van de grond komt. Bewindsman Schmidt is het er roerend mee eens. Dat bleek op het afgelopen week gevoerde overleg tussen de partners.

Een handjevol supermarktreuzen kan de zuivelindustrie maken en breken. Een ‘Branchenverband Milch’ ofwel productschap ‘zou daartegenwicht kunnen bieden’.

Verzet tegen idee van productschap

Melkverwerkersorganisatie Milchindustrie-Verband (MIV) was ook aanwezig bij dat overleg. Deze instantie verzet zich echter tegen de idee van een productschap. Er zijn al genoeg belangenbehartigende instellingen en die kunnen de genoemde taken best aan. Een productschap is daarom overbodig, meent het MIV. En aan de modernisering van de leverantiebetrekkingen wordt al volop gewerkt. Conclusie: de atmosfeer tussen zuivelaars en Bauernverband begint behoorlijk af te koelen.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin