AlgemeenNieuws

Duitse boeren woest over MRSA-artikel

Berlijn – Het Deutsche Bauernverband (DBV) en varkenshoudersorganisatie ISN reageren verontwaardigd op een coverartikel onder de titel ‘Wraak uit de stal’ over MRSA en antibioticaresistentie in de jongste editie van weekblad Die Zeit.

Op sociale media op internet zorgt het verhaal voor een proteststorm van individuele boeren en boerinnen. De oorzaak van de ontwikkeling van resistente MRSA-bacteriën wordt geheel bij de landbouw gelegd. Volgens Bauernverband en ISN negeert het blad bewust de feiten, terwijl tevens niet wordt ingegaan op de inspanningen die de sector levert om het antibioticaverbruik zoveel mogelijk te beperken. Feit is dat uitgaande van onderzoek van het Robert-Koch-Institut (RKI) slechts rond de 5 procent van in ziekenhuizen aangetoond aanwezige resistente bacteriën uit de veehouderij komt. Ook tal van andere feiten worden door Die Zeit genegeerd, stellen de twee landbouwbelangenorganisaties vast, onder meer dat in 2013 zo’n 30 procent van de antibioticabehandelingen in de humane geneeskunde op grond van een twijfelachtige diagnose is uitgevoerd.

Beheer
WP Admin