De kunstmest kan op het grasland, mits de berijdbaarheid dat toe laat. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Draagkracht beperkt kunstmest strooien

Kunstmest strooien kan op alle graspercelen. Door overvloedige neerslag zal nu de draagkracht eerder beperkend zijn.

De temperatuursom is in het Westen al op of net over de 400 graden. Langs de oostgrens loopt de temperatuursom nog iets achter, maar ook daar zal, gezien de weersvooruitzichten, rond 15 maart de 400 graden worden bereikt. Dat betekent dat alle graslandpercelen, ongeacht hun eerste gebruik (weiden of maaien), vanaf dan met kunstmeststikstof kunnen worden voorzien.

Op veel plekken zal door overvloedige neerslag nu de draagkracht eerder beperkend zijn dan het totaal van de temperatuursom of de datum.

De toename van afgelopen week (tot 10 maart) lag zo ongeveer op 25 a 30 graden. Nu het veel zachter wordt, zal dit snel oplopen naar zo’n 60 graden in een week tijd.

Lees verder onder de afbeelding

Foto: 2

T-som indicator voor start strooien van kunstmest

De T-som geldt als indicator voor het moment wanneer productief grasland met kunstmeststikstof bemest kan worden. Kunstmest op grasland mag ingezet worden vanaf 1 februari. Met ingang van 16 februari mag er bemest worden met drijfmest op grasland. Alle adviseurs raden aan zo vroeg mogelijk mest uit te rijden, mits de draagkracht dat toe laat.

De cijfers zijn afkomstig van het Nutriënten Management Instituut (NMI). Op hun site staat meer achtergrond over de T-som. Ook is daar een kaartje van Nederland te vinden met dagelijkse update van de T-som per regio in oplopende klassen van steeds 25 graden.

Lees ook: Dit zijn de mestuitrijregels 2023

Beheer
WP Admin