Het schrappen van derogatie zal leiden tot minder grasland, wat een negatief effect heeft op de CO2-vastlegging in de bodem. - Foto: Misset AlgemeenNieuws

Derogatie lijkt te verdwijnen vanaf volgend jaar

Vanaf volgend jaar dreigt Nederland niet meer te kunnen rekenen op derogatie. NOS en ANP melden dat de derogatie vanaf volgend jaar geschrapt wordt, maar het ministerie kan dit niet bevestigen omdat de onderhandelingen nog lopen.

Een woordvoerder bevestigt wel dat een eventuele nieuwe derogatie er echt anders gaat uitzien.  Het streven is dat er een derogatie komt die langjarig duidelijkheid geeft en die past bij de transitie van de agrarische sector. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan lopende de gesprekken niets zeggen, maar wel bekend is dat er geprobeerd wordt om te zorgen voor een geleidelijke uitfasering van derogatie.

Het verlies van de derogatie betekent dat ook de huidige ruim 16.000 derogatiebedrijven per hectare maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest mogen uitrijden. Het schrappen van de derogatie zal grote gevolgen hebben voor de mestmarkt en tot extra kosten leiden voor melkveehouderij, omdat de stikstofbehoefte dan aangevuld zal worden met kunstmest.

Meer kunstmest, minder gras

Het effect op de waterkwaliteit is moeilijk te voorspellen, bleek uit een brief eerder deze week over dit onderwerp. Het gebruik van dierlijke mest zal afnemen, maar hiervoor komt kunstmest in de plaats. Ook zal het schrappen van derogatie leiden tot minder grasland, wat een negatief effect heeft op de CO2-vastlegging in de bodem.

De onderhandelingen over derogatie gingen het afgelopen jaar zeer stroef en verantwoordelijk minister Henk Staghouwer uitte eerder zijn zorgen over dit traject. Afgelopen juni mocht Nederland voor de derde keer een presentatiehouden bij het Nitraatcomité. Het gaat de Commissie dan niet alleen om nitraat in het water, waar de nitraatrichtlijn en derogatie op gericht zijn, maar ook op andere milieunormen zoals het stikstof- en fosfaatplafond, en de bescherming van stikstofgevoelige natuur.

Brussel wil een duidelijk tijdpad

Brussel vindt dat Nederland doeltreffend moet ingrijpen met een duidelijk tijdpad. Brussel wil zekerheid dat de maatregelen ook worden uitgevoerd én effectief zijn. Eerder werd het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn al teruggestuurd naar de tekentafel omdat de Commissie het onvoldoende vond.

Mede-auteur: Mariska Vermaas

Reacties

 1. Als het grasland bemestingsplan blijft zoals tijdens de derogatoe waarbij da niet meer toegestane mest wordt vervangen door kunstmest worden d ekosten inderdaad hoger. Maar er kan ook gekozen worden voor een totaal ander ondernemingsplan met minder kosten omdat er geen kunstmest wordt aangevoerd. Waardoor het aantal dieren daalt en daarmee de post kunstmest+afvoermest+onderhoud dieren daalt en het netto inkomen (misschien) op peil blijft of hopelijk iets stijgt wegens een betere melk door dalende aanvoer.

 2. Laten we ons vanaf nu aan de feiten houden.
  1 Nederland voldoet al jarenlang niet aan de KRW
  2 De kwaliteit van ons drinkwater holt achteruit watermaatschappijen hebben steeds meer moeite om het water te zuiveren.
  3 De landbouwlobby heeft door de jaren heen steeds wat verzonnen om meer mest te mogen aanwenden dan ecologisch verantwoord was.
  4 De sector wil enkel uitbreiden ook in gebieden waar er geen ruimte voor is.
  5 Nederland heeft een stikstofprobleem dat wordt door de sector systematisch ontkend
  6 In de tweede kamer is een wet aangenomen met 107 stemmen voor en 37 tegen die de uitstoot van stikstof tegen dient te gaan.

  En wat doen de boeren?? Ze zeggen hoe kan het nu dat we geen derogatie meer krijgen.
  Zou het niet zo kunnen zijn dat Nederland de derogatie stomweg niet verdiend heeft.
  Tot slot ook als we uit de EEG stappen dien Nederland minder stikstof uit te stoten want de in de tweede kamer aangenomen wet dient te worden uitgevoerd.

 3. Kunnen ze meteen de 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn afschaffen en de krw kan uit de wet…..
  Maar dat zal wel niet gebeuren, in plaats daar van komen er alleen maar extra regels bij om de boer in de tang te houden

  1. De KRW is een EUROPESE RICHTLIJN dat krijg je niet weg en het 7e nitraat richtlijn is de Nederlandse uitleg om dat doel te halen
   DUS……….vergeet het maar

 4. Als de derogatie verdwijnt klopt NEXIT op de deur .
  De nadelen van het lid zijn , zijn dan groter als de voordelen, vermoedelijk .

  1. Nee wiersma dat hebben we aan ons zelf te danken.
   We komen de afspraken niet na

 5. Ik ben steeds een fervent voorstander van de EU geweest en nog. Echter als ik zie in welke bochten wij ons (menen te)moeten wringen!!!!! Is een Nexit misschien zo gek nog niet… Brusselse bemoeizucht is toch wel vermoeiend..GB blijft ook een “gewone”handelspartner!!!

Beheer
WP Admin