Een Deense deskundigencommissie heeft voorgesteld om in landbouw en veeteelt een eigen Deense belasting op luchtvervuiling in te voeren. Alleen op die manier kan het land over een paar jaar voldoen aan internationale klimaatverdragen, zo wordt geconcludeerd. - Foto: Misset/Niels Hougaard AlgemeenNieuws

Deense experts: landbouw en veeteelt moeten CO2-belasting gaan betalen

Denemarken sorteert voor om als eerste EU-land CO2-belasting op te leggen aan de landbouw. Er ligt een voorstel van een invloedrijke expertgroep.

Een Deense deskundigencommissie heeft voorgesteld om in landbouw en veeteelt een eigen Deense belasting op luchtvervuiling in te voeren. Alleen op die manier kan het land over een paar jaar voldoen aan internationale klimaatverdragen, zo wordt geconcludeerd. Denemarken zou hiermee het eerste EU-land worden dat een eigen CO2-belasting invoert.

De Deense expertgroep is een paar jaar geleden door de regering ingesteld toen in de Deense politiek de discussie oplaaide om zelf sneller en beter dan in de EU iets te doen tegen milieuvervuiling en klimaatverandering. Binnen de EU geldt Denemarken als een van die trekkers van een actief milieu- en klimaatbeleid, inclusief de Green Deal binnen het landbouwbeleid.

Die laatste tijd worden in de EU allerlei milieu- en klimaatwetten uitgesteld of op de lange baan geschoven. In de meest recente aanscherping wordt de landbouw vooralsnog buiten beschouwing gelaten. De publicatie van het Deense onderzoeksrapport is eerder enkele malen uitgesteld, om het zo actueel mogelijk te krijgen. Het rapport heeft zowel betrekking op de emissies van vee, kunstmest, bosbouw als op koolstofrijke landbouwgronden, voornamelijk laaggelegen bodems.

Drie varianten

De deskundigen komen met drie varianten, oplopen van een heffing van enkele tientjes tot ruim honderd euro per ton uitgestoten CO2-equivalent, in combinatie met premies om de sector te moderniseren. Die premies zouden gefinancierd kunnen worden via herstructurering van de huidige landbouwsubsidies.

In de meest verstrekkende variant wordt de belastingopbrengst van de extra toeslag op CO2-vervuiling ook ingezet voor verdere verduurzaming van de Deense agrarische sector. In de variant met de kleinste heffing zal de overheid, wil het de klimaatdoelstellingen halen, veel meer geld uit de reguliere begroting moeten inzetten. Voor alle drie scenario’s geldt dat vooral de Deense veehouderij de uitstoot van broeikasgassen, stikstof en methaan zal moeten verminderen, zo wordt gewaarschuwd.

Nauwelijks gunstig klimaateffect

De expertgroep heeft het eerder geopperde idee geschrapt voor een extra belasting – vleestax – op de voedselprijs in de supermarkt. Die financieringsvariant wordt wel in Duitsland onderzocht.

Verwacht wordt dat de modellen de uitstoot van de landbouw met 2,4 tot 3,2 miljoen ton CO2-equivalenten kunnen verminderen. Ook voorspellen de experts dat elk model met productiedaling een “relatief hoog lekrisico” met zich mee zal brengen. Bij verlaagde eigen zuivel- en vleesproductie maar gelijkblijvende Deense vraag zal de import uit het buitenland toenemen. En zal er dus nauwelijks gunstig klimaateffect zijn.

De aanbevelingen van de commissie Svarer zullen nu worden besproken in een nieuwe commissie, namelijk de politieke onderhandelingen in de zogenaamde groene tripartiete. Daarbij zullen de politici, de beroepsgroep en belangenorganisaties betrokken zijn. Dat landbouwoverleg heeft voorlopig tot juni de tijd om tot een akkoord te komen.

Lees ook: Ook druk op Denemarken om stikstof

Reacties

  1. In Nederland heeft de Commissie Remkes de emissieproblematiek onderzocht en een bewezen en beproefde aanpak geadviseerd :de Afrekenbare StoffenBalans met heffingen en premies.De Denen bewegen nu ook in die richting.Een goed idee vindt navolging.

  2. “Experts” die niet de mening van hun broodheer delen hebben het werk snel af. Ik stel voor dat iedereen opzoekt: “CO2 and Temperature graph over millions of years”. Het CO2 gehalte in de lucht heeft over de afgelopen 600 miljoen jaar geschommeld tussen 180ppm en 7000 ppm. De gemiddelde temperatuur op aarde heeft geschommeld tussen de 12 en 22 graden Celsius. Als je naar het geschreeuw van de allarmisten luisterd zou je denken dat het CO2 gehalte en de temperatuur gevaarlijk hoog zijn. Kijk je echter naar de grafiek dan is de conclusie dat zowel het CO2 gehalte als de temperatuur op bijna het laagste punt zitten van de afgelopen 600 miljoen jaar. We zitten met 400ppm aan CO2 niet zo ver af van de 150 ppm waarbij de planten geen CO2 meer aan de lucht kunnen onttrekken. De meeste planten ademen op dit moment nog steeds door het spreekwoordelijke strootje. Daarom 1 simpele vraag aan Iede de Vries van de Redactie. Welk CO2 gehalte moeten we halen om te kunnen zeggen dat de aarde is gered?

  3. Gas, olie en ontbossing belasten en biogas en bosaanplant belonen hele sectoren met modelberekeningen opzadelen is zinloos. Iedereen snapt inmiddels toch wel waar de co2 toename in de atmosfeer vandaan komt en dat is niet uit de kont en bek van de koe.

    Dat we anders moeten gaan denken over het gebruik van energie is meer dan logisch. De landbouw zal zich als een van de weinige sectoren zelf kunnen bedruipen met kunstmestpeoductie met biogas en maakt daar de cirkel mee rond. Hoe het met de andere sectoreen moet? Ik heb werkelijk geen idee..

    1. John Kessel, het gaat niet over wie de meeste CO2 de atmosfeer in blaast, maar wie kunnen we het eenvoudigst de schuld geven en welke smoezen kunnen we bedenken om de burger zoveel mogelijk zijn leven te laten leiden. Landbouw is politiek de zwakste groep en die wordt dan ook als zondebok aangewezen en moet zich maar redden met zijn voedselproductie ideaal. Het wordt misschien tijd dat de oorlog in West Europa voelbaar wordt en de steden weten dat eten elders kopen één is maar transporteren over ver van een totaal andere orde is.

    2. Snap er niks van…kunstmest productie en biogas….mischien toch ff terug naar de bassis John

Beheer
WP Admin