Dagontmesting houdt in dat mest dagelijks uit de stal verwijderd wordt. Naast methaanreductie heeft deze methode ook positieve effecten op de ammoniakemissie en luchtkwaliteit in de stal. - Afbeelding: Canva en cover rapport Wageningen Livestock Research, beeldbewerking VarkensNieuws

Dagontmesting vermindert methaanemissie fors volgens onderzoek Wageningen

Dagontmesting, in combinatie met andere maatregelen, kan de methaanemissie in de varkenshouderij drastisch verminderen.

Met dagontmesting in combinatie met andere maatregelen is de methaanemissie bij vleesvarkens, kraamzeugen en gespeende biggen met 90% te reduceren. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research en De Hoeve Innovatie.

Methaan is een van de sterkste broeikasgassen die vrijkomen uit de veehouderijsectoren, veruit het meeste uit de rundveehouderij. In de varkenshouderij is methaangas voornamelijk afkomstig uit mest. In tegenstelling tot ammoniak is er nog geen harde opgave voor bedrijven, maar wil de varkensvleessector bijdragen aan het doel van 30% reductie in 2030.

Lees ook: Dagontmesting krijgt voet aan grond in de varkenshouderij

Dagontmesting: dagelijks mest uit stal verwijderd

Bij dagontmesting wordt de mest dagelijks uit de stal verwijderd. Bij de Hoeve gebeurt dit door de mest uit de stal te spoelen. De verse mest kan daardoor optimaal worden benut voor vergisting. In de stal zijn ook andere emissiebeperkende maatregelen, zoals een kleiner emitterend oppervlakte en verdunning met water.

Dagontmesting is ook gunstig voor de ammoniakemissie en luchtkwaliteit in de stal. De uitstoot van ammoniak verminderde met 54% bij vleesvarkens, 69% bij gespeende biggen en 51% bij kraamzeugen. Dat is minder dan verwacht. Dat komt onder andere doordat koeling vanwege de energie is weggelaten en niet goed van water voorzien van het waterkanaal en de waterpan.

Geuremissies bij dagontmesting

De geuremissies varieerden sterk. Alleen bij vleesvarkens werd een reductie gemeten van gemiddeld 28%. Overigens zijn ook metingen gedaan bij dragende zeugen, maar door hokvervuiling zijn geen betrouwbare cijfers verkregen.

In een aanbeveling voor vervolgonderzoek wordt aandacht gevraagd om met gering watergebruik een geringere ammoniakemissie via het waterkanaal te realiseren. Daarnaast wordt aanbevolen om het systeem volledig te automatiseren en te standaardiseren. Verder kan het systeem worden uitgerust met continue monitoring van de emissies, zoals in dit onderzoek is gedaan. Inmiddels is nieuw onderzoek gestart waarvan de resultaten medio 2024 worden verwacht.


Nieuwsbrief varkenshouderij

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de varkenshouderij.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin