Bezoekers in de zeugenstal van Barend van Santvoort. Hij gaat werken met groepshokken en vloervoedering. De vloer is 60% dicht. - Foto: Kees van Dooren VarkensNieuws

Dagontmesting krijgt voet aan grond in de varkenshouderij

De luchtwasser is nog niet weg te denken uit Nederland. Niettemin groeit de aandacht voor bronaanpak van emissies in de varkenshouderij en zijn de eerste stallen met de techniek dagontmesting een feit.

Op vrijdag drie november start het bevolken van de nieuwe stal voor 800 zeugen van Barend van Santvoort in Nuland (N.-Br.). Het is de eerste stal in Nederland die is uitgerust met de Franse Trac-techniek voor dagontmesting in de varkenshouderij. Het doel is met bronaanpak de ammoniakemissie minimaal 70% terug te dringen. Om dat te bereiken, wordt de mest regelmatig uit de put geschraapt met mestschuiven, mogelijk elke twee uur. Verder valt de mest op een gekoelde putvloer.

De verwachting is dat het koelen genoeg energie oplevert om honderd biggennesten warm te houden in de naastgelegen kraamstal. Een andere maatregel is het gebruik van urease-remmer en het spoelen van de roosters. Want geen urease is geen ammoniak. Dit enzym jaagt namelijk de omzetting van ureum naar ammoniak aan.

Stallen met bronaanpak van emissies

Afgelopen week konden geïnteresseerden een kijkje nemen in de stal. Stalinrichter Vereijken, de leverancier van Trac, hield een open dag inclusief een kennisbijeenkomst. Een van de sprekers was André Aarnink, senior onderzoeker veehouderij en omgeving van Wageningen UR. Hij gaat de emissiemetingen leiden. Aarnink verwacht dat op termijn stallen met bronaanpak van emissies de norm worden, zelfs als er een luchtwasser in voorkomt. Twee andere stellingen van hem zijn dat stallen worden uitgerust met koeling, en de mest buiten de stal wordt opgeslagen. Dergelijke staltypen zijn gezonder voor de boer, leiden tot aantoonbaar minder longproblemen bij varkens, verlagen het gebruik van antibiotica en verkleinen het risico op staartbijten. Minder aangetaste longen scheelt de boer en slachterij samen € 1,51 per varken.

Lang ontwikkeltraject

Directeur Bart Hooijer van stalinrichter Vereijken ziet net als Aarnink dat stallen gaan veranderen. Hooijer: “Ik verwacht niet dat de varkenshouderij zomaar van de luchtwasser af is. Maar we moeten systemen met bronaanpak wel gaan ontwikkelen.” Als reden noemt hij onder meer verlaging de CO2-voetadruk van varkensvlees. Mest en voer zijn samen voor 90% verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot door varkensvleesproductie. Door mest vers uit de stal te halen en te bewerken is veel reductie mogelijk.

Dagontmesting en schonere stallucht

Ook zal het gebruik van stro toenemen in de sector. Een rioolsysteem voor de mest functioneert dan niet. De keuze voor dagontmesting zal in beginsel ook voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op schonere stallucht, betere technische resultaten van de varkens en betere afzetmogelijkheden van de mest. Daarin moet een verdienmodel zitten. Het methaanpotentiaal van de dikke fractie van varkensmest is zes tot negen maal hoger dan van onbewerkte mest die al even in de opslag zit.


Nieuwsbrief varkenshouderij

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de varkenshouderij.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin