Boeren demonstreren 1 februari jl. voor het Europese Parlement in Brussel tijdens de Europese top, uit protest tegen strenge landbouwregels en oneerlijke concurrentie binnen de EU. - Foto: ANP AlgemeenColumn

‘Brussels beleid ingehaald door realiteit’

Met de Europese verkiezingen op komst, brengt Brussel versoepelingen in het landbouwbeleid als reactie op de boerenprotesten.

De Europese verkiezingen komen in zicht. Sinds de boerenprotesten borrelt er wat in Brussel. In februari kondigde de Europese Commissie aan de regeldruk voor boeren te verlichten. Het is inmiddels gelukt om voor dit jaar versoepeling van de braakleggingsplicht te regelen.

Kalenderlandbouw moet op zijn retour

Eind vorige week presenteerde de commissie de wetsvoorstellen voor verdere versoepeling van het Europees landbouwbeleid. Voor de eisen rondom bodembedekking krijgen de lidstaten meer flexibiliteit om dat passend bij lokale omstandigheden in te vullen. Kalenderlandbouw moet op zijn retour. Gewasrotatie mag straks ook ingevuld worden met gewasdiversificatie. De braaklegging komt te vervallen als plicht, maar deze moet wel in een eco-regeling als vrijwillige optie aangeboden worden. Lidstaten mogen bovendien verdere tijdelijke uitzonderingen verlenen als weersomstandigheden het onmogelijk maken om aan conditionaliteitseisen te voldoen.

Timmermans en de starre koers van de Green Deal

Onwillekeurig moest ik toch even terugdenken aan de triloog-onderhandelingen over het Europees landbouwbeleid in 2021. SGP was bij de onderhandelingen aanwezig. Voor alle punten die de commissie nu haastig wil repareren, hebben wij destijds al gewaarschuwd dat deze invulling te star zou zijn en hebben wij werkbare alternatieven bepleit. Ik vergeet niet hoe toenmalig Eurocommissaris Timmermans hoogstpersoonlijk zijn opwachting maakte bij de laatste onderhandelingen, naast de Landbouwcommissaris, om maar vast zo veel mogelijk eisen van de Green Deal door te drukken, zonder dat er ook maar een impact assessment aan ten grondslag lag.

Hoogste tijd voor aanpassing van knellende milieuwetgeving

Dit onrealistische beleid wordt nu ingehaald door de realiteit. Het pakket met wijzigingen is meer dan noodzakelijk. SGP zal zich dan ook inzetten om dit ‘reparatiepakket’ zo snel mogelijk te behandelen. Het Europees Parlement moet dit nog voor het einde van het mandaat goedkeuren.

Tegelijkertijd moeten we benadrukken dat meer oplossingen nodig zijn, ook buiten het GLB. Het kan niet zo zijn dat oplossingen zoals renure maar op de plank blijven liggen, terwijl juist nu iedere verlichting nodig is voor de knellende problemen. Het is de hoogste tijd voor een realiteitscheck en aanpassing van knellende milieuwetgeving, zoals de nitraatrichtlijn, en de nationale invulling daarvan.

Reacties

 1. 300 kg n uit onbewerkte mest is top maar wel op tijd stoppen met uitrijden. Het is dan de vraag of dat 1 augustus moet zijn.

 2. Renure wordt gebracht als oplossing voor het vervallen van derogatie
  Renure is door Jan Huitema terecht op de agenda gezet om kunstmest te vervangen
  Dat kan niet zijn bedoeling geweest zijn.
  Voor grasland in gebruik bij de melkveehouderij is er maar 1 logische oplossing: vul de totale stikstofruimte maximaal in met onbewerkte mest. Blijft er daarna nog ruimte over dan kun je dat met kunstmest of de vervanger Renure opvullen.
  Elke andere invulling van de gebruiksruimte stikstof op grasland werkt kostprijsverhogend, is uitstootverhogend. Kortom, vanuit het belangen de melkveehouderij kan ik geen argumenten aandragen waardoor renure omarmt dient te worden als vervanging van onbewerkte rundveemest.

  1. Precies derogatie grondgebonden bedrijven hebben er niks aan, aan de slag dus met de motie van Flach.

Beheer
WP Admin