Willy Wolfkamp (57) op zijn varkensbedrijf in Haarle (Overijssel). - Foto: Michel Velderman VarkensAchtergrond

‘Boerenvarkensprijs is reële afspiegeling van de markt’

Willie Wolfkamp is de man achter de Boerenvarkensprijs. Deze notering heeft hij opgezet uit onvrede. Bij de andere noteringen ontbreekt het namelijk aan boereninbreng.

Voorheen was Wolfkamp een van de mannen achter de NVV-notering. De Boerenvarkensprijs moet in die zin de nieuwe notering worden die door boeren wordt opgesteld. De ambitie is om binnen drie jaar een aandeel van 60% te hebben. Dan is er nog wel flink wat werk aan de winkel. Momenteel wordt er namelijk nog niet gehandeld op de notering. Ook Wolfkamp zelf lukt het niet zijn varkens op de Boerenvarkensprijs af te rekenen. Dat is natuurlijk opmerkelijk, maar niet voor Wolfkamp zelf. “Het had mij verbaasd als het wel was gelukt”, aldus de altijd optimistische varkenshouder in Salland.

Een notering die niet wordt gebruikt is toch zinloos?

“Uiteindelijk moet er wel op gehandeld worden natuurlijk, dat gaat ook gebeuren. Maar daar gaat wel een aanloopperiode aan vooraf. Dat was destijds ook zo met de introductie van de NVV-notering. Daar ging ook drie jaar overheen. Slachterijen handelen natuurlijk het liefst op de eigen notering. In het eerste jaar kijkt men hoe de prijs staat en zetten boeren en handelaren deze af tegen andere noteringen. Pas in het tweede jaar gaat men afspraken maken, voordat het echt goed loopt ben je drie jaar verder.”

Met een vleesvarkensnotering die €0,10 boven van Rooi staat en een biggenprijs die €3 hoger staat als de Duitse Nord-West, is het misschien ook niet zo gek dat er niet op wordt gehandeld …

“De Boerenvarkensprijs is een netto prijs die varkenshouders kunnen krijgen. Momenteel worden vleesvarkens verkocht voor beursprijs + €0,15. Veel biggen gaan weg voor Nord-West + €5. Die bedragen komen overeen met de Boerenvarkensprijs. Zodoende is dit een reële afspiegeling van de markt. Zelf verkoop ik mijn biggen daar ook voor Nord-West + €5. Mijn vleesvarkens brengen €0,10 meer op dan de DCA beursprijs. Dat betreft echter maar 100 dieren die ik eens in de twee weken lever. Vooral restbiggen die ik zelf aanhoud. Voor grote koppels kun je zodoende zeker €0,15 boven de beursprijs krijgen.”

Welke koppelgrootte staat aan de basis van de notering?

“Voor biggen hanteer ik een koppelgrootte van 500 dieren. De notering is verder gebaseerd op drie entingen. Voor grote koppels zal de prijs overigens niet heel veel hoger zijn. Tussen een koppel van 500 of 1.000 biggen zit zo’n €0,50 per big. Voor vleesvarkens hanteer ik een vracht van 110 dieren, een aanhanger vol.”

Hoe komt de notering tot stand?

“Uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk en degene die de notering publiceert. Om tot een prijs te komen bel ik met verschillende handelaren, inclusief een handelaar in Duitsland. Ook heb ik contacten met studieclubs en andere varkenshouders. Afsluitend bel ik ook nog altijd met Henry Dunnink die ook zijn eigen bronnen heeft. Op basis van dat gesprek kan ik de notering nog iets aanpassen. Dat het op deze wijze gaat heeft ook te maken met de eisen die de Mededingingsautoriteit stelt. Met een man of 6 bij elkaar zitten om samen een notering vast te stellen, is tegen de regels van de NMA. Uiteindelijk zou ik graag naar de situatie willen zoals in Duitsland met een echte boerenprijs. Maar ook dat is vooralsnog lastig, gelet op de mededingingsautoriteit.”

Hoe zijn de reacties op de notering?

“De reacties zijn overwegend positief. Natuurlijk komen er ook wel wat kritische geluiden, maar de meeste mensen die ik spreek zijn enthousiast over de verdere ontwikkeling van de notering.”

Wat verwacht u van het Holland Varken?

“Ik zie daar wel kansen voor. Ik denk dat we in Nederland toch laten zien dat we een stukje harder lopen dan in andere landen, met extra aandacht voor milieu, dierenwelzijn en een laag antibiotica gebruik. Daar is wel iets mee te doen, denk ik. Vervolgens is het zaak om de regie in boerenhand te houden. In die zin zou de Boerenvarkensprijs de ideale notering zijn om het Holland Varken op af te rekenen. Alleen op die manier is het mogelijk om echt een meerprijs te krijgen voor de varkens, zoals de biologische varkenshouders dat bijvoorbeeld ook lukt. Bij andere concepten, zoals Beter Leven-varkens, loop je het risico dat dit degradeert tot een gewone prijs, waarbij alleen een klein plusje wordt betaald voor de meerkosten.”

Beheer
WP Admin