Partner
Tom de Groot (links) houdt in Oldeholtpade momenteel zo’n 95 melkkoeien, in maatschap met zijn ouders Cor en José. - Foto: Geissler Installatietechniek RundveePartner

‘Bewust voor extra koecomfort gekozen’

Maatschap De Groot-Klein Douwel nam medio oktober hun nieuwe melkveestal in gebruik. Een stal met 128 ligboxen die uitgerust zijn met de B3130-flex flexibele boxafscheidingen en een Aquatopsoft waterbed van Royal De Boer Stalinrichtingen. “Wij geloven dat het extra koecomfort zich terugbetaald.”

De maatschap De Groot-Klein Douwel houdt in Oldeholtpade momenteel zo’n 95 melkkoeien. Het koppel groeide de afgelopen jaren gestaag en groeit de komende jaren verder. De oude ligboxstal met 2×6 visgraat was daar niet op toegerust.

Nieuwbouw

Daarom werd het plan gesmeed voor nieuwbouw. Medio oktober kon het resultaat in gebruik worden genomen: een nieuwe stal met 128 boxen en twee melkrobots. “Binnen een week zaten we boven een gemiddelde van drie melkingen en stegen de koeien 3 liter in productie. Natuurlijk is de bezetting in de stal en op de robots nu nog relatief laag, maar het toont aan dat de dieren er op vooruit zijn gegaan en vlot gewend waren aan hun nieuwe omgeving”, stelt Tom de Groot die het bedrijf samen met zijn ouders Cor en José runt.

Verschillende stallen en inrichtingen bekeken

De jonge melkveehouder vertelt dat de maten bewust veel verschillende stallen en inrichtingen bij collega’s hebben bezocht en beoordeeld. “Om die reden is de keuze ook gevallen op B3130-Flex ligboxafscheidingen in combinatie met de Aquatopsoft waterbedden van Royal de De Boer stalinrichting. Het is een matras van 4 centimeter dikte met daarbovenop een waterbed als toplaag. Natuurlijk niet de goedkoopste opties, maar de koeien liggen er heel goed op. Dat hebben we gezien bij de collega’s waar we zijn gaan kijken. En dan in combinatie met dit type boxafscheidingen, omdat die een flexibele instelling van de schoftboom tot 30 centimeter hebben. Zo voorkom je schuurplekken en creëer je voor de koe veiligheid en optimaal comfort bij liggen en het opstaan.”

De jonge melkveehouder zegt zeker ook de mogelijkheid van diepstrooiselboxen te hebben overwogen, maar acht dat te bewerkelijk. “Of je moet nog meer automatiseren, maar ook daaraan zit een prijskaartje en de totale investering in zo’n nieuwe stal liegt er nu ook al niet om.”

De B3130-Flex ligboxafscheidingen in combinatie met de Aquatopsoft waterbedden. De instelling van de schoftboom is flexibel. - Foto: Royal de Boer
De B3130-Flex ligboxafscheidingen in combinatie met de Aquatopsoft waterbedden. De instelling van de schoftboom is flexibel. – Foto: Geissler Installatietechniek

Automatisch instelbare dompelmixers

Een extra investering is de aanschaf van twee automatisch instelbare dompelmixers. “Vanuit de Royal de Boer werd dit geadviseerd, maar eerst twijfelden wij sterk. Vanuit een gewoonte dat zelf mixen erbij hoort en ook omdat het natuurlijk een extra uitgave betekent. Opnieuw was het een bezoekje aan een collega dat ons anders deed besluiten. Hij maakte ons duidelijk dat homogenere mest, doordat je elke nacht tien minuten mixt, betekent dat de mest altijd in goede conditie is om direct uit te kunnen rijden wanneer je wilt, en dat je mixt op momenten dat niemand in de omgeving er last van heeft. Dat zijn belangrijke pluspunten die ons over de streep trokken.”

Beheer
WP Admin