Partner
Ventilatie is 365 dagen per jaar essentieel volgens ventilatiespecialist Huw Jones. - Foto's: Royal De Boer RundveePartner

Stalventilatie het hele jaar door: deze investering betaalt zich altijd terug!

Het optimaliseren van de ventilatie in je stal is meer dan alleen het doorluchten van de ruimte. Het draait om het creëren van een comfortabele en gezonde omgeving voor je koeien, het gehele jaar door. Het is een investering die zich uiteindelijk áltijd terugbetaalt in de winstgevendheid van jouw bedrijf. Ventilatiespecialist Huw Jones legt uit hoe dit precies zit.

De kritieke pijlers: drachtigheidspercentage en melkproductie.

De return on investment (ROI) wordt gemeten aan de hand van twee essentiële pijlers: het drachtigheidspercentage en de melkproductie. Jones wijst op een veelvoorkomend probleem bij melkveehouders: ‘de dip’. “Dit is een periode waarin, bij warmere temperaturen, zowel melkproductie als drachtigheidspercentage aanzienlijk lager liggen. Dit kan direct worden toegeschreven aan onvoldoende of verkeerde ventilatie in de stal. Deze dip is ook te zien in andere statistieken zoals drachtigheidspercentage, herkauwen en ligtijden”, vertelt Jones.

Ventileren is het hele jaar door essentieel

Hoewel ‘de dip’ zichtbaar is in de zomerperiode, is ventilatie 365 dagen per jaar essentieel volgens Huw. Zo gaat ventilatie buiten de warmere periodes om ook over het drogen van strooisel en het handhaven van optimale luchtuitwisseling op koe hoogte. “Koeien zijn ten slotte van nature buitendieren en hebben een grote behoefte aan frisse buitenlucht”, vertelt Huw.

Return on Investment per stal

Investeren in een ventilatiesysteem voor je stal vraagt om een grondige ROI-analyse. Jones benadrukt dat elke stal uniek is. ““Wij zijn hierbij niet alleen leveranciers van ventilatiesystemen, maar ook educatieve partners die bijdragen aan het creëren van een gezonde, comfortabele leefomgeving voor koeien, en tegelijkertijd de efficiëntie en winstgevendheid van de boerderij maximaliseren”, zegt Jones. We analyseren diverse factoren voor optimale winstgevendheid. Dit noemen wij een ventilatie-analyse, waarvan er na twee dagen een rapport beschikbaar is.

Lees verder onder foto

Investeren in een ventilatiesysteem voor je stal vraagt om een grondige ROI-analyse.
Investeren in een ventilatiesysteem voor je stal vraagt om een grondige ROI-analyse.

Financiële overwegingen

Melkprijs
De melkprijs vormt de kern van de inkomstenbron voor melkveehouders. Een hogere melkprijs compenseert niet alleen de investeringskosten sneller, maar stimuleert ook de winstgevendheid.

Aantal koeien
Een grotere kudde kan leiden tot een hogere initiële investering, maar het positieve effect op de algehele productie kan ook substantieel zijn.

Doorlopende kosten apparatuur
Energiekosten zijn een doorlopende bedrijfskostenpost en elk ventilatiesysteem zal deze kosten verhogen. Het is belangrijk om voorafgaand aan de installatie rekening te houden met de geschatte gebruikskosten. Bij Royal de boer berekenen we de gebruikskosten met behulp van lokale weerstations en temperatuurparameters waarbij de ventilator werkt. Het is belangrijk op te merken dat we de gebruikskosten analyseren op basis van de veronderstelling dat de ventilatoren 365 dagen per jaar werken. Bij Royal de Boer geloven we dat de investering in mechanische ventilatie het hele jaar door voordelen moet opleveren.

Inkomen over voerkosten
Koele koeien zullen de DMI-opname op peil houden, wat te zien is in koelere maanden. Het oplossen van hittestress bespaart je natuurlijk geld, maar het is belangrijk om te onthouden dat het je ook geld kost aan extra voer.

Kosten apparatuur
De initiële aankoop- en installatiekosten van ventilatiesystemen vormen een belangrijk onderdeel van de investering. Een gedetailleerde kosten-batenanalyse kan de langetermijneffecten van deze investering verduidelijken.

Onderhoudsuren
Om ventilatoren optimaal te laten functioneren is regelmatig onderhoud cruciaal. Bij RdB houden we rekening met de kosten van onderhoud voor het bedrijf.

Analyse van boerderijgegevens

Melkproductie per koe
We willen graag weten hoe groot de “dip” is in de melkproductie per koe in de warmere maanden. Dan kunnen we begrijpen hoe grondig we moeten zijn bij het ontwerpen van een systeem. Een goed geventileerde stal is direct van invloed op de gezondheid van de koeien en dus op de melkproductie. Een gelijkblijvende hogere melkproductie per koe in warmere maanden vertaalt zich direct in een hoger inkomen.

Drachtigheidspercentage
Net als bij de melkproductie willen we graag zien hoeveel procent er verloren gaat van het drachtigheidspercentage als direct gevolg van hittestress. Een effectieve ventilatie draagt bij aan het verminderen van stress bij koeien, wat de vruchtbaarheid en het drachtigheidspercentage positief kan beïnvloeden. Dit is cruciaal voor het behoud van een gezonde veestapel en de productiviteit

Kosten per dag zonder drachtigheid
De kosten die gepaard gaan met een dag waarop een koe niet drachtig is, omvatten voedingskosten en mogelijke productieverliezen. Aan de hand van dit cijfer kunnen we berekenen hoeveel geld er bespaard kan worden door de vruchtbaarheid te verbeteren door warmtereductie.

Gemiddelde ‘Days In Milk’ van kudde
Deze factor geeft aan hoe lang de koeien al melk produceren. Vaak zien we dat het gemiddelde aantal dagen in de melk van de kudde daalt in de zomer, dit komt door de reproductieprestaties van de kudde in het voorgaande jaar. Een laag aantal “dagen in de melk” kan een aanzienlijke dip in de melkproductie verbergen.

Percentage eerste lactatiekoeien
Onderzoek toont aan dat koeien in de eerste lactatie minder gevoelig zijn voor hittestress. Daarom analyseren we hoeveel koeien in de eerste lactatie zitten in de kudde. Het is goed mogelijk dat het effect van hittestress beter merkbaar wordt naarmate de veestapel ouder wordt.

Wat is de toekomst van ROI?

“We zullen vanuit Royal de Boer nog veel meer onderzoek gaan doen naar de ROI van ventilatiesystemen op gebieden zoals kreupelheid, robotprestaties in de zomermaanden en de werkelijke ROI van koeling van droge koeien. In combinatie met melk- en reproductieprestaties zal dit ons een nauwkeurigere ROI voor het bedrijf opleveren”, blikt Jones vooruit.

Conclusie: strategische investering

Een diepgaand begrip van alle hierboven genoemde factoren stelt melkveehouders in staat om strategische beslissingen te nemen met betrekking tot stalventilatie. Het is niet alleen een investering in het comfort van de koeien, maar ook in de algehele prestaties en winstgevendheid van de melkveehouderij. Een weloverwogen benadering van stalventilatie betaalt zich in een gezondere, productievere veestapel op de lange termijn en dát zie je terug in de financiën.

Ben jij benieuwd of jouw stal nog winstgevender gemaakt kan worden door middel van stalventilatie? Neem dan contact met ons op! Onze experts kijken graag mee naar de kansen en mogelijkheden in jouw stal.

Beheer
WP Admin