De 50 pluimveehouders in het Beter voor Natuur & Boer-programma van Albert Heijn hebben witte kippen. Die zijn beter voor het milieu, omdat ze voer efficiënter benutten. - Foto: Albert Heijn PluimveeNieuws

Beter voor Natuur & Boer-programma van Albert Heijn nu ook voor eieren

Vanaf deze week liggen in de winkels van Albert Heijn eigenmerk verse eieren (scharrel) van het Beter voor Natuur & Boer-programma.

Eieren in de winkels van Albert Heijn van het Beter voor Natuur & Boer-programma komen uit een gesloten keten met legpluimveehouders. Binnen dit programma gelden er afspraken over dierenwelzijn, biodiversiteit, afnamegarantie en verdienmodel. Albert Heijn maakte al eerder zulke exclusieve afspraken met 450 melkveehouders, 100 varkenshouders, 200 vleeskuikenhouders en 360 groente- en fruittelers in Nederland.

Beter voor Natuur & Boer-programma voor eieren

Het Beter voor Natuur & Boer-programma voor eieren betreft witte kippen van witte eieren. Die zijn beter voor het milieu, omdat witte kippen het voer efficiënter benutten. Daardoor is de CO2-uitstoot lager. Dit draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Albert Heijn om in 2030 45% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 2018.

Natuurlijke uitloop

De bezetting van de kippen is met maximaal 7,8 per vierkante meter lager dan bij scharrelkippen en Beter Leven-keurmerk (9 kippen per vierkante meter). De kippen kunnen ook over een buitenuitloop beschikken. Vanwege het streven naar meer biodiversiteit op het erf wordt de uitloop kruidenrijk ingezaaid en leggen de pluimveehouders extra beplanting aan. De extra bomen en struiken in de uitloop zorgen voor extra beschutting waardoor kippen zich veiliger voelen en de hele uitloop gaan benutten.

Albert Heijn maakte met 50 legpluimveehouders afspraken over het Beter voor Natuur & Boer-programma. Zij leveren hun eieren via eierhandel Gebr. Van Beek in Wehl (Gld.), de exclusieve partner met eieren van Albert Heijn. De samenwerking is voor minimaal twee legronden. Dat is ongeveer 3 jaar.

Verdienmodel pluimveehouders

Een belangrijk onderdeel binnen de samenwerking is een gezond verdienmodel voor de pluimveehouders. Naast bestaande langetermijnafspraken over gegarandeerde afname en een eerlijke prijs, betaalt Albert Heijn extra voor investeringen die pluimveehouders doen voor verduurzaming of verbeteringen in dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanleg van de beplanting. Wageningen Economic Research heeft het verdienmodel voor de legpluimveehouders berekend. Dat is in samenspraak met de pluimveehouders in de klankbordgroep en ketenpartners opgesteld. In het model zit een voerprijscorrectie.

Topkeurmerk Milieu Centraal

De supermarktketen kondigde in april aan het beter voor Natuur & Boer-programma open te stellen voor eieren. In het derde kwartaal zouden de eerste Beter voor-eieren in de schappen komen te liggen. Dit werd later, omdat het langer duurde om voldoende aanvoer van eieren te realiseren.

Albert Heijn stelt Beter voor Natuur & Boer-programma open voor andere partijen. Het streven is een topkeurmerk van Milieu Centraal te worden.

Inlay van het eierdoosje met eieren van Beter voor Natuur & Boer. - Afbeelding: Albert Heijn
Inlay van het eierdoosje met eieren van Beter voor Natuur & Boer. - Afbeelding: Albert Heijn
Beheer
WP Admin