Het Beter voor Natuur & Boer-merk bestaat sinds 2017. - Foto: Albert Heijn AlgemeenNieuws

AH stelt Beter voor Natuur & Boer open voor meer boeren

Albert Heijn (AH) stelt het Beter voor Natuur & Boer-programma open voor andere partijen. De supermarktketen wil het merk transformeren naar een breed keurmerk van Milieu Centraal. Dat betekent dat ook andere supermarkten het mogen gebruiken en kunnen meer boeren producten afzetten onder de voor het merk geldende voorwaarden.

Door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen, wil de supermarktketen naar eigen zeggen actief bijdragen aan een nieuw voedselsysteem in Nederland. Een woordvoerder van AH licht toe dat er voor de bestaande ketens niets veranderd. “We stellen de ketens niet open, maar de programma’s.” Wel kunnen meer partijen en boeren zich aansluiten. In nieuwe ketens binnen hetzelfde keurmerk met dezelfde afspraken over verdienmodel, compensatie van duurzaamheidsinvesteringen en afnamegaranties.

AH begon het Beter voor Natuur & Boer-merk in 2017. De inhoud van deze programma’s is gezamenlijk met boeren en telers ontwikkeld, specifiek per keten. Goed voorbeeld is de samenwerking met zuivelonderneming Royal A-ware, tot nu toe de enige leverancier van AH-zuivel onder het Beter voor Koe, Natuur & Boer-beeldmerk. Doorontwikkeling in dit zuivelprogramma vindt plaats in samenwerking met A-ware en melkveehouders in het programma. Wel kunnen zoals gezegd meer partijen en boeren aansluiten, bijvoorbeeld FrieslandCampina.

Kans voor boeren om verder te verduurzamen

Een woordvoerder van Royal A-ware laat weten dat het openstellen van de programma’s kansen biedt voor boeren om verder te verduurzamen en een premie te krijgen voor de investeringen die zij daarvoor moeten doen. A-ware geeft aan zich in te zetten voor een toekomstbestendige zuivelsector. Het openstellen van het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma door AH draagt hier volgens de zuivelonderneming aan bij. De huidige samenwerking met AH blijft volgens A-ware onveranderd.

In totaal zijn 1.100 boeren en telers bij het Beter voor Natuur & Boer-programma aangesloten. Het gaat om langlopende afspraken met 450 melkveehouders, 100 varkenshouders, 200 pluimveehouders en 360 groente- en fruittelers in Nederland. Jaarlijks worden de programma’s onafhankelijk gecontroleerd door certificerende instanties en getoetst op ambitie, betrouwbaarheid en transparantie door Milieu Centraal.

Milieu Centraal kent twaalf topkeurmerken waaronder Biologisch, Beter Leven en On the way to PlanetProof. De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie definieert topkeurmerken als koplopers onder de keurmerken op voeding die de hoogste eisen stellen op het gebied van milieu, dier en mens.

Momenteel is AH nog eigenaar van het beeldmerk Beter voor Natuur & Boer, maar dat wordt dus een onafhankelijke partij. Dit is volgens een woordvoerder nodig om een topkeurmerk bij Milieu Centraal te worden.

Pleidooi voor één duurzaamheidskeurmerk

In reactie op het AH-nieuws roept Stichting Milieukeur (SMK) Albert Heijn op om samen te werken aan één duurzaamheidskeurmerk voor voeding. SMK voert al topkeurmerk On the way to PlanetProof voor een groot aantal categorieën versproducten als agf, sierteelt, zuivel en eieren. Volgens SMK tonen de systemen van AH en SMK inhoudelijk veel gelijkenissen.

Eén transparant keurmerk voor duurzamere versproducten verlaagt volgens SMK de kosten voor boeren en telers op het gebied van verduurzaming en certificatie, en versterkt de positie van boeren en tuinders om hun duurzamere producten ook internationaal te verwaarden. Het zou bovendien de mogelijkheden vergroten om aan te sluiten bij overheidsregelingen, en erkenning te krijgen van maatschappelijke organisaties en consument.

Beheer
WP Admin