Afvoer van mest kost geld, maar ook de aanvulling van de afgevoerde nutriënten via kunstmest levert nog eens een dikke kostenpost op. - Foto: Anne van der Woude RundveeNieuws

Afbouw derogatie kost veehouder gemiddeld € 30.000 per jaar

De afbouw van derogatie gaat de gemiddelde veehouder uiteindelijk gemiddeld € 30.000 per jaar kosten door mestafvoer en aanvoer kunstmest.

Het verlies van derogatie komt een gemiddeld bedrijf al gauw op € 30.000 aan extra kosten per jaar te staan. Dat becijfert Alfa Accountants en Adviseurs. Er zijn meerdere scenario’s doorgerekend voor gemiddelde en bovengemiddelde bedrijven met een extensieve en intensieve bedrijfsvoering, uitgesplitst naar grondsoort. Flynth adviseurs en accountants liet eerder ook al weten dat schrappen van derogatie een gemiddeld bedrijf met 120 koeien jaarlijks tussen de € 30.000 en € 35.000 kost.

Afbouw derogatie; afvoer mest en aankoop kunstmest

De eerste kostenpost komt uit verhoogde mestafvoer. Daar staat wel tegenover dat er minder mest het land op mag wat een beetje kosten bespaart. De tweede belangrijke kostenpost is aanvullen (aankopen) van nutriënten. Niet alleen stikstof, maar met verhoogde afvoer van mest vindt ook afvoer plaats van kali en fosfaat. Dit moet aangevuld worden. Alfa rekent met een ‘hoge’ en ‘lage’ kostenscenario. Voor afvoer mest betekent dat afzetkosten van € 20 respectievelijk € 10 per kuub; voor kunstmest wordt gerekend met de huidige hoge prijzen of het langjarige kostenniveau in het lage kosten scenario.

Extensief of intensief

Voor een gemiddeld extensief bedrijf, met 60 hectare grond en gemiddeld 2 GVE per hectare, komt de financiële strop neer op afgerond € 25.000 tot € 32.000 per jaar bij hoge afvoer- en kunstmestkosten. Wordt gerekend met het langjarig gemiddelde kostenniveau, dan is het altijd nog € 11.000 tot € 13.500 op bedrijfsniveau.

Voor een gemiddeld intensief bedrijf, met 30 hectare grond en 4 GVE per hectare, komt de impact neer op afgerond € 21.700 tot € 25.500 per jaar bij hoge afvoer- en kunstmestkosten, of € 15.000 tot € 16.000 bij langjarig gemiddelde kosten.

Lees ook: Derogatie eindigt in 2025

Impact afbouw derogatie

Het blijkt dat de impact van verlies van derogatie vooral wordt bepaald door de intensiteit en de grondsoort. Of een bedrijf bij gelijke intensiteit groot of klein is, maakt per hectare of per kilo melk niet veel uit, zo stelt Alfa Accountants. Bij alle typen bedrijven is de impact het kleinst bij de bedrijven op de oostelijk en zuidelijke zand- en lössgronden omdat deze al werken met lagere gebruiksnorm van 230 kilo en de beperktere inzet van kunstmeststoffen.

Bekijk de volledige berekening kosten afbouw van derogatie op de site van Alfa Accountants.

Foto: 2

Bron: RVO

Reacties

  1. Geweldig goed voor jet milieu, al die mest transporten en kunstmest productie. Kunnen ze de boeren nog beter wegzetten als milieuvervuilers

Beheer
WP Admin