Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft een maand langer nodig om met voorstellen te komen waarmee de druk op de mestmarkt kan worden verlicht. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Adema: meer tijd nodig voor mestplan

Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft een maand langer nodig om met voorstellen te komen waarmee de druk op de mestmarkt kan worden verlicht. Adema zou met zijn voorstel komen in februari. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij nu dat dit eind maart wordt.

“Ik ben mij bewust van de urgentie van de situatie. Ik ben bezig de handelingsopties om de situatie op de mestmarkt te verlichten in kaart te brengen en uit te werken. Daarbij voer ik gesprekken met verschillende partijen, waaronder met sectorpartijen”, schrijft Adema. Hij spreekt van een ingewikkeld vraagstuk. De minister vindt het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en alle mogelijke handelingsopties tegen het licht te houden.

De druk op de mestmarkt is erg hoog. Dit komt door de afbouw van de derogatie voor graasdiermest en de aanwijzing van Nutriënten Verontreinigde gebieden (NV-gebieden). Hierdoor is er aanzienlijk minder plaatsingsruimte voor dierlijke mest. Door de natte nazomer en het natte voorjaar, kampen veel veehouders nu bovendien fysiek met volle mestkelders. Dit doordat ze minder hebben kunnen uitrijden.

Mestproductie moet naar beneden

De derogatiebeschikking zorgt niet alleen voor minder plaatsingsruimte. Ook de mestproductie vanaf 2025 moet naar beneden naar 135 miljoen kilo fosfaat en 440 miljoen kilo stikstof. In het vierde kwartaal van 2023 lagen deze op respectievelijk 145,1 miljoen kilo fosfaat en 467,4 miljoen kilo stikstof. Dat betekent dat volgens de derogatiebeschikking de productie nog 10 miljoen kilo fosfaat en 27 miljoen kilo stikstof naar beneden moet.

Na de landbouwraadsvergadering in Brussel, waarin diverse mogelijkheden voor het versoepelen van het landbouwbeleid werden besproken, benadrukte Adema opnieuw dat voor hem de toelating van Renure als kunstmestvervanger de belangrijkste versoepeling is. Eerder heeft ook premier Mark Rutte dit onderwerp onder de aandacht van commissievoorzitter Ursula von der Leyen gebracht.

Reacties

  1. Adema doet net of het heel moeilijk is, maar de oplossing is heel simpel en daar houden ze in Den Haag niet van. Meer dierlijke mest uitrijden betekend minder kunstmestruimte. Is ook nog beter voor het milieu!
    Maar dan is de krimp van de veestapel niet te sturen.

  2. De druk op de mestmarkt is blijvend/wordt groter. Mestproductie blijf hetzelfde omdat bij afbouw van de derogatie de dierlijke mest wordt vervangen door kunstmest. Daar komt nog bij dat er stikstof/natuurplannen zijn om natuurgebieden uit te breiden met landbouwgrond. Met een krimp van plaatsingsruimte voor dierlijke mest. ( Op elk hectare landbouwgrond die naar natuur gaat kan geen mest meer geplaatst worden.)

Beheer
WP Admin