Koeien op een melkveehouderij, Nieuw-Zeeland. - Foto: Chris McCullough AlgemeenNieuws

Adema: ‘Landbouwakkoord toetsen aan doelen internationale duurzaamheid’

“Het Landbouwakkoord gaat over de Nederlandse landbouw, maar het heeft ook een relatie tot de internationale wereld. We staan voor uitdagingen zoals een groeiende wereldbevolking die op een duurzame manier voorzien moet worden van voedsel”, aldus landbouwminister Piet Adema.

Adema vindt dat het Nederlandse landbouwsysteem moet omschakelen naar duurzame productie, maar dat na die transitie de Nederlandse landbouw de wereld veel te bieden heeft. Hij doelt daarbij niet alleen op de export – waarvan het overgrote deel naar Noordwest-Europa gaat – maar ook om kennis, techniek en uitgangsmateriaal, om zo de wereld te helpen zichzelf te blijven voeden.

De landbouw in Nederland moet voldoende schaal hebben om te kunnen blijven ontwikkelen

Adema en minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Den Haag erkennen tijdens een debat in de Tweede Kamer over voedselzekerheid dat als er een Landbouwakkoord komt, dit ook getoetst zal worden op de doelen voor duurzame ontwikkeling. Deze zijn in 2015 vastgesteld door de landen van de Verenigde Naties. PvdA’er Joris Thijssen vreest dat het Landbouwakkoord onvoldoende bijdraagt aan het behalen van de internationale verduurzamingsdoelen.

Adema wijst er wel op dat de landbouw in Nederland voldoende schaal moet hebben om te kunnen blijven ontwikkelen. “We blijven een landbouwsector van wereldfaam houden”, zegt Adema.

Concrete stappen voor duurzaamheid

PvdA, PvdD en D66 vinden dat er te weinig concrete stappen worden gezet om de duurzaamheidsdoelen te halen. De partijen willen meer aandacht voor de eiwittransitie, om zo het negatieve effect van de Nederlandse veehouderij op gebieden buiten Nederland vanwege de veevoerimporten te reduceren. Adema reageert dat het beleid er nu op gericht is om de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten te verschuiven van 60-40 naar 50-50.

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn erop gericht de wereld te verduurzamen. Er zijn daarbij onder andere afspraken gemaakt over het uitbannen van honger, duurzame beschikbaarheid van water, milieubescherming en duurzame economische ontwikkeling. Hoewel de klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne het behalen van de doelen niet eenvoudiger heeft gemaakt, benadrukt Schreinemacher dat het behalen van de doelen nog steeds belangrijk is.

Dumpen van landbouwproducten

Linkse partijen zijn ook bezorgd over het dumpen van Europese landbouwproducten op de Afrikaanse markt. Schreinemacher wijst erop dat de Europese producten vaak bijdragen aan de voedselvoorziening, omdat de lokale productie in Afrika vaak niet voldoende is. “Maar als er sprake is van dumping, kunnen landen maatregelen nemen om de verstoring van de markt tegen te gaan”, aldus Schreinemacher.

Beheer
WP Admin