Demissionair minister van landbouw Piet Adema. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Adema heeft meer tijd nodig voor mestplannen

Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft meer tijd nodig om tot een maatregelenpakket te komen om de problemen op de mestmarkt op te lossen. Het is de tweede keer dat de verwachte datum niet wordt gehaald.

“Er wordt momenteel nog zeer intensief aan dit pakket van handelingsopties gewerkt. Bij de uitwerking is het noodzakelijk te overleggen met relevante partijen, zoals andere ministeries en de Europese Commissie. Het lukt daarom helaas niet nog deze maand het pakket aan uw Kamer aan te bieden”, schrijft Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Plannen in eerste helft april

Adema zegt dat het dossier zijn volle aandacht heeft. “Ik voel de grootst mogelijke urgentie voelt om tot een effectief pakket aan handelingsopties te komen om de problemen op de mestmarkt het hoofd te bieden”, schrijft de minister. Hij verwacht de plannen zo vroeg mogelijk in de eerste helft van april bekend te kunnen maken.

De Tweede Kamer heeft op 11 april een debat gepland over het mestbeleid. In de wandelgangen klinkt dat in ieder geval het doel is om dat debat door te laten gaan. De plannen van Adema zullen dan bekend moeten zijn. BBB en NSC gaven deze week tijdens een debat al aan niet uit te sluiten dat er een generieke korting zal komen. BBB diende al een motie in om ervoor te zorgen dat een referentiedatum dan voor 1 januari 2024 komt te liggen.

Reacties

 1. Alles is er op gebaseerd dat de markt het regelt anders was de minister begin 2023 wel met stoppersregelingen gekomen.

  1. Ik begrijp het boerengezeur ook niet. Je weet dat je mag bemesten met org mest tot 170 kg per ha per jaar én dat er jarenlang een derogatie was die op de helling stond. Trekken ze de derogatie weg dan is het 170. Geldt voor elke veehouder. Het overschot moet je afvoeren. Dat die 170 nergens op slaat is een andere discussie. Wel fout zijn de fosfaatrechten ( voor melkveehouders) die misbruikt zijn om de derogatie zogenaamd te behouden. Varkensboeren voeren al jaren hun overschotmest af en niemand vindt dat zielig dus melkveehouders moeten nu niet piepen. Melkveehouders zullen een kostenpost mestafvoer moeten accepteren en wat moeten bezuinigingen op andere posten.

 2. De motie van BBB lijkt mij kansloos. Immers in 2015 werd ons constant voorgehouden dat een datum niet in het verleden mag liggen. Iets met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Dus als we een volgende keer wel een referentiedatum nemen die in het verleden ligt, zullen we toch ook de fosfaatvasstelling van 2015 moeten herstellen. Om toen voor 1 peildatum te kiezen, daar ondervinden boeren, tot op de dag van vandaag, nog steeds de gevolgen van.

  1. Ja
   Elke keer dezelfde riedel op deze site
   Veel letters en weinig kennis van zaken
   Een generieke kan misschien maar kost een vermogen vanwege compensatie die de overheid moet verstrekken aan de veehouders
   Niet alleen de melkveehouders maar alle veehouders
   Gossie: hoe gaat Adema dat toch doen?
   Er zijn maar drie sectoren met rechten en de categorie overig heeft geen rechten
   Vanwege disproportionaliteit een onmogelijke optie om te korten op productierechten.
   Ik ben eigenlijk wel benieuwd over de schrijvers van artikelen wel eens de reacties daarop lezen.

Beheer
WP Admin