Meetapparatuur van Wageningen University & Research voor onderzoek naar methaan en CO2 in de stal. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

ABN AMRO: emissiedoelen food en landbouw lastig haalbaar

Voor veel economische sectoren zijn de klimaatdoelen met technische middelen haalbaar, maar voor de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie is dat een lastig verhaal. Dat blijkt uit een studie van ABN AMRO naar de mogelijkheden om met technische maatregelen de uitstoot te verminderen.

In de landbouw is vooral de tuinbouw en rundveehouderij verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Samen zijn ze goed voor twee derde van de uitstoot in de agrarische sector. In de rundveehouderij is methaanemissie een grote bron, in de glastuinbouw het gasverbruik.

Koolstofarme technologie

Er zijn veel koolstofarme technologieën beschikbaar in de landbouw. Een flink aantal zit al in de commercieel inzetbare fase, een aantal andere zal dat op korte termijn zijn. Mogelijkheden zijn elektrificatie van machines in de akkerbouw, groen gas (mestvergisting), beperking van emissies uit mest en toevoegmiddelen aan voer die de methaanemissie verminderen.

Krimp van de veestapel kan de uitstoot drastisch verminderen. De eventuele grootte van de krimp hangt af van beleid, niet van technieken.

Om de doelen van zowel 2030 als 2050 te halen, is meer nodig dan wat nu gebeurt, stelt de bank vast. Er zouden doorbraaktechnologieën nodig zijn, maar die zijn nog niet beschikbaar.

Veel energie naar voedingsmiddelenindustrie

Dat geldt nog meer voor de voedingsmiddelenindustrie, die is relatief energie-intensief. Sinds 1990 is er in de voedingsmiddelenindustrie als het gaat om vermindering van de emissies van broeikasgassen nauwelijks terrein gewonnen. Jaarlijks is er een vermindering van de uitstoot nodig met minimaal 6% om het doel voor 2030 te halen. Het doel is 55% minder uitstoot dan in 1990. Sinds het ijkjaar 1990 is de uitstoot slechts met 7% verminderd. Er zijn nog veel investeringen nodig, maar dat is een probleem vanwege de lange terugverdientijd en netcapaciteit.

Warmte en koeling zijn belangrijke energievragers in de voedingsmiddelenindustrie. Het gebruik is wel efficiënter geworden, maar het wachten is ook hier nog op doorbraaktechnologieën. Technologie is voor de sector niet de enige oplossingsrichting, een deel van de emissiereductie zal moeten komen van gedragsverandering bij de consument, het tegengaan van verspilling, afvalmanagement en ketensamenwerking.

Verder in de toekomst zal warmte duurzaam moeten worden opgewekt. Hoe dat moet, is nog niet te zeggen. Met de nu beschikbare technieken is het doel voor het jaar 2050 – koolstofneutraliteit – niet haalbaar, aldus ABN AMRO. Veel hangt af van de ontwikkeling van warmtetechnologie.


Zelf biogas produceren op je melkveehouderij en zo zelf gasleverancier worden. In de regio Deventer doen verschillende melkveehouders dat. Zij leveren biogas aan ForFarmers en de Gezondheidsdienst voor Dieren. Boerderij Uitgelicht is in gesprek met Christian Muilerman. Hij is een van de melkveehouders die meedoet aan Bio-HUB en heeft een monovergister op zijn erf. Meer videoreportages over duurzame landbouw vind je in het YouTube-kanaal van Boerderij.


Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

Beheer
WP Admin