Minder NDF in de graskuil en meer zetmeel in de maiskuil moeten leiden tot verdere vermindering van de methaanemissie door melkvee. - Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Aanpassen bijproducten en krachtvoer koeien levert 15% methaanreductie

Door krachtvoeders aan te passen kan al een slag worden geslagen in de methaanproductie, meldt Koeien & Kansen.

In de zoektocht om methaanemissie te verminderen heeft Koeien & Kansen bij haar deelnemers de eerste slag geslagen. De vermindering van de enterische emissie, dat is de methaanemissie die ontstaat bij de vertering van voer in de pens van koeien, is het eenvoudigst te beïnvloeden door de hoeveelheid en soort krachtvoeders en bijproducten aan te passen. Deze maatregel leverde een vermindering van de methaanemissie van 10 tot 15%.

15% echt het maximum

Dit is de vermindering afgezet tegen de emissie die ontstaat uit het gemiddelde Nederlandse melkveerantsoen. De 15% is dan ook echt het maximum, want het is niet onderzocht of de voermaatregelen ook jaarrond ingezet kunnen worden. Dat laatste is wel mogelijk, maar de mogelijkheden kunnen tussen bedrijven wisselen. Ook is de kosteneffectiviteit onduidelijk omdat er nog geen verdienmodel ligt in de verlaging van de methaanemissie.

De tweede stap naar vermindering tot 30%, wat het doel is op de Koeien & Kansen-bedrijven, ligt is de aanpassingen in de kwaliteit van het ruwvoer. Want krachtvoer zorgt voor maar circa 30% van de emissie. De overige 70% komt uit de vertering van vers gras (10%), graskuil (40%) en maiskuil (30%).

Aanpassing van de emissiefactor van ruwvoeders zal dus het grootste effect hebben, omdat het grootste deel van het rantsoen nu eenmaal uit ruwvoeders bestaat.

Lager NDF-gehalte in de graskuil

Voor graskuilen lijkt een lager NDF-gehalte een positief effect te hebben voor vermindering van de methaanemissie. Voor mais geldt dat als er een hoger zetmeelgehalte wordt bereikt. De mogelijke reductie op methaan door verbetering van deze twee componenten wordt geschat op 25%. Als de Koeien & Kansen-boeren dit kunnen realiseren zullen de effecten hiervan worden onderzocht in zowel dit jaar als volgend jaar.

Beheer
WP Admin