Varkenshouderij

Nieuws 10 reacties

NVV wil voor 1 juli producentenorganisatie oprichten

Barneveld - De NVV wil voor 1 juli een producentenorganisatie varkenshouderij (POV) oprichten. Dit heeft de vakbond vrijdag wereldkundig gemaakt. De vakbond opereert met dit voornemen buiten LTO om, de partij waarmee ze samenwerkt in het Verenigd Varkenshouderij Platform.

De NVV hecht zeer aan de producentenorganisatie, omdat zij die ziet als een manier om een betere sterkere positie voor de varkenshouders in de keten te realiseren. Voorzitter Ingrid Jansen wijst erop dat het PVV per 1 januari ophoudt te bestaan. "We moeten als varkenssector niet tussen wal en schip vallen. Nu is het moment om de producentenorganisatie op te richten."

De Producentenorganisatie zou in de visie van de NVV bepaalde taken van het productschap over moeten nemen. Ook moet de organisatie een sterke rol spelen bij de uitvoering van de verduurzamingsagenda van de varkenshouderij, zoals verwoord in de nota Recept voor Duurzaam varkensvlees.

De komende tijd wil de NVV varkenshouders mobiliseren om de organisatie op te richten. Belangenorganisaties als NVV en LTO kunnen namelijk niet zelf een organisatie oprichten. Dit moet gebeuren door minimaal 15 varkenshouders. Om zaken Algemeen Verbindend te kunnen en mogen verklaren moet de producentenorganisatie bovendien voldoende representatief zijn en minstens 50 procent van de producenten vertegenwoordigen met een aandeel van twee derde in de productie. Daarom wil de NVV dit najaar een informatiecampagne starten om de varkenshouders te informeren over het belang van het lidmaatschap van de op te richten organisatie. De NVV streeft ernaar om de op te richten organisatie dit najaar erkend te krijgen door het ministerie van Economische Zaken.

Jansen wil ook dat de door de varkenshouders via PVV-heffingen opgebrachte gelden, die nu nog door het productschap worden beheerd, beschikbaar komen voor de producentenvereniging. "De varkenshouders hebben daar recht op."

Jansen zegt de oprichting van een branche-organisatie, waaraan ook andere ketenpartijen als Nevedi en COV deelnemen, niet uit te sluiten. "Maar allereerst willen we de producentenorganisatie om de positie van de varkenshouders te versterken.

LTO-varkenshouderij voorzitter Maarten Rooijakkers stelt in een reactie op de stap van de NVV: "We staan samen voor het belang van varkenshouders, dat zij een betere positie krijgen in de keten en een betere beloning voor hun werk. De producentenorganisatie kan daarin een belangrijke rol vervullen. Maar er is wat ons betreft nog te veel onduidelijk om nu een afgerond oordeel te geven. Ook over de vraag over een direct lidmaatschap van de PO. Daarover willen wij en onze leden eerst meer weten." Rooijakkers ziet in de stap van de NVV geen bedreiging voor de samenwerking tussen LTO en NVV in het Verenigd varkenshouderijplatform.

Laatste reacties

 • info389

  Eindelijk ook daden ipv woorden over de POV!! Wel jammer dat ook LTO niet inziet dat nu eerst de varkenshouder aan het roer moet voordat er weer wordt verdeeld door de rest van de keten. Dus nu eerst wie betaald , bepaald! En dan met de rest van de keten gaan voor een eerlijke samenwerking!! Ik noem dit LEF van de NVV! Geen tijd meer verliezen en doorrrrrrrrrrrr........

 • John*

  juist!!! eindelijk. allemaal eisen van de markt en beloftes aan de consument maar dan komen ze toch ook eerst maar eens betalen voordat ze kunnen bepalen. (aan alles achter de varkenshouders aankomt)

 • John*

  is het niet mogelijk om de statuten van de nvv zo om te vormen dat het een producenten organisatie wordt?

 • w v gemert

  Uitstekend, lang genoeg gepraat nu tijd voor handelen, wanneer kan ik mij aanmelden voor de POV ?

 • Jonas Brabant

  interessant idee John*

 • heide01

  Goede voornemens!! Nu doorpakken en ons niet van de wijs laten brengen.

 • sturk

  Eindelijk een goed geluid uit de varkenshouderij. Door gaan op dit pad verstandig en de juiste weg./;

 • Snel

  hulde voor de doortastendheid van NVV

 • arib

  Nog steeds geen centrale agrarische producentenorganisatie. 'Ieder voor zich en God voor ons allen' - politiek is niet slim en extra duur. De agrarische wereld heeft te veel geld om eigen belang te bundelen met collectief belang.

 • w v gemert

  arib,agrarische producenten organisatie , het woord zegt het al producenten organisatie, het lijkt mij onmogelijk om alle verschillende producenten van bloemen, bieten, melk, vlees enz. in een organisatie onder te brengen. Het voormalig Landbouwschap en de diverse productschappen hebben dat bewezen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.