VarkensNieuws

NVV wil voor 1 juli producentenorganisatie oprichten

Barneveld – De NVV wil voor 1 juli een producentenorganisatie varkenshouderij (POV) oprichten. Dit heeft de vakbond vrijdag wereldkundig gemaakt. De vakbond opereert met dit voornemen buiten LTO om, de partij waarmee ze samenwerkt in het Verenigd Varkenshouderij Platform.

De NVV hecht zeer aan de producentenorganisatie, omdat zij die ziet als een manier om een betere sterkere positie voor de varkenshouders in de keten te realiseren. Voorzitter Ingrid Jansen wijst erop dat het PVV per 1 januari ophoudt te bestaan. “We moeten als varkenssector niet tussen wal en schip vallen. Nu is het moment om de producentenorganisatie op te richten.”

De Producentenorganisatie zou in de visie van de NVV bepaalde taken van het productschap over moeten nemen. Ook moet de organisatie een sterke rol spelen bij de uitvoering van de verduurzamingsagenda van de varkenshouderij, zoals verwoord in de nota Recept voor Duurzaam varkensvlees.

De komende tijd wil de NVV varkenshouders mobiliseren om de organisatie op te richten. Belangenorganisaties als NVV en LTO kunnen namelijk niet zelf een organisatie oprichten. Dit moet gebeuren door minimaal 15 varkenshouders. Om zaken Algemeen Verbindend te kunnen en mogen verklaren moet de producentenorganisatie bovendien voldoende representatief zijn en minstens 50 procent van de producenten vertegenwoordigen met een aandeel van twee derde in de productie. Daarom wil de NVV dit najaar een informatiecampagne starten om de varkenshouders te informeren over het belang van het lidmaatschap van de op te richten organisatie. De NVV streeft ernaar om de op te richten organisatie dit najaar erkend te krijgen door het ministerie van Economische Zaken.

Jansen wil ook dat de door de varkenshouders via PVV-heffingen opgebrachte gelden, die nu nog door het productschap worden beheerd, beschikbaar komen voor de producentenvereniging. “De varkenshouders hebben daar recht op.”

Jansen zegt de oprichting van een branche-organisatie, waaraan ook andere ketenpartijen als Nevedi en COV deelnemen, niet uit te sluiten. “Maar allereerst willen we de producentenorganisatie om de positie van de varkenshouders te versterken.

LTO-varkenshouderij voorzitter Maarten Rooijakkers stelt in een reactie op de stap van de NVV: “We staan samen voor het belang van varkenshouders, dat zij een betere positie krijgen in de keten en een betere beloning voor hun werk. De producentenorganisatie kan daarin een belangrijke rol vervullen. Maar er is wat ons betreft nog te veel onduidelijk om nu een afgerond oordeel te geven. Ook over de vraag over een direct lidmaatschap van de PO. Daarover willen wij en onze leden eerst meer weten.” Rooijakkers ziet in de stap van de NVV geen bedreiging voor de samenwerking tussen LTO en NVV in het Verenigd varkenshouderijplatform.

Beheer
WP Admin