Expertblog

Handelsmissie China - Land vol varkens

Vandaag reis ik met een bijzonder gezelschap naar China. Ik ben er vaker geweest, maar deze keer zal mijn reis veel meer aandacht trekken. In het gezelschap zitten vertegenwoordigers van meer dan tweehonderd Nederlandse bedrijven.

Verder zie ik verscheidene bestuurders waaronder de agrarische topman Aalt Dijkhuizen. Ook de politiek is zwaar vertegenwoordigd met de minister van buitenlandse zaken en Sharon Dijksma, die zich op deze reis ook minister mag noemen. Samen vormen wij de grootste handelsmissie die China heeft bezocht.

Typische producten

Vion behoort tot de grootste varkensslachterijen ter wereld. Wat China voor mij zo interessant maakt, is dat er in dit land enorm veel varkensvlees wordt gegeten, het meest van alle landen in de wereld. Behalve voor varkensvlees hebben de Chinezen traditioneel veel belangstelling voor een aantal typische bijproducten van het varken. Onderdelen van het varken die wij (bijna) niet eten, zoals pootjes, neuzen, staarten enzovoort, vinden gretig aftrek op de Chinese markt. China is voor varkensvlees een grote consumptiemarkt. Omdat ze daar delen eten die wij weinig eten draagt China bij aan het optimaal verwaarden van het gehele karkas van de varkens die bij ons worden geslacht.

Kwaliteitsmerk Nederland

De Chinezen hebben een groot vertrouwen in Nederlandse agrarische producten, zij vinden ons varkensvlees het veiligste in de wereld. Nederlands varkensvlees en zuivel zijn een 'merk' in China. Het exportvolume varkensvlees van Vion naar China is gedurende de afgelopen jaren flink gestegen en stijgt nog elke dag. De afgelopen tien jaar groeide het aandeel van China in de EU-export van varkensvlees van 35 procent in 2014 naar 45 procent in 2015.

Hervorming slachterijen

China is niet alleen een grote consument, maar ook de grootste producent van varkensvlees in de wereld. Zoals past in de Chinese traditie zijn ze een paar jaar geleden gestart met een hervormingsprogramma van de slachterijen in China. Het doel is om enige honderden grote slachterijen over te houden met een hoog niveau van hygiëne en voedselveiligheid. Voedselveiligheid is in China een hot item. De overheid heeft veel aandacht voor dit onderwerp en dat leidt regelmatig tot drastische ingrepen, zowel bij voedselproducenten als bij overheidstoezichthouders.

Consolideren

De reis naar China staat voor mij in het teken van het consolideren van de grote belangen van Vion in de Chinese markt en het uitbreiden van het aantal producten dat we exporteren. De Nederlandse en de Chinese overheid zijn bijvoorbeeld al een aantal jaren in discussie over een overeenkomst om varkensmagen te exporteren. Op termijn willen we de mogelijkheid hebben om met al onze varkensvlees- en rundvleesproducten naar China te gaan. Dat vereist een nauwe samenwerking tussen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven om dat voor elkaar te krijgen. Gelet op het grote aandeel van China in onze export van varkensvlees is er alle reden om de exportmogelijkheden nog verder te verbeteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.