Redactieblog

30 reacties

‘FrieslandCampina kan meer met minder melk’

“Wonderbaarlijk verhaal”, zegt Hanna. ”FieslandCampina had vorig jaar een betere melkprijs kunnen uitbetalen als er minder melk was aangevoerd. Melk is voor hun een probleem.”

“Meer melk is een probleem”, corrigeer ik. ”Het is goed dat directeur Roelof Joosten daar op wijst. Vorig jaar kregen ze zoveel melk extra dat ze meer bulk moesten maken. Dat bracht minder op en verlaagde de gemiddelde melkprijs. De groeiers zijn daarvan de oorzaak. Boeren die evenveel of minder molken, betalen het gelag. Bovendien konden ze de melk niet verwerken. Te weinig capaciteit. Ook dat kostte geld.”

“Ze hadden dit verhaal moeten vertellen toen de melkquotering werd afgeschaft”, zegt Hanna bozig. ”Toen riepen ze van de daken dat ze alle melk van leden zouden afnemen. Ze vertelden er niet bij dat ze het niet konden verwerken en ook niet dat daardoor de gemiddelde melkprijs bij FrieslandCampina zou dalen. Dan was er een andere discussie onder de boeren op gang gekomen. Hun verkeerde voorlichting kost ons nu geld.”

Hanna heeft wel gelijk, maar daar schieten we nu weinig mee op. We moeten naar de toekomst kijken. En een antwoord geven op de vraag hoe FrieslandCampina minder melk kan krijgen.

Taak van het bestuur

“Een melkprijs uitbetalen zoals DOC. Dan lopen de boeren vanzelf weg”, probeert Hanna grappig te zijn.

Dat is ze niet. DOC-leden hebben echt een probleem. Door bestuurlijk falen. In die val moeten de boerenbestuurders van FrieslandCampina niet lopen. Directeuren willen altijd wel meer omzet, omdat ze ook op bulk winst kunnen maken en in ieder geval een betere bezetting krijgen. Het bestuur heeft een andere taak. Die moet zorgen voor de hoogste melkprijs voor de leden, nu en op termijn.

Na de duidelijke uitspraken van Joosten moeten ze ook zorgen dat de melkaanvoer daalt. Van leveranciers en misschien ook van leden. Misschien de prijs van bulkproducten betalen aan de boeren, voor dat deel dat ze meer leveren dan het vorige jaar. Of nadenken over A- en B- melk. Degene die niet groeit, krijgt dan een hogere prijs.

Laatste reacties

 • alco1

  Er is slechts een kleine pluche markt en een hele grote bulkmarkt.
  Inkrimping zal dus maar weinig doen aan de totalitaire melkprijs.
  Melk die ze niet kunnen verwerken wordt graag door anderen, die onder capaciteit hebben, opgekocht.
  Dit willen ze bij de RFC echter niet omdat zij hen dan met hun producten voor de voeten lopen.
  Ze hebben dus nog altijd niet door dat wij als Nederland maar een postzegel zijn in de wereldmarkt.

 • Bennie Stevelink

  Bij Frieslandfoods zeiden ze vroegere jaren al: "ledenmelk is geen lust maar een last". Met andere woorden: we hebben alleen belang bij die melk die positief bijdraagt aan de winst.
  Er is dus niets nieuws.

 • farmerbn

  Als het management van FC een goed resultaat haalt voor de leden zullen ze een bonus krijgen. Een malus is nu op zijn plaats. Ze mogen nu zelf ook wat inkomen inleveren.

 • landboer

  En alco heeft nog steeds niet door dat het grootste deel van de melkprijs in Noord West Europa gemaakt word en veel minder op de wereldmarkt........

 • oorspronkelijk

  beste landboer
  ook ik val in de categorie met uitzondering van ALCO die niet gehinderd worden door kennis
  maar de bijdragen moeten bijdragen aan spreiding van visies
  eens met elkaar zijn zou jammer zijn voor visie strategie

 • Bennie Stevelink

  Wat verstaan Vergaderboer, Hanna en verschillende reageerders onder "melkprijs".
  De garantieprijs is gewoon het gemiddelde van 47 miljard liter in Noord West Europa. Deze prijs is afhankelijk van vraag en aanbod op de wereldmarkt en heeft niets te maken met de melkverwaarding door FC.
  Alleen de prestatietoeslag is het resultaat van de melkverwaarding door FC. Gezien de enorme verliezen die geleden zijn door overtollige melk en de verwatering doordat de winst door meer liters gedeeld moest worden viel mij de prestatietoeslag nog mee.
  Met andere woorden: als wij de overtollige melk niet hadden gehad, hadden wij een torenhoge prestatietoeslag gebeurd.

 • farmerbn

  Als FC net als de fransen een a en b -prijs hadden ingesteld dan was er veel minder b-melk gekomen. Gewoon een misser van het management dus die moet ook boeten. Had je ook direct minder mestproductie gehad. Weer een misser. Dom dom dom. Nu liggen jullie aan de ketting terwijl de rest van EU lekker doorgaat.

 • alco1

  @landboer. Leg eens even uit hoe het kan dat Nederland veel meer melk produceert en de melkprijs zo gestegen is?
  En de markt in China is niet Noord West Europa!

 • oorspronkelijk

  bennie schrijft dat de prestatie toeslag lager is door teveel melk
  de prijzen van b.v mager melkpoeder lagen onder interventie niveau
  nu niet meer-dus stijgt de prijs door wereld markt invloed
  hoeveel bewijs wil je hebben

 • alco1

  @Bennie en landboer. Jullie hebben een fan. Nou wees er blij mee.
  En trouwens Bennie.
  Dat de prestatietoeslag je niet is tegengevallen is komt doordat er dus niet zoveel verlies geleden is op de "overtollige" melk.
  Dat is eerder aannemelijk dan jouw visie.
  En @farmer. Definieer jij eens de B melk.
  Welke producten worden daarmee gemaakt. ( zelfs folie kaas loopt redelijk)
  Zelfs bij doorverkoop van rauwe melk zie ik geen exorbitant lagere melkprijs over het geheel ontstaan.
  Wat ik probeer te zeggen is dat als je A en B melk in zou voeren.
  Je 5% A melk krijgt (pluche en baby) en 95 % B melk.

 • Bennie Stevelink

  Er is wel heel veel verlies geleden op overtollige melk. Dit verlies werd echter voor een deel gecompenseerd door veel hogere winsten in Azië. Het is bekent dat wanneer de poederprijs erg laag is de winst in Azië toeneemt.

 • alco1

  Bennie. Waar baseer je dat veel verlies op?
  Bij doorverkoop aan DMK e.d. gaat dit echt niet ver onder de prijs die DMK aan zijn eigen leden betaald.

 • Bennie Stevelink

  Alles wat minder opbrengt dan de garantieprijs is verlies. Alles wat meer opbrengt dan de garantieprijs is winst.
  De prijs van DMK ligt ver onder de garantieprijs van FC. Doorleveren tegen de DMK-prijs levert dus verlies op. Begin 2016 heeft FC zelfs melk doorgeleverd tegen een prijs van 10 cent.

 • kleine boer

  Bennie verwachte een betere prestatie toeslag toen de interim uitkering kwam omdat er laatste half jaar minder verlies was op de overtollige melk tenminste zo schreef ie het zelf. Nou vind het niet echt veel beter als de interim uitkering maar ik ben er mee tevreden hoor er zijn er die een veel slechtere prijs beuren met beetje dikke gehaltes was het zo slecht nog niet bij rfc. Dus dat hem de prijs is meegevallen geloof ik niet meer in.

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, de interimuitkering over de eerste helft van 2016 was ongeveer de helft van de eerste helft van 2015. De prestatietoeslag over geheel 2016 is ongeveer gelijk aan 2015. Dat betekent dat de tweede helft van 2016 dus veel beter is geweest. Zoveel beter dat de achterstand over de eerste helft van 2016 zelfs is ingelopen.

 • alco1

  Laten we het verleden laten voor wat het is.
  We moeten in het nu kijken en de toekomst voorspellen.
  En daarin is overtollige melk als zeer verlies gevend, niet aan de orde.

 • oorspronkelijk

  hoera
  nu nog helderheid over A&B melk
  het is anders als in de winkel met A merken HA HA
  maar wie ben ik als sukkel om dat te kunnen uitleggen
  vraag eens naar suiker quotum daar was ook een C quotum

 • kleine boer

  bennie dat betekent nu dus dat we een super interim gaan beuren in 2017 nou we wachten af wederom.... Ik voorspel niet wacht zoals altijd rustig af.

 • Broer

  Hanna zit ernaast; toen de kwotering eindigde vroegen leden terecht hoe nu verder en heeft het bestuur besloten alle melk te zullen verwerken. Heel duidelijk lijkt mij en dat is wat anders dan dat dat van de daken af zou zijn geschreeuwd. Het is toen breed aangenomen en dat door meer melk de prijs zeker niet stijgd mag toch bekend zijn. Niet zeuren nu, geldt ook voor Joosten en wees blij met FC.

 • farmerbn

  Elk fabriek kan zelf uitmaken wat a en b melk is. Voor FC zou ik kunnen voorstellen dat ze die melk die ze met verlies verwerken b melk noemen. Die melk koop je dan voor veel minder dan de a melk. Met het systeem a en b melk moet je ook een melkquotum hebben. Dat heeft FC niet dus kun je ook niet gaan voor a en b melk. Mijn kleine cooperatieve franse melkfabriek heeft wel het fabrieksquotum ingevoerd. We mogen 125% van het laatste officiele melkquotum leveren voor de a prijs. Daarboven krijg je de b prijs die afhankelijk is van boter en poeder. Het laatste jaar kreeg ik voor dikke melk a prijs 36 cent en 26 cent b prijs.

 • alco1

  @farmer. Een A melk heb je wat aan als je bepaald product af kunt schermen als een speciaal product.
  Maar b.v. de handel in Maaslander kaas wordt bij inkrimping moeiteloos overgenomen door andere kazen.
  Zo gemakkelijk als het kan met suiker in een A en B desnoods C prijs, wat één product is met ook één producent.
  Zo moeilijk is het met zoveel producten waar zoveel concurrentie in is door zoveel fabrieken.

 • kleine boer

  @farmerbn is dat dan veel beter bij rfc met dikke melk toch kort bij de 35 ct en dan voor alle melk.....

 • oorspronkelijk

  stel 2014 is referentie jaar melk leveringen--wordt dat Amelk
  alles meer geleverd dan 2014 wordt B melk
  volgens mij heeft het niets met product marge te maken maar met gecontracteerde afzet in een bijna bilaterale markt

 • alco1

  Het is heel simpel.
  Bij goede prijzen is een B melkprijs niet in trek.
  Bij lage prijzen des te meer.
  Ik moet denken aan de vergadering van onze FC.
  Cijfers lieten zien dat "overtollig melk"veel geld koste.
  Daardoor was de "standstill" gerechtvaardigd.
  Echter toen de cijfers opgemaakt werden, kon je de "overtollige" melk nog niet af zetten op de spotmarkt voor 10 cent.
  Nu betaald dezelfde markt meer als de standaard prijs en dus is de situatie totaal niet te vergelijken.
  Besturen is vooruit denken waarbij cijfers uit het verleden er niet meer toe doen.

 • oorspronkelijk

  je kunt niet winkelen in systemen
  je kiest voor A&B melk of de prijs laag of hoog is
  een surplus op de B melk bij goede afzet en prijsstelling
  zo is het moreel verwerpelijk om Elbert te kiezen
  en de rest van het programma aan je laars lappen
  dat is selectief winkelen ten gunste van persoonlijk gewin

 • farmerbn

  @kleine boer; ik ben tevreden met 36 cent excl btw. Het a en b prijs systeem is rechtvaardig. NL boeren die veel extra molken zorgden ervoor dat boeren die dat niet deden ook een prijsdip kregen. Hier is dat niet het geval. Je bent vrij om b melk te produceren en als de b prijs je niet aanstaat dan doe je dat niet. FC zou niet teveel melk aangeboden hebben gekregen als boeren voor die extra b melk maar een kwartje of 2 dubbeltjes gekregen zouden hebben. FC zou minder geld verloren hebben en NL zou niet teveel koeien gehad hebben.

 • alco1

  Farmerbn. Extra melk zorgde niet voor een prijsdip. De melkprijs steeg zelfs.
  A en B prijs werpt pas vruchten af als je alle melk in een contingentering kunt houden.
  Nogmaals heeft de FC geen invloed op de A prijs (hogere) door de totalitaire aanvoer.
  Bij B prijs kan de FC ingrijpen.
  Echter werken fluctuerende A en B systemen vaak als Mostert na de maaltijd.
  Omdat de cyclus niet zo eenvoudig is als een kraan dicht draaien.

 • oorspronkelijk

  super intelligentie
  inderdaad stijgt de prijs door de markt
  alleen gaf de overtollige melk een dip in de prestatie toeslag
  heerlijk je hoeft elkaar niet te knuffelen maar waarderen om helderheid
  dank aan Bennie en farmerbn
  vasthoudendheid is volgens mij niet de wijsheid in pacht hebben
  wie niet van mening verandert denkt nooit na
  helaas kun je niet uitlaten leggen tot het je past
  of je begrijpt het echt niet

 • alco1

  Als melk een goede prijs krijgt, dan is het niet "overtollig" en dus prestatie toeslag navenant hoger.

 • oorspronkelijk

  hoe handel je in een crisis
  FC heeft het met melk reductie opgelost
  anderen in de interventie
  dit komt weer op de markt
  dus als er door Bmelk minder melk komt
  zal dat de toekomstige prijs ten goede komen
  maar als je bang bent dat een ander er met jou verlies vandoor gaat
  reageer je zoals jij
  terwijl je wel erkent dat er producten zijn binnen het segment die Fc een van de beste betalers maakt
  dan zijn zoveel mogelijk van die producten in de afzet mede prijs bepalend
  en geven niet gecontracteerde producten (LEES OVERSCHOT)juist een
  negatieve prijsdruk
  je hoeft niet voor A&B melk te zijn maar een poging de prijs en de markt te
  beïnvloeden sympathiek tegemoet treden
  andere mensen zijn wel gebaat bij een prijs die niet door interventie wordt bepaald met na ijlings effect voor volgende periode
  als je dat wel begrijpt waarom zoveel verzet

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.