Rundveehouderij

Achtergrond 17 reacties

Leveranciers Bel naar rechter om € 17 miljoen melkgeld

In een rechtszaak in Dordrecht tussen Bel Leerdammer en leveranciers ging het om de vraag hoe bindend een referentieprijs is en wat in die melkprijs hoort.

Lastige vragen waren er donderdagmorgen voor Bel Leerdammer. De kaasmaker verdedigde zich voor de rechtbank in Dordrecht tegen een groep van 313 leveranciers, die vinden dat ze in de jaren van 2010 tot en met 2015 te weinig melkgeld hebben ontvangen.

Gewogen gemiddelde melkprijs

De leveranciers gaan ervan uit dat de melkprijs werd bepaald, zoals Bel zelf had aangegeven, aan de hand van de gewogen gemiddelde melkprijs van 4 andere verwerkers, die als referentiebedrijven dienden. Het betreft FrieslandCampina, DOC Kaas, Cono en Nemelco. De eerste was goed voor 80% van het gewogen gemiddelde.

€ 17 miljoen misgelopen

Toen ze die prijs gingen narekenen, bleek volgens de leveranciers dat Bel Leerdammer de eigen belofte niet nakwam en vaak minder betaalde – nooit meer. Ook werd het ledengeld van de coöperaties buiten de berekening gehouden. Daardoor zijn de ruim 300 leveranciers naar eigen zeggen zo’n € 17 miljoen misgelopen over een periode van 6 jaar.

Lees ook: Eenduidigheid ver te zoeken in melkprijzen

Bel Leerdammer ontkent

Bel Leerdammer ontkent dat het te weinig heeft betaald. Volgens haar hoefde het geen rekening te houden met het ledengeld van de coöperaties, omdat dat geen echt melkgeld zou zijn. Bovendien zou het gewogen gemiddelde van de 4 andere zuivelbedrijven enkel als referentie gelden, niet als harde eis om aan te voldoen. Van meet af aan zou helder zijn gemaakt dat ook de marktomstandigheden invloed zouden hebben op de uit te betalen melkprijs.

Lees verder onder de foto

Door het wegvallen van de export naar Rusland in 2015 moest Bel de melkprijs naar eigen zeggen verlagen. - Foto: Koos Groenewold
Door het wegvallen van de export naar Rusland in 2015 moest Bel de melkprijs naar eigen zeggen verlagen. - Foto: Koos Groenewold

Tegenvallers verdisconteren in melkprijs

Dit leidde tot lastige vragen van de meervoudige kamer. “Als je onbeperkt mag afwijken van de aangegeven prijs, geef je dan je melk niet gewoon weg?, vroeg een van de rechters, die daarvoor met applaus vanaf een volle tribune werd beloond. Volgens de verdediging van Bel Leerdammer wordt de soep ook weer niet zo heet gegeten, maar moet er wel ruimte zijn om tegenvallers, zoals het wegvallen van de kaasexport naar Rusland in 2015, te verdisconteren in de melkprijs.

Winst versus referentieprijs

Dat is ook uitgelegd aan de leveranciers, maar hoe zo’n tegenvaller werd gewogen en welke factor die kreeg bij de verlaging van de melkprijs, dat werd niet aan de boeren uitgelegd. “Eerst wordt gekeken naar de winst die gemaakt moet worden, daarna hoe aan de referentieprijs kan worden voldaan”, zo klonk het.” Volgens een van de rechters wordt daarmee wel veel van het vertrouwen van de leveranciers gevraagd, maar tegelijkertijd werd ook toegegeven dat het doorgronden van de melkprijsproblematiek niet eenvoudig is. Op 27 maart volgt het vonnis.

Lees ook: Leveranciers Bel bundelen zelf hun krachten

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  “Eerst wordt gekeken naar de winst die gemaakt moet worden, daarna hoe aan de referentieprijs kan worden voldaan”, kortom eerst de aandeelaanhouders dan de boeren en vraagt leerdammer ook aan de aandeelhouders of ze wel duurzaamleven, of stappen ze met het boerengeld in een vliegtuig naar een verre vakantiebestemming

 • evert-jan

  Wat een ervaring vandaag in de rechtbank

 • cor vroege

  Conclusie de boeren liggen weer aan de laatste tiet ,zoals altijd ,precies het zelfde als bij R.F.C

 • Bennie Stevelink

  Leerdammer wil dus het marktrisico van de afzet van zijn zuivelproducten bij de leveranciers neerleggen? Bij een particulier zijn de boeren gewoon leverancier en hebben niets te maken met het marktrisico van de verwerker. Dit in tegenstelling tot de coöperatie, daar zijn de boeren immers aandeelhouders in een gezamelijke onderneming en dragen dus ook het risico (en de winst) van die onderneming.

  Verder ben ik van mening dat bij een particulier, de toevoeging aan het ledenkapitaal bij de coöperatie, niet in de melkprijs meegewogen hoeft te worden. Bij een particulier hoeft de boer niet te investeren in de zuivelonderneming en hoeft daar dus ook geen vergoeding voor te hebben in de melkprijs.

 • xw

  Lijkt mij ook Bennie.
  Inkoop van melk is voor een particulier een kostenpost.
  Dus dat ze die zo laag mogelijk willen houden is logisch.
  Ik geef ze weinig kans, maar ik ben geen advocaat.
  En deze laatste zal zeggen: schieten, want niet geschoten is altijd mis.
  Als je de rekening van deze laatste met 313 man/vrouw kunt delen, is het risico ook niks natuurlijk.
  Ik zie hierboven iemand uit emotie toch nog een vergelijking maken met rfc, die gaat geheel mank.
  Beste mensen, linksom of rechtsom, er gaat niks boven RFC

 • evert-jan

  Ledengeld werd op de vergaderingen mee gewogen in de prijsvergelijkingen .dus ook in het melkmandje,dan moet je ze er later niet weer aftrekken

 • xw

  Mij lijkt het dat ledengeld dat voortvloeit uit de prestatietoeslag bij rfc echt niet in de maandelijkse uitbetaling bij een particulier meegenomen kan worden. Van dit jaarlijkse uitbetaling (naar rato van de winst) gaat slechts een gedeelte in contanten naar de RFC leden, de rest blijft in de onderneming en de leden zijn eigenaar van de onderneming.
  Bij een particulier gaat de winst ook naar de eigenaar van de onderneming.
  En dat zijn niet de leveranciers.
  Ik ben echt benieuwd wat de rechter hiervan vindt.

 • Attie

  xw, er was toen bij Leerdammer nog een nabetaling, en een omrekening van ledengeld naar contante prijs. En dat ging weer in het vergelijk mandje.

 • Henk.visscher

  Het blijft een vreemde zaak dat elke onderneming kostenverhogende zaken(zoals duurzaamheid), kan door berekenen in de vraagprijs , alleen boeren niet,nu zullen sommigen zeggen wij krijgen toch meer voor de melk als wij verduurzamen, maar let maar op dit is tijdelijk, totdat er genoeg schapen over de dam zijn dan word het gemeengoed en komen ze weer met iets nieuws.

 • xw

  attie, we volgen het met belangstelling

 • kleine boer

  precies henk dat schrijft alco hier ook altijd.

 • Bennie Stevelink

  De toevoeging aan het ledenkapitaal komt uit de prestatietoeslag. De prestatietoeslag is winst. Winst is de vergoeding voor risicodragend kapitaal wat bij de particulier niet van de boeren komt.
  Als de rechter vindt dat de toevoeging aan het ledenkapitaal wel in de melkprijs moet worden meegewogen ben ik benieuwd hoe hij dat motiveert.

 • gjh

  bell Leerdammer zit alleen maar te liegen en de boel te besodemieteren om de aandeelhouders nog meer geld toe te schuiven eigenlijk DIEP TRIEST

 • Kooiman

  Ik zie het eigenlijk zo, enerzijds wil Bel Leerdammer de nabetaling niet bij de melkprijs rekenen, dit zien zij als vergoeding voor risico en investering in de fabriek, en anderzijds wel de gevolgen van mis management ( gokken met de eenzijdige afzet van haar merkloze kaas naar Rusland, en toen de grens dicht ging was de afzet weg) en afschaffing melkquotum af te schuiven naar haar leveranciers ipv naar haar winstmarge.
  Wat een stelletje eikels daar

 • koestal

  Is Bel een dochter van een Frans bedrijf ?

 • Attie

  Klopt koestal, Leerdammer is een dochter van het Franse Bel. Zijn daar hesjes gewend, vandaar de oprichting van de leveranciers vereniging!

 • Pt222

  Leveren aan leerdammer is een vrije keuze. Uiteindelijk zul je als melkveehouder slechter af zijn dan wanneer je aan de coöperatie levert. Een particulier betaalt graag minder maar nooit meer. Coöperatie is zo slecht nog niet kijk maar naar het verleden. Misschien moet de melkveehouders iets meer werk maken aan de achterkant van het bedrijf genaamd de melkleverantie

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.