Rundveehouderij

Achtergrond 21 reacties

‘FrieslandCampina moet meer naar belang leden en hun bedrijf kijken’

Melkveehouder Jan Schouten en 6 collega’s uit Groningen beleggen donderdag 3 mei de eerste vergadering van ontevreden FrieslandCampina-leden. Zij willen geen beperkingen van de coöperatie.

Een extra melkstroom, waarvoor ook meer wordt betaald, daar heeft FrieslandCampina-lid Jan Schouten (45) uit Kantens niets op tegen, maar aanvoerbeperking en een lagere prijs voor te veel aangevoerde melk zijn ‘een rode lijn’, zoals hij het zegt. Daarvoor is hij bereid in het geweer te komen, samen met 6 andere Groningse leden.

Schouten deed dat ook tijdens een ledenvergadering, vorige week in Bedum. “Bij de discussie over de vraag wat nodig is voor onze coöperatie, kijken we te sterk naar het zuivelbedrijf. We moeten ook kijken naar de belangen van de leden en hun bedrijven. De winst van het bedrijf zodanig verhogen, zodat bij beperking van de aanvoer een cent per kilo extra nabetaling kan worden gegeven, is minder rendabel voor de leden dan het direct zo veel mogelijk melkgeld uitbetalen. Dat wordt niet altijd genoeg voor het voetlicht gebracht. De onderneming heeft daar ook geen belang bij.”
Artikel gaat verder onder de foto

Jan Schouten uit Kantens ziet de reguleringsvoorstellen van FrieslandCampina als een 'rode lijn'. - Foto: Theo Galama
Jan Schouten uit Kantens ziet de reguleringsvoorstellen van FrieslandCampina als een 'rode lijn'. - Foto: Theo Galama

Regulering van de melkaanvoer en lagere prijzen voor te veel aangevoerde melk zijn voor jullie onacceptabel?

“Afnameplicht, leveringsplicht, dat zijn voor ons echte fundamenten. Als het coöperatiebestuur dan komt met deze voorstellen, is dat echt een stap te ver. Maar via de ledenbijeenkomsten zoals die nu zijn opgezet, komt het diepere boerengevoel niet boven. Je ziet een paar mooie spreadsheets, je hoort een verhaal en dat is het dan. Daarom hebben wij een extra bijeenkomst belegd, waar alle leden kunnen komen.”

En het bestuur moedigt dat aan?

“Jazeker. Ze hebben gezegd: een goede coöperatie heeft discussie nodig.”

Jullie kijken erg naar de melkaanvoer. Is betere verwaarding niet ook nodig?

“ja, maar de aanvoer is de laatste tijd wat gezakt en zal dat naar verwachting voorlopig blijven doen. Dat geeft al minder problemen.”

En de bedrijfsleiding? Heeft die het werk goed gedaan, of te veel achterover geleund?

“We hebben als leden de directie uit handen gegeven. De directie legt wel verantwoording af, maar de organisatie is zo complex. Wij slikken wat ze zeggen. We hebben het pensioentekort van het personeel aangevuld, allerlei investeringen goedgekeurd en over 2017 zelfs een verlaagde winstuitkering geaccepteerd, omdat ons is verteld dat het nodig was.”

In uw redenering volstaat het dat zuivelbedrijf FrieslandCampina het hoofd net boven water houdt, terwijl de leden maximaal melkgeld ontvangen. Is dat geen riskante benadering?

“Het mag het bedrijf goed gaan, maar onze bestuurders moeten veel meer ook naar het belang van de leden en hun bedrijven kijken. Dat komt bij al die ongeveer 80 districtsbijeenkomsten te weinig onder de aandacht. Als coöperatie moet je vooral proberen het melkgeld zo goed mogelijk te verdelen.”

Als je alle verdiensten zo veel mogelijk direct uitkeert als melkgeld, zonder verdere beperkingen, profiteren alle leden daar dan evenveel van?

“Nee, dat verschilt natuurlijk per bedrijf en per bedrijfstype. Je moet ook zaken als weidegang en andere aspecten meerekenen. Tenslotte moet je ook zelf je keuze maken; of je daarmee kunt leven.”

Jullie groep leden, zijn dat vooral grote melkveehouders?

“Er zijn er met 400 koeien, anderen hebben kleinere of biologische bedrijven. Zelf heb ik 280 koeien.”

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Ik krijg als ik dit stuk lees steeds meer het gevoel dat de leden de binding met RFC kwijt zijn en de leiding de binding met de leden verwaarloosd. De leden voelen zich geen onderdeel van RFC maar leveranciers die zoveel mogelijk melkgeld moeten binnen halen. Als dit ten koste gaat van hun eigen fabriek, want dat is RFC, dan zij dat zo. Ik kan de directie maar een ding aanraden en wel "Kom uit je ivoren toren en ga het gesprek aan met de leden / leveranciers en bepaal samen opnieuw het doel van de Cooperatie". Bij beide partijen is het cooperatieve gevoel weg of tot een twijfelachtig diepte punt gedaald. Wordt dit cooperatieve gedachten goed niet weer in stelling gebracht, dan is het beter de hele cooperatieve organisatie om te zetten in een beursgenoteerd bedrijf met alle plussen en minnen voor zowel de directie en de leveranciers. Kunnen de leden hun vermogensdeel in hun eigen melkveebedrijf investeren en zijn de nieuwe aandeelhouders van RFC baas over de hoeveelheid melk die ze wensen te ontvangen en tegen welke prijs.

 • Bennie Stevelink

  @agratax, Schouten wekt de indruk dat de discussie gaat over het belang van de coöperatie tegenover de leden. Het gaat in werkelijkheid om grote groeiers aan de ene kant en gematigde groeiers en niet-groeiers aan de andere kant.
  Het verhaal van Schouten is een heel selectief verhaal waarbij alleen wordt gekeken vanuit het perspectief van de grote groeier. Ze doen daarbij net alsof alle leden hetzelfde belang hebben als de grote groeiers.
  Het verlies wat wordt geleden over de overtollige melk van de grote groeiers moet worden betaald door de gematigde en niet-groeiers. Met de 10 cent korting op overtollige melk moeten ze dat verlies zelf dragen.

  Iedereen mag zoveel melk blijven leveren als hij wil. Als de melk echter overtollig is moet men daar zelf het verlies voor dragen. Schouten en zijn medestanders proberen echter andere, veelal kleinere boeren, het verlies over hun overtollige melk te laten betalen.

  In feite doet FC met het voorliggende plan niets anders dan terugkeren naar de visie van het vroegere Frieslandfoods, die ook alleen melk wilde hebben die positief bijdroeg aan het rendement om een zo hoog mogelijke waarde voor de leden te realiseren.

 • Bennie Stevelink

  Dat het plan van Schouten en medestanders ten koste gaat van de integrale melkprijs (garantieprijs+prestatietoeslag en bijschrijving obligaties-vast) probeert men te camoufleren door tegelijk een discussie te openen over de melkprijssystematiek die in werkelijkheid geen barst te maken heeft met het melkreguleringsplan.
  Als je verliesgevende melk aanvoert gaat de melkprijs omlaag, ongeacht de systematiek waarmee de melkprijs bepaalt wordt.

 • Bennie. Inderdaad moet de pijn komen te liggen bij de veroorzakers. De niet of kleine groeiers hebben al meer dan genoeg offers gebracht. Gewoon maar een kwamtumkorting invoeren. Hoe meer hoe hoger de korting. Kan men zelf eens gaan rekenen wat de laatste liters op het bedrijf nog opbrengen. Om een eerlijker speelveld te krijgen misschien ook een verplicht aantal procenten jongvee aanhouden. Duurzaamheid staat immers hoog in het vaandel bij de FC.

 • frl

  Inderdaad grote bedrijven zijn met kwantum toeslag altijd gestimuleerd en betaald door de kleintjes, je kunt het nu ook omdraaien kwantum korting.

 • alco1

  @frl. Kwantum toeslag kwam gewoon omdat de tank vol laden bij twee bedrijven goedkoper is dan bij tien en ook de administratie en controles van twee bedrijven veel lager is.
  Maar nogmaals: Het is veel te goedkoop door de bocht om te stellen dat we van de melk af moeten waarop verlies geleden wordt.
  Je kunt niet zomaar een fabriek sluiten waar een verlies gevend product gefabriceerd wordt en ook met het oog op dat je nooit weet wat de markt zal gaan doen, onverantwoord.

 • kleine boer

  Alco en als de grote de tankwagen net niet er bij kunnen hebben past er wel een kleinere bij en kan de wagen dus mooi afgeladen vol richting fabriek . Als er net ruimte is voor paar ton past er geen 8 ton bij wel 2-3 hoe effcient wil je het hebben ....

 • kiepel

  Ik zou RFC willen adviseren om de leden te enthousiasmeren voor hun plan.
  Nu laten ze wat spreadsheets zien en melden dat 80% van het voorstel vastligt.
  Nodig de welwillende leden uit om melk te leveren in het hoogste segment.
  Ben duidelijker over het topline concept. Mag ieder lid hier melk voor leveren?
  Van Sneek tot Maastricht ?
  Waarom slechts 10 tot 15% topline?
  Ieder lid zal stappen willen zetten, als het verdienmodel transparant in beeld gebracht wordt.

 • Mooi gek als je naar die bijeenkomst gaat, Schouten is zelf grote groeier en ziet anderen als prutser! Plan RFC is helemaal niet verkeerd en zoals Harm Holman al schreef, je hebt een groeipotentieel van 5% per jaar door de vele stoppers en marktgroei als dat al niet genoeg is!
  Schouten en de zijnen was er groots op dat ie een schaalsprong had gemaakt en daarvoor levert de gewone boer nu 8,3% in!

 • frl

  Kleine boer jij hebt hem door , hoor van chauffeur ook wel drie bedrijven laden past het er niet in moeten ze voor 500 liter terug.
  Als hier en daar wat kleintjes tussen zitten kun je efficiënter laden.

 • Gat

  Volle tank melk en lege portomonnnee.
  Meer omzet is geen garantie voor meer winst.

 • gjh

  Jan schouten als je het plan niets vind ga je toch weg en leg niet te zeiken. FC het is een super plan liever goeie prijs als veel werk.

 • kleine boer

  Wel leuk ieder praat hier voor zich zelf en noemt het coöperatief... rfc heeft gewoon verzuimt de afzet te regelen en die ze hadden afgegeven punt. Andere fabrieken vragen om meer melk dat had rfc voor moeten zijn simpel. Er hoefde geen fabrieksquotum te komen want we kunnen alle melk kwijt DAT werd gezegd en nee ik ben geen enorm snelle groeier. Om te beginnen zouden ze eens een minimale per bedrijfs qoutum in kunnen stellen zodat de te kleine gewoon een kans houden.

 • alco1

  @kleine boer en @frl en zo is dus overal wel op te bedenken.
  Zo zijn grote boeren ook nog wel verschillend in omvang, dus kan er dan ook wel systematisch geladen worden.
  Maar trouwens moeten we daar geen discussie over voeren. Ik gaf alleen maar aan waar de toeslag weg komt. Ik ben ook relatief klein hoor.

 • egbert

  De coöperatie directie wil een hoge winst geeft niets om ledenbelang .
  Leden mogen reageren de directie zal regeren.
  In Westerbork had een lid een zeer terechte opmerking dat de fabrieken althans een aantal lang niet op maximale kunnen draaien.
  Ook de grafieken geven een vertekend beeld ondereind is ingekort.
  Ze hadden het over hoeveelheid ledenmelk voor 3 jaar 5 jaar en nu maar vertelden er niet bij hoeveel melk ze er voor 5 jaar bij kochten.
  Ook merkte een lid op dat er miljoenen geïnvesteerd is in capaciteit maar dat daar maar weinig van terecht gekomen is.
  De toplijn moet betaald worden van de dubbeltjes korting
  De coöperatie wil er mee schermen dat ze het veel beter doen dan de colega,s.
  We mogen hopen dat dit ook zo is voor ons allen maar ik denk van niet.

 • frl

  Alco 1 # ik heb ook maar 45 koeien, ik vond kwantum toeslag nooit zo coöperatief was volgens mij ook meer van Campina.
  Dan zou je boeren die verder van de fabriek wonen zeker ook een lagere melkprijs moeten betalen, en wat te denken van Terschelling , nee ieder zijn vaste kosten en verder iedereen gelijk.

 • gerben5

  Alco 13.16 ze hebben het niet over fabrieken sluiten maar over melk die nu aan Aware gegeven word voor 26 cent waar 12 cent achteraan gegooid moet worden door de onderneming en dus ten koste gaat van onze prestatie toeslag

 • kleine boer

  Gerben daarom klopt het wat ik zeg ze hebben de markt afgegeven te makkelijk gedacht en nu mag de boer het oplossen de nieuwe had niet Zoeen grote kans mogen krijgen. Kijk naar bv auto merken een nieuwe red het amper tov de grote merken en dat hebben ze bij rfc verkeerd in geschat

 • Sivert&Anita

  Het pijnpunt zit niet in een totale toename van de melkaanvoer, maar in het op slot zetten van alle bedrijven. Er werd op de vergadering in Bedum ook gesproken over een negatieve groei, minder melk per bedrijf dus. Er is absoluut geen harde toezegging gedaan dat melkleveranties van stoppers worden verdeeld over de blijvers, wel werd wederom aandacht besteed aan de liters waar geld bij moet. In de praktijk zal het er op neer komen dat deze laatste liters moeten verdwijnen via de stoppers en de overstappers. De bedrijven waar een opvolger in het bedrijf komt die de meestal noodzakelijke stap vooruit wil zetten en de al dan niet vrijwillige verplaatsers zullen een andere afnemer moeten zoeken, dat geldt voor zowel de kleinere als grotere bedrijven. Het is niet voor niets dat FC geen handel wil in fosfaatreferenties binnen FC met daaraan gekoppeld een bepaalde melkreferentie, dat levert een te langzame afname van de totale melkreferentie op (10% afroming van het verhandelde deel). Het echte probleem is dat FC financieel niet goed draait, in een markt als in 2017 met stijgende prijzen als gevolg van een goede vraag zou je geen marktaandeel mogen verliezen. Het is niet voor niets dat FC vorig jaar hun eigen directieledenreductieplan had, laten we dat niet volgen door een ledenreductieplan.

 • Mfb

  Kort samengevat wil Schouten het onderste uit de kan maar daar niets voor doen of laten. Niet echt coöperatief dus misschien kan hij beter naar een particuliere verwerker en daar jaarlijks onderhandelen over de melkprijs die hij wil ontvangen.

 • gradje1966@

  Schouten moet niet zeiken als je ondernemer bent zoals je zelf denkt los dan je problemen zelf op . Ga naar A ware dan kan je groeien zoveel je wil Misschien wel naar 1000 melkkoeien of nog meer .Zo n arrogantie kan men niet in een coop gebruiken er zijn grote boeren , kleine boeren intensief en extensief er moet voor iedereen wat zijn .Als je zo groot wil zijn ga dan naar een ander kan je over de prijs onderhandelen want je bent toch zo groot dan hoort er dat ook bij

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.