Home

Nieuws 14 reacties

CBb: fouten MKZ-onderzoek, maar ruimingen terecht

De ruimingen van 60.000 dieren in Kootwijkerbroek waren terecht.

Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb oordeelt dat de overheid bevoegd was om de dieren te ruimen. De vraag of er daadwerkelijk MKZ was in Kootwijkerbroek, wordt met deze uitspraak niet beantwoord, benadrukte de rechter die de samenvatting van de 100 pagina’s tellende uitspraak voordroeg in de Haagse rechtbank. Aanwezige boeren reageerden teleurgesteld.

Fouten gemaakt bij onderzoek

Het CBb bevestigt wel dat er fouten zijn gemaakt bij het laboratoriumonderzoek naar de MKZ-verdenking. De fouten zijn echter niet zodanig dat dit mogelijk zou leiden tot een verkeerde testuitslag. Dan zou volgens het stappenplan dat het CBB in dit soort zaken hanteert de bewijslast omdraaien, waardoor de overheid moest aantonen dat er daadwerkelijk MKZ was in Kootwijkerbroek. “De twijfel over MKZ was niet relevant genoeg voor de rechter”, oordeelt Lau Jansen van de stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek. Hij noemt de uitspraak spijtig voor de sector, omdat het de overheid in zijn opinie ruimte geeft voor toekomstig wangedrag. Het onterecht ontnemen van iemands eigendom druist in tegen het grondrecht, vindt hij. “Uit deze uitspraak blijkt dat de overheid bezittingen mag vorderen – want vee is eigendom van een veehouderij – zonder dat de argumentatie daarbij hoeft te kloppen. Dat vind ik een fundamentele schending van grondrechten”, aldus Jansen.

‘Verzwakking van vertrouwen in overheidsbeleid’

“Deze uitspraak zorgt voor een enorme verzwakking van het vertrouwen in het overheidsbeleid. Als je als overheid maar een bepaalde redeneerlijn hebt – of het nu met de werkelijkheid overeen komt, sta je in je recht. We kunnen nu geen definitief oordeel meer vellen over de inhoudelijke, materiële vraag of er MKZ was, en dan resteert alleen maar de procedurele kant, of de ruiming mocht of niet. Dat is heel spijtig”, zegt Jansen. Zijn stichting richt zich op wat er precies gebeurd is bij de diagnose stellen op het bedrijf en in het laboratorium. “Die reconstructie is gemaakt, ondanks dat het ministerie heel onwillig was om daar openheid over te geven”, aldus Jansen. Een commissie van deskundigen concludeerde daarbij dat er bij het onderzoek naar MKZ bij een dier in Kootwijkerbroek fouten zijn gemaakt.

Dierenartsen en veehouders teleurgesteld

Ook de betrokken dierenartsen en veehouders blijven ervan overtuigd dat er geen MKZ was in Kootwijkerbroek. Zij reageren teleurgesteld op de uitspraak. De boeren waren met bussen gekomen, maar door een file waren ze te laat voor de uitspraak. De rechtbank wilde echter niet wachten tot de boeren binnen waren. De Kootwijkerbroekers concluderen hieruit dat de overheid weinig empathie heeft met de getroffen boeren.

Juridisch stappenplan

CBb heeft een juridische maatstaf ontwikkeld voor zaken die vergelijkbaar zijn met deze zaak. Het CBb heeft hiervoor een juridisch stappenplan gemaakt.

In de eerste stap van dit stappenplan doet CBb de aanname dat in het laboratorium destijds is gewerkt volgens de toen geldende standaarden en normen. Vervolgens moest de procederende partij, – de Kootwijkerbroekers – aannemelijk maken dat deze aanname verkeerd was. “Daarin zijn we geslaagd”, zegt advocaat Jacques Sluysmans. Er is een catalogus opgesteld met allerlei afwijkingen in het onderzoek. Het CBb erkent hierbij ook dat er fouten zijn gemaakt. Vervolgens moest de derde stap genomen worden: het CBb moest overtuigd worden dat de afwijkingen in het onderzoek ertoe geleid hebben dat het uiteindelijke resultaat van het onderzoek niet deugt en dat er dus ten onrechte MKZ werd vastgesteld bij het kalf van het kalverbedrijf. “Dat is de stap waar het eigenlijk om gaat, en waarin we helaas niet zijn geslaagd.”

In feite laat de rechtspraak nu dus in het midden of er nu wel of niet MKZ was. Die duidelijkheid gaan we in deze procedure ook niet krijgen

- Jacques Sluysmans

Hoewel het CBb de afwijkingen erkent – gaat het College er niet vanuit dat dit heeft geleid tot een verkeerde uitslag. Hierdoor is het proces niet tot de laatste en vierde stap in het stappenplan gekomen. In deze stap zou de overheid juist moet bewijzen dat er ondanks de fouten die gemaakt zijn bij het onderzoek écht een MKZ-infectie was. “In feite laat de rechtspraak nu dus in het midden of er nu wel of niet MKZ was. Die duidelijkheid gaan we in deze procedure ook niet krijgen”, aldus Sluysmans.

Schouten: eindelijk duidelijkheid

Landbouwminister Carola Schouten vindt het goed dat er eindelijk duidelijkheid is over een langslepende zaak. Ze zegt te beseffen dat de emoties hiermee echter niet weg zijn. ‘De impact is heel groot geweest.” Ze wil daarom op korte termijn in gesprek met de betrokken veehouders. “Ook om te kijken hoe we als overheid hiervan kunnen leren”. Het CBb heeft uitgesproken dat de veehouders wel een schadevergoeding moeten krijgen vanwege de lange termijn waarop de rechtszaak heeft gespeeld. Schouten zegt deze op korte termijn te zullen betalen. Deze vergoedingen variëren van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s per bedrijf. Ook kondigt Schouten een extra onafhankelijk onderzoek naar het referentielaboratorium aan, om te kijken of ondanks alle audits en aanpassingen in het draaiboek nog verbeteringen mogelijk zijn.

Reactie LTO

“Het vonnis, hoe teleurstellend het voor veel boeren in Kootwijkerbroek ook is, doet niets af aan de tomeloze inzet van stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek om helderheid te krijgen over de gebeurtenissen in 2001”, aldus LTO Nederland in een reactie.

Jaco Geurts teleurgesteld

CDA-Kamerlid Jaco Geurts is teleurgesteld in de uitspraak. Hij concludeert dat de rechter erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar desondanks oordeelt dat de ruimingen terecht waren. Geurts vindt dat landbouwminister Carola Schouten onterecht concludeert dat er eindelijk duidelijkheid in het dossier is. “De vraag of er daadwerkelijk MKZ was in Kootwijkerbroek wordt namelijk met deze uitspraak niet beantwoord”.

Geurts is er niet gerust op dat Kootwijkerbroekse situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. Ook blijft hij hameren op betere afspraken over de afzet van vlees van gevaccineerde dieren. Geurts is zeer betrokken bij de MKZ-zaak. Het bedrijf van Geurts in Kootwijkerbroek werd destijds ook geruimd.

Laatste reacties

 • porky power

  En dan nog steeds beweren dan de rechtelijke macht onafhankelijk is
  Nederland is bijna gelijk aan een bananenrepubliek zie hoe er gemeten wordt in het stikstof verhaal omtrent Tata steel en Schiphol

 • kleine boer

  wat een land....

 • boerderij12

  Enkele honderden tot enkele duizenden euro's schadevergoeding je zou je toch doodschamen als rechter....... maar die d 66 rechters .samen met die gladjakker van brinkhorst

 • agratax(1)

  Of de overheid nu wel of niet fout zat, doet er nu niet meer zoveel toe. helaas is het beleid niet gewijzigd m.b.t. vaccinatie en dus kan een "slachting" als toen weer gebeuren. Ik vind het ongehoord, dat de boeren niet mogen vaccineren tegen een ziekte omdat er enkele afnemende landen zijn die dan het product weigert. Met dit soort beleid zet de overheid de burgers en de boeren tegen elkaar op. Als dit een geoorloofde werkwijze is in een democratie, dan moeten we in Nederland ons gaan afvragen of ons democratische systeem nog wel aan de eisen van deze tijd voldoet. Is misschien so wie so wel verstandig!!!

 • Bennie Stevelink

  MKZ is in feite een oorlogstoestand. Er worden razendsnel beslissingen genomen op grond van de laatste informatie. Er is geen tijd informatie nader te onderzoeken. Het is onvermijdelijk dat dan af en toe verkeerde doelen geraakt worden. Je kunt achteraf, als de oorlog voorbij is, de verantwoordelijk commandant wel aansprakelijk stellen, maar dat is zinloos. Hij heeft gehandeld op grond van de op dat moment beschikbare informatie en heeft daardoor militair gezien correct gehandeld.

 • Alco

  Een niet geaggregeerd onderzoek wees MKZ uit.
  Ik denk niet defensie bommen laat vallen omdat ik dat wil.

 • Firma Vellenga

  agratax(1)
  13:59
  Of de overheid nu wel of niet fout zat, doet er nu niet meer zoveel toe

  Hoe komt u daar nu bij...??? Al is het 50 jaar terug het doet er zeker toe. De boeren van het geruimd vee zijn er nog elke dag mee bezig. de heer Brinkhorst weet het zogenaamd allemaal niet meer. Zo gaat het vandaag de dag nog steeds wordt het moeilijk dan gaan er jaren over heen voor er iets voor komt. Het bekende truckje van Den Haag. Nee, ik denk er heel anders over dan u.

 • Henk-

  Dream on Bennie, commandanten worden in crisis situaties geacht redelijk en billijk te handelen. Als de brandweer komt voor n vlam in de pan, blazen ze je huis ook niet preventief op en lachenn ze je daarna uit...

 • drikhend

  Het is gewoon diep triest dat dit verhaal al bijn 20 jaar duurt . En na ik nu inschat nog wel enkele jaren voortsleept ik zou het ook hoger op zoeken . We denken dat we in een democratie leven . Als dat zo zou zijn zitten we dus regelmatig ons zelf voor de gek te houden en op kosten te jagen . Maar we leven eerder in een land waar deel van de ambtenaren en wat instituten de dienst uit maken . En de ministers samen met de kamerleden in soort toneelspel het land besturen . Het blijkt teeds meer dat de regering de greep kwijt is op alle uitvoerings instanties en wat er allemaal aan vast hangt . Het zou niet meer dan normaal zijn dat in zulk soort en meerdere zaken snel openheid van zaken gegeven worden en niet al die geld verslindende instituten de hand boven de kop te houden . Goed is goed en fout is fout en niet net als nu weer met een lege fles naar huis gestuurd worden .

 • wvb

  Bennie Link hoe zou jij reageren als ze je bedrijf afpakken en na 20 jaar ook in het ongelijk gesteld worden?

 • Bennie Stevelink

  @Henk- en @Wvb, jullie gaan totaal voorbij aan het punt in mijn reactie. Jullie blijven redeneren alsof het een jaren durende ruilverkaveling-situatie was. Een situatie waarbij de overheid ook bepaalde zaken dwingend kan opleggen, maar er jaren over kan doen voordat een beslissing genomen wordt.
  Natuurlijk is het pijnlijk als het achteraf misschien niet nodig was, maar het vee is toch vergoed. De melkveehouders konden hun quotum verleasen waardoor ze inkomsten hielden.
  De grootste financiële schade is elders in Nederland geleden, met name in de varkenshouderij.

 • tjisger

  Had dit wel verwacht: de rechtbank is geen rechtbank maar een draaibank

 • farmerbn

  Het is moeilijk winnen van de staat.

 • drikhend

  Beste Bennie Stevelink . Maar toen de zogenaamde oorlog voorbij was . Was het wel gepast geweest om openheid van zaken te geven of eerder een onderzoek in te laten stellen . Het zo omgaan met burgers in dit geval boeren is een grote schande . En is in geen enkel geval goed te keuren . Als een burger of boer zo een opstelling tegen over de overheid had dan zou hij of zij allang als mogelijk froudeur aangemerkt zijn en geen bijna 20 jaar zijn gang kunnen gaan . We zijn al gewend aan een overheid die onbetrouwbaar is . Maar de overheid is nu ook al snel de greep kwijt op veel van hun eigen instituten en organisaties . En het ontzag van de burger aan het verliezen . Hier door zie je dat er zaken gebeuren die iedereen afkeurt en de overheid niet de wil en de macht heeft om hier in te grijpen . En wel met regeltjes en wetjes komt om alles proberen dicht te timmeren . En maar geen geld extra voor veiligheid en naleving uit willen geven . En de burger extra belasten onder mom van milieu en veilligheid . Hier is nu ook een situatie onstaan waar de betrouwbaarheid niet groter geworden is . Want er is geknoeid en of er wel of geen MKZ is geweest durft niemand zich uit te laten . Dan denk ik als burger er is geen MKZ geweest . Zo wel dan had men dit wel in vonnis druven uitspreken . En mijn vraag is dan oorlog of geen oorlog is dan achter af niet fair om te durven zeggen ruimen was niet nodig geweest ?.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.