Foto: AFP VarkensNieuws

Geen MKZ vastgesteld op verdacht Brits bedrijf

Op een Britse varkenshouderij waar verdenkingen waren van mond- en klauwzeer (MKZ), is inmiddels vastgesteld dat het niet om die ziekte gaat. De autoriteiten onderzoeken wat er wel met de dieren aan de hand is.

Dat heeft Christine Middlemiss, hoofd van de diergeneeskundige dienst, laten weten. ‘’Na snelle actie in reactie op dit mogelijke geval kan ik bevestigen dat uit testen blijkt dat MKZ volledig uit te sluiten is. Een groot dankwoord aan de collega’s in Pirbright en APHA die de hele nacht hebben doorgewerkt om tot deze conclusie te komen. Er vindt nu onderzoek plaats naar andere vaatziekten bij de varkens. De 10 kilometer MKZ-beschermingszone is daarom vervangen door een soortgelijke zone die alleen geldt voor varkens.”

Alarm

De Britse Dier- en Plantgeneeskundige dienst APHA sloeg donderdagavond laat alarm nadat er op MKZ lijkende verschijnselen waren geconstateerd op het varkensbedrijf in Norton. Sinds vorige uitbraken hebben de Britten voor dit soort gevallen een gedetailleerd draaiboek.

Beheer
WP Admin