Home

Nieuws 1 reactielaatste update:25 jan 2019

Gelderland betaalt mee aan maatregelen wolf

De provincie Gelderland wil in een aangewezen leefgebied van de wolf meebetalen aan preventieve maatregelen die boeren kunnen nemen.

Dat meldt de provincie als reactie op het interprovinciale wolvendraaiboek dat donderdag 24 januari officieel vastgesteld is door het Interprovinciaal Overleg (IPO), waarin de 12 provincies vertegenwoordigd zijn.

Leefgebied wolvin vaststellen

Gedeputeerde Peter Drenth is blij dat het draaiboek is vastgesteld en geeft aan dat hij versneld wil achterhalen of het op de Veluwe nog om dezelfde wolvin gaat. “Als dat zo is, kan het leefgebied van de wolvin vastgesteld worden”, meldt Drenth. Alle betrokkenen in dat gebied kunnen vervolgens met de provincie om tafel om aanvullende maatregelen te bespreken. Een goede samenwerking en goed overleg zijn daarbij essentieel, laat de provincie weten.

Het concept-draaiboek is voor 99,9% identiek aan het vandaag vastgestelde draaiboek

Sandra Binken, uitvoeringsorganisatie BIJ12

Geen inhoudelijke wijzigingen

Het vastgestelde wolvendraaiboek wijkt niet tot nauwelijks af van het gepresenteerde concept in het najaar van 2018. “Het concept-draaiboek is voor 99,9% identiek aan het vandaag vastgestelde draaiboek: het betreft voornamelijk wijzigingen in stijl, structuur en zinsbouw”, meldt Sandra Binken van uitvoeringsorganisatie BIJ12.

Financiële wolvenschade wordt komende 3 jaar vergoed

De schadevergoeding verloopt zoals gepresenteerd in het concept-wolvenplan: financiële wolvenschade wordt de komende 3 jaar vergoed voor zowel bedrijfsmatige- als hobbydierhouders, ongeacht preventieve maatregelen die zijn genomen. De schadevergoeding geldt bij zowel schade door zwervende wolven als door territoriale wolven. Een noemenswaardige wijziging is dat provincie hobbydierhouders ook kan ondersteunen in kosten van preventieve maatregelen. Dit was in het concept niet aan de orde. Daar werd genoemd dat hobbydierhouders de maatregelen zelf moeten betalen.

Wolf blijft strikt beschermd

De beschermde status van de wolf blijft gehandhaafd. Slechts in uiterste gevallen, zoals agressief gedrag naar mensen en bij hybridisatie (kruising met hond), kan besloten worden een wolf te doden. Ook als dezelfde wolf er herhaaldelijk in slaagt vee te doden, ondanks genomen maatregelen, is afschot niet uitgesloten. “Het is afwachten hoe de populatie van de wolf zich ontwikkelt en in hoeverre de wolf schade aan zal richten aan vee tot 2022: vanaf dan hebben we een beter zicht op de ontwikkeling”, besluit Binken.

Eén reactie

  • dadams

    wolven niet accepteren, afschieten!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.