Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Zeeland staat vergassen ganzen uit natuurgebieden toe

Ganzen in de Zeeuwse Natura 2000-gebieden lopen vanaf eind deze week het risico te worden gevangen en vergast. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hier toestemming voor gegeven.

De belangrijkste reden is dat de ganzen ongelooflijk veel schade aan landbouwgewassen aanrichten, zegt gedeputeerde Wilfried Nielen (natuur, BBB). “Het loopt gierend de klauwen uit.”

Het is volgens hem zaak dat de ganzenpopulatie naar beneden gaat. Met andere provincies wordt ondertussen gesproken over een andere manier van bestrijden, aldus Nielen. De Stichting Faunabeheereenheid Zeeland had een vergunning aangevraagd om ganzen te vangen en laten vergassen.

Reactie Vogelbescherming

Een reactie van Vogelbescherming Nederland heeft geleid tot aanscherping van een aantal voorschriften in de vergunning. Zo moet meer afstand worden gehouden tot bepaalde broedende en rustende vogels in de Natura 2000-gebieden. Een ecoloog houdt de effecten van de ganzenvangacties in de gaten. Die mogen vanaf 10 mei plaatsvinden in de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Krammer-Volkerak, Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde & Saeftinghe, Zoommeer, Canisvliet en Vogelkreek.

Reacties

Beheer
WP Admin