Home

Nieuws

Noord-Holland mag ganzen blijven afschieten

Nog 2 jaar mogen faunabeheerders van de provincie Noord-Holland ganzen blijven afschieten in de periode 1 februari tot 1 april. Dat valt op te maken uit een recente uitspraak van de Raad van State (RvS). De zaak tegen de provincie was aangespannen door Faunabescherming.

Het Noord-Hollandse college had ontheffing verleend voor het afschieten van ganzen om op die manier de ondergrens te bereiken van 15.000 grauwe ganzen (waarvan 3.900 broedparen), 7.300 brandganzen (waarvan 1.800 broedparen) en 1.600 Canadese ganzen (waarvan 400 broedparen). De ontheffing is geldig tot 3 maart 2020, maar geldt niet voor foerageergebieden en door het college aangewezen rustgebieden.

Faunabescherming ziet schade als bedrijfsrisico

Volgens Faunabescherming moet schade aan grasland gezien worden als een bedrijfsrisico en is het geen schade zoals in de Flora- en faunawet staat. Het college van Noord-Holland heeft volgens de natuurorganisatie niet voldoende gemotiveerd waarom alle schade boven € 250 als ‘belangrijke schade’ is aangemerkt. Voor schade aan grasland had een hogere ondergrens moeten worden toegepast, omdat schade inherent is aan de manier waarop dit gewas wordt verbouwd, aldus Faunabescherming. Ook zouden er andere manieren zijn dan afschot om schade door ganzen te beperken.

Afschot noodzakelijk, omdat ganzenpopulatie groeit

De RvS constateert echter dat de ganzenpopulatie is gegroeid en dat geen enkele methode voor de bestrijding van schade door ganzen effect heeft gehad. Daarom is het noodzakelijk om ook afschot als regulerende maatregel te kunnen gebruiken. Met deze uitspraak houdt de RvS een eerdere uitspraak van de rechtbank Noord-Holland in stand.

Of registreer je om te kunnen reageren.