Home

Nieuws

EU-parlement wil meer bescherming voor boer

De landbouwcommissie van het Europees Parlement vindt de huidige voorstellen voor bescherming van boeren nog niet ver genoeg gaan.

De landbouwcommissie van het Europees Parlement is blij met de voorstellen voor de bestrijding van oneerlijke handelspraktijken. Maar het gaat veel volksvertegenwoordigers nog niet ver genoeg.

De Europese Commissie presenteerde donderdagochtend het voorstel voor een Europese richtlijn voor de bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. Landbouwcommissaris Phil Hogan legde aan het Europees Parlement uit dat het voorstel er niet zonder slag of stoot is gekomen, omdat niet iedereen binnen de Europese Commissie de noodzaak ziet van dergelijke regelgeving, die zich speciaal richt op boeren en tuinders en hun afnemers.

De bedoeling is dat lidstaten de Europese regelgeving in hun eigen wetgeving implementeren. Binnen de Europese Unie zijn al 20 lidstaten die op een of andere manier iets geregeld hebben voor de bescherming van primaire producenten in de voedselketen. Daarnaast is er een vrijwillig initiatief (Supply Chain Initaitive) waaraan verschillende bedrijven meedoen.

EU-landbouwcommisaris Phil Hogan tijdens de persconferentie op 12 april. Hogan kreeg van links tot rechts complimenten voor zijn voorstel, maar veel Europarlementariërs vinden dat boeren en tuinders meer mogelijkheden moeten krijgen om hun krachten te bundelen, zonder in conflict te komen met regels voor eerlijke concurrentie.- Foto: ANP
EU-landbouwcommisaris Phil Hogan tijdens de persconferentie op 12 april. Hogan kreeg van links tot rechts complimenten voor zijn voorstel, maar veel Europarlementariërs vinden dat boeren en tuinders meer mogelijkheden moeten krijgen om hun krachten te bundelen, zonder in conflict te komen met regels voor eerlijke concurrentie.- Foto: ANP

Boeren en tuinders moeten krachten kunnen bundelen

Hogan kreeg van links tot rechts complimenten voor het voorstel, maar veel Europarlementariërs vinden dat boeren en tuinders meer mogelijkheden moeten krijgen om hun krachten te bundelen, zonder in conflict te komen met regels voor eerlijke concurrentie. Hogan zegt dat daarvoor al eerste stappen zijn gezet in de zogenoemde Omnibus-verordening, waarin met name voor producentenorganisaties ruimte is gemaakt om gezamenlijk afspraken over productieplanning of leveringscontracten te maken.

Met de richtlijn voor de oneerlijke handelspraktijken wordt onder andere een verbod gesteld op te late betaling voor bederfelijke levensmiddelen, het annuleren van bestellingen op het laatste moment, en het eenzijdig of met terugwerkende kracht veranderen van overeenkomsten. Daarnaast kunnen afnemers producenten niet zonder meer laten meebetalen aan promotie of afzet van producten en evenmin kan een afnemer verlangen dat een leverancier betaalt voor behoud van een afzetcontract.

Betaalgedrag van supermarkten

Hogan zei in antwoord op vragen van CDA‘er Annie Schreijer-Pierik dat hij op de hoogte is van de discussie in Nederland over het betaalgedrag van supermarkten, die soms een betaaltermijn hanteren die de 30 dagen ver overschrijdt.

In de Tweede kamer hebben de CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg Kamervragen gesteld over de betalingsmoraal van supermarkten. De CDA‘ers vragen aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) na te gaan of de marktmacht van supermarkten toeneemt.

LTO Nederland, dat samenwerkt met de levensmiddelindustrie en de supermarkten om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken, juicht de nieuwe regels toe. Voorzitter Marc Calon zet wel vraagtekens bij de bestrijding van late betalingen. Hij ziet niet hoe een wet ertoe bijdraagt dat ondernemers tijdig betalen. “Naleving kun je met een wet niet afdwingen; het moet bij ondernemers vandaan komen”, aldus Calon.

Of registreer je om te kunnen reageren.