Home

Nieuws 10 reacties

Gezond en duurzaam schaadt landbouweconomie

Een omslag naar een gezond en duurzaam consumptiepatroon kost de Nederlandse agrarische sector omzet.

Als de bevolking minder dierlijke en meer plantaardige producten gaat eten en minder frisdrank, sap en alcohol gaat nuttigen, heeft dat een negatief effect op de Nederlandse landbouweconomie. Dat is een van de vooruitzichten in het rapport 'Wat ligt er op ons bord?', dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag heeft gepubliceerd.

Aan de andere kant kan een gunstig economisch effect uitgaan van de veranderde consumptie, doordat de potentiële schade aan het milieu vermindert en de volksgezondheid in het algemeen verbetert, waardoor de volksgezondheidskosten omlaag gaan. De ziektelast zou 5% kunnen dalen, terwijl de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 10% omlaag kan gaan.

Ook kansen voor economie

De overheid, zegt het RIVM, kan door aanpassing van accijns of btw-tarieven sturen naar meer duurzame en gezonde consumptie.

Het RIVM schat - op basis van cijfers van Wageningen UR - dat bij een verandering van het consumptiepatroon de vleessector meer verliest, dan de extra consumptie fruit, groenten en peulvruchten oplevert. "Wel zal door de mondiale bevolkingsgroei van de komende decennia de vraag naar voedsel toenemen. Dit is gunstig voor de economie", aldus het RIVM.

Het RIVM schetst ook dat er kansen liggen voor economische groei. Het RIVM noemt onder andere innovaties die de kringloop meer sluiten en logistieke vernieuwingen die het verlies aan producten verkleinen. Ook kunnen innovatieve technieken bij de teelt bijdragen aan een verbeterde voedselproductie met minder effecten op het milieu.

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

VVD: bemoeienis van overheid

Het RIVM-rapport komt aan de vooravond van de voedseltop die donderdag wordt gehouden in Den Haag en waaraan bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid deelnemen.

Verschillende politieke partijen reageerden dinsdag op de publicatie. VVD'er Helma Lodders schetst het RIVM-rapport als een klap in het gezicht voor de hardwerkende boer. "Onze Nederlandse agrarische sector is een voorbeeld voor andere landen. Het lijkt nu net of we in Nederland niets doen aan verduurzaming en alsof mensen zelf geen verantwoordelijk kunnen en horen te nemen." Ze vindt het niet normaal dat een overheid zich bemoeit wat de burger eet.

Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren ziet in het rapport een bevestiging van zijn pleidooi om de (intensieve) veehouderij te beëindigen.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) sprak zich dinsdag uit tegen een verhoging van de btw voor vlees(producten). Dat zou volgens COV eerder schadelijk dan gunstig zijn voor de verduurzaming van de vleesproductie en de volksgezondheid en de kosten daarvan.

Laatste reacties

 • alco1

  Het "Gezond en Duurzaam" is een fantasierijk gegeven.
  En zo gaat men alles in de door hen gewenste richting drukken.

 • agratax(1)

  Gezond en duurzaam geldt alleen in Nederland. We hoeven ons niet voor de gek te houden door te denken dat Trump de steaks aan banden gaat leggen en dat de Chinezen die net varkensvlees zijn gaan eten nu omdat Nederland dat van belang vindt gaan stoppen met vlees en steak consumptie. Vrees niet vleesproducenten ook al geet heel Nederland verplicht over op sla en wortelen, het gros van de wereld bevolking doet hier niet aan mee en dan zijn 17 miljoen burgers net zo veel als niets.

 • alco1

  @agratax. Is minder vlees eten gezonder en duurzaam?
  Een mens heeft eiwitten nodig. Deze worden gemaakt door het vee o.a. van gras en afvalproducten.
  Dus duurzaam via het dier.
  Eiwitten anders uit ingevoerde sojabonen persen waar bossen voor gekapt worden en de veehouderij daarvan de schuld geven als deze het restproduct vervoeren is zelfs crimineel.
  Ook de veehouderij de schuld geven van produceren van methaangas, maar vergeten dat in de kringloop de veevoerproducten deze stof weer vastleggen is ook zoiets.
  En gezond is vlees zeker.
  Maar door ongezonde levensstijlen "te goed".
  Vroeger toen er nog veel lichamelijk werk hadden moest er zelfs vet aanzitten.

 • wienbemelmans

  weer een idioot die met het vingertje zwaait hoe wij moeten eten en leven,

 • wenfvandermeer

  Natuurlijk staat de agrarische sector achter een gezond en duurzaam consumptiepatroon !
  ( mitsen en maren weggelaten)

 • waldpyk

  Wishfull thinking maar daa zijn we hier in Nederland wel aan gewend.
  Dat klimaatneutraal, gaat dat ook gelden voor het vliegverkeer? Op heldere koude dagen kan ik hier boven mijn hoofd boter, kaas en eieren spelen met de strepen die er door het luchtruim getrokken worden.

 • Janwillem163

  Een duidelijk voorbeeld van framing dat de punten die negatief voor 'de' economie uitpakken in de kop van het artikel zijn beland en de positieve aspecten voor mensen en leefmilieu in de tweede alinea. Mee eens dat een overheid zich niet te zeer bemoeit met het eetpatroon. Maar als een eetpatroon slecht uitpakt voor bodem en luchtkwaliteit, dan moet ze in het algemeen belang wel optreden. Mevrouw Lodders heeft, sinds zij woordvoerder is voor landbouw, flinke oogkleppen voor de nadelige effecten van grootschalige landbouw en veeteelt. Ook eens met waldpyk dat klimaatneutraal voor alle sectoren van onze maatschappij moet gaan gelden. Te gek voor woorden dat op kerosine nog steeds geen belasting geheven wordt. Schadelijke activiteiten van burgers, zoals vliegen, moet een overheid in het belang van de gezondheid van de hele bevolking ook zwaar belasten of aan een maximum binden, net als fosfaat.

 • PosthouwerBoerkamp

  Het grappige bij dit soort onderzoeken is dat zij, op tijd van duur, geen enkele waarde blijken te hebben. Er worden aannames gedaan en rekenprogramma's gebruikt. De "komma" stond achteraf verkeerd..... Wat voegt dit toe ? Is dit enkel een "proefschriftje" ? In de politiek spreek je dan van "een natte scheet"!

 • Henk Tennekes

  Het RIVM is er zo langzamerhand ook achter dat we met de industriële landbouw en veeteelt op een dwaalspoor zijn. Aalt Dijkhuizen is in zijn nopjes met 85 miljard agrarische export maar volkomen blind voor de verwoesting van het cultuurlandschap dat vogels en vlinders vergiftigt. We zijn inmiddels 80% van de insecten kwijt. De kentering zal komen door veranderend consumentengedrag. Voeding moet vrij zijn van residuen van bestrijdingsmiddelen, die bij zwangere vrouwen de ontwikkeling van de hersenen van het ongeboren kind aantast, en voor een explosieve toename van neurologische afwijkingen verantwoordelijk is. De gezondheid van mens en milieu kan niet worden opgeofferd aan het neoliberalisme van de VVD.

 • alco1

  Tennekes. Durf ook eens te zeggen dat er veel te veel mensen zijn, want dat is de oorzaak dat het op deze manier gaat.
  Je hebt het wel eens over overproductie, maar dat hebben we al als er 1 % teveel is.
  Biologisch, hoe graag iedereen dat ook ambeteert, zullen we mee verhongeren.
  Maar dat gegeven wil jij niet onderkennen. Minder Minder dus

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.