Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, geeft een persconferentie over de klimaatplannen. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kabinet wil extra inzet voor klimaat, landbouwaandeel onduidelijk

Het kabinet komt met een aanvullend pakket klimaatmaatregelen. Wat dat gaat betekenen voor veehouderij en akkerbouw, moet uit het Landbouwakkoord blijken. De glastuinbouw krijgt wel hogere reductiedoelen.

In de bekendmaking op 26 april van het aanvullende pakket stelt Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie dat het kabinet ‘extra gaat helpen met transitie naar duurzame landbouw’, maar gaat verder niet in op deze sector.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meldt dat voor akkerbouw en veehouderij extra maatregelen komen, waarover afspraken worden gemaakt in het Landbouwakkoord. ’De onderhandelingen daarover zijn nog bezig, dus de minister kan daar nog niet op vooruitlopen.

Minister Jetten waarschuwt wel alvast in zijn klimaatbrief: “Als de beoogde reductie hiermee niet wordt gehaald, komt het kabinet met aanvullende maatregelen.” In het woensdag 26 april gepresenteerde pakket zitten dus nog geen extra maatregelen voor de landbouw.

Verlagen methaanuitstoot

Het doel voor de landbouw is de reductie van 4 Mton (megaton) aan uitstoot van broeikgasgassen, omgerekend naar CO2. In het Klimaatakkoord van 2019 was de opgave voor de landbouw 3,5 Mton in 2030. In datzelfde jaar moet uit de landbouw de methaanuitstoot 30% lager zijn dan in 2020. Dit raakt vooral de melkvee- en varkenshouderij.

Wel kan de minister noemen dat er € 200 miljoen komt om de toepassing van biobased bouwmaterialen in de bouw te ondersteunen. Voor de akkerbouw is dit van belang omdat deze sector hiervoor de grondstoffen kan leveren.

Glastuinbouw klimaatneutraal in 2040

De glastuinbouw moet in 2040 klimaatneutraal zijn, volgens de ambitie van het kabinet. Ook het doel voor het jaar 2030 wordt opgehoogd. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie stelt daarbij dat glastuinders financieel ondersteund worden voor de aanschaf van warmtepompen en het aanleggen van warmtenetten. Voor de glassector wordt € 560 miljoen uit de klimaatpot getrokken. Daarbij komt er een CO2-heffing per tuindersbedrijf, aldus minister Jetten.

De Noordzee wordt een belangrijke locatie voor de opwek van duurzame energie, door daar windmolens te gaan plaatsen. Het kabinet heeft een klimaatfonds van € 35 miljard. Dit geld is bedoeld voor het verduurzamen van onder zowel particuliere huizen en vervoer als economische sectoren: energieopwekking en industrie zullen ook minder broeikasgassen gaan uitstoten.

Reacties

 1. Hallo heren
  We weten allen (tenzij we 30 jaar onder een steen hebben geleefd ) dat het klimaat veranderd daarvoor hoef je niet gestudeerd te hebben ik hoop voor mijn kleinkinderen dat er een woonbare wereld overblijft maar ik twijfel er sterk aan.

  1. Precies, maar jij en ik weten dat fossiele brandstoffen wereldwijd de oorzaak zijn.., en niet een koppeltje koeien.

  2. Het ligt er aan @Even Anders hoeveel je anderen voor je laat denken. Veranderd het klimaat? Ja het klimaat veranderd en het leven hier op aarde heeft zich daar al miljoenen jaren op aangepast. Over het klimaat maak ik mij nul comma niks aan zorgen. Dat wil absoluut niet zeggen dat we niet netjes met ons milieu hoeven om te gaan. Waar ik mij wel zorgen over maak is dat wij en onze kinderen in een moordend tempo in een soort digitale gevangenis worden gezet. Tuurlijk, het is allemaal voor onze eigen veiligheid en om ons te beschermen tegen terroristen zeggen de politici…

 2. Jetten heeft een droom: het beste klimaatjongetje van de wereld worden.. dat het op de schaal van een half speldeprikje totaal geen mondiaal effect heeft en zal hebben en dat het iedereen barstensveel geld gaat kosten, maakt hem niet uit.. gave minister.. acht nee het lachtertje van de EU.

 3. Methaan uit landbouw is grotendeels circulair, het voegt dus niks toe aan de atmosfeer. Alles wat met fossiele brandstoffen de lucht in gaat wel. Dit is een wezenlijk verschil.

 4. Van methaan zit 1.7 ppm in de lucht. Methaan wordt in de atmosfeer bovendien snel afgebroken. Methaan gaat dus helemaal nergens over. Ondanks het feit dat methaan nergens op van invloed is wordt het door de overheid als wapen ingezet om beperkingen op te leggen.

 5. En bij de weg , de hoeveelheid methaan in de lucht valt met 1.7 ppm zelfs bij CO2 in het niet. Er zit zo goed als niets van in de lucht en wordt bovendien snel afgebroken. Methaan is ook iets wat door de politiek enorm opgeblazen wordt voor iets zo onbelangrijks.

 6. De gemiddelde temperatuur van de aarde over de laatste 600 miljoen jaar schommelde tussen de 12 en 22 graden. Kan je gewoon opzoeken want die gegevens zijn voorhanden! De gemiddelde temperatuur is op dit moment met 12 graden juist aan de koele kant van de schaal. Het CO2 gehalte van de lucht was tijdens die zelfde periode tussen de 180 en 7000+ ppm. De 400 ppm aan CO2 die op dit moment in de lucht zit is dus duidelijk ook aan de lage kant van de schaal voor optimale planten groei en droogte resistentie. Als het CO2 gehalte 30 ppm lager was geweest dan die 180 ppm dan was de aarde een dode planeet geweest! Omdat het CO2 gehalte en de gemiddelde temperatuur in dezelfde grafiek staan is mooi te zien dat er tussen die twee GEEN enkele correlatie is. De conclusie is dat “klimaat” een door de politiek uit de duim gezogen probleem is net als stikstof en zure regen etc om draagvlak te creeren voor hoge belastingen en vrijheidsbeperkingen.

  1. Geverink. Als jouw opmerkingen kloppen, dan zijn wij in ons land, zelfs in het hele wereld in de macht van een gpolitek gemanipuleerde journalistik en wetenschap die met onderzoeksuitslagen komt die door de betaler gewenst zijn. Dit zou allemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat het de Nederlander zijn “finacieel vije” leven zal gaan kosten. Het wordt steeds duidelijker wat het Nieuwere Leiderschap van D(ictator)66 voor de Nederlander gaat betekenen, zelfs haar eigen leden en kiezers zullen van een koude kermis thuis komen als hun partij niet wordt terug gefloten.

  2. Justin Trudeau wil voor alle omroepen een uitzend vergunning verplichten Han. Dat houdt in dat hij beslist wie een vergunning krijgt en wie niet. Je kan wel nagaan dat de nieuws zenders waar hij geen controle op heeft oftewel niet naar Trudeau’s pijpen dansen uiteraard geen vergunning zullen krijgen. Trudeau is zo trots dat de media financieel van hem afhankelijk is want hij kan ze zoals hij zelf zei laten zeggen wat hij wil. Omroep Ongehoord nieuws is een frisse wind in omroep land. Omroep ON praat over de “andere kant” van het verhaal. De overheid wil geen slecht nieuws over de oorlog in Ukraine, wil geen mensen die praten over vaccine schade en oversterfte of over de agenda van het WEF etc. Dat is de reden dat omroep ON het zwijgen moet worden opgelegd. Dat is de reden waarom Tucker Carlson bij Fox is ontslagen.

Beheer
WP Admin