21 reacties

‘Opheffing Natura 2000 beste oplossing na PAS-uitspraak’

De PAS-uitspraak van de Raad van State was juridisch juist, maar ook statistisch onzinnig. De beste oplossing om Nederland van het slot te krijgen is volgens hem opheffing van de Natura 2000-gebieden.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was een trucage: op papier was er een afname van de stikstofdepositie, terwijl in werkelijkheid de depositie toenam. Dat de Raad van State een streep heeft gezet door het PAS was dus terecht. Maar wel mosterd na de maaltijd. Na 10 jaar PAS was de trucage bijna uitgewerkt. De depositieruimte was bijna op en bij sommige Natura 2000-gebieden mocht er geen gram extra stikstof bij. Een klein deel van Nederland zat dus al op slot voordat de Raad van State heel Nederland compleet op slot zette.

Drempelwaarden

Nederland zit vooral op slot omdat de drempelwaarden in het PAS (0,05 en 1 mol stikstof/ha/jaar) niet meer mogen worden gebruikt om kleine toenames van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden toe te staan zonder natuurvergunning. Dat deze drempelwaarden niet meer mogen worden gebruikt, heeft niks te maken met de hoogte van de drempelwaarden. De drempelwaarden in het PAS waren de strengste van Europa. De drempelwaarden mogen niet worden gebruikt omdat voor deposities onder de drempelwaarden met een trucage depositieruimte was vrijgemaakt (zie punt 29.1 van de uitspraak).

Memo werd niet bij uitspraak betrokken

Hiermee is het beantwoorden van de vraag of deposities onder de drempelwaarden überhaupt schadelijke gevolgen zouden kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden, vakkundig door de Raad van State omzeild. Het niet bij de uitspraak betrekken van een memo van het RIVM was – op zijn zachtst gezegd – wat minder vakkundig van de Raad van State. In deze memo was onderbouwd dat deposities onder de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jaar op geen enkele wijze schadelijk kan zijn voor Natura 2000-gebieden. De memo was volgens de regels op tijd ingediend, maar werd toch uit de beschouwing gelaten omdat de memo zo complex zou zijn, dat hier niet binnen 10 dagen op kon worden gereageerd (punt 10 van de uitspraak).

Vliegenpoepje

Het aantonen dat deposities onder de drempelwaarde van 0,05 mol stikstof/ha/jaar geen enkel effect kunnen hebben op een Natura 2000-gebied, is echter niet zo complex: 0,05 mol stikstof is 0,7 gram. In kunstmest zit 12% stikstof. Een depositie van 0,05 mol/ha/jaar op een Natura 2000-gebied zal dus hetzelfde effect hebben als het jaarlijks bemesten van 10.000 vierkante meter Natura 2000-gebied met circa 6 gram kunstmest: 6 gram kunstmest per 10.000 vierkante meter. Dat is 0,6 mg kunstmest per vierkante meter. Een vliegenpoepje.

Volgens natuurbeschermers wordt de biodiversiteit van de Natura 2000-gebieden ernstig aangetast door de hoge stikstofdepositie.

Onzekerheid van de achtergronddepositie

Een andere reden waarom deposities onder de drempelwaarden geen effect kunnen hebben op een Natura 2000-gebied is de onzekerheid van de achtergronddepositie. De achtergronddepositie in Nederland is gemiddeld meer dan 1.700 mol stikstof per hectare. De onzekerheid van deze gemiddelde stikstofdepositie is 30%. Dat is een behoorlijk grote onzekerheid. De onzekerheid van de achtergronddepositie op 1 hectare Natura 2000-gebied is echter nog groter: 70% (zie publicatie PBL). Door deze grote onzekerheid leveren stikstofdeposities onder de drempelwaarden statistisch gezien geen enkele bijdrage aan de totale stikstofdepositie. De onzekerheid in de achtergronddepositie is zelfs zo groot, dat de stikstofdepositie in werkelijkheid helemaal geen ‘probleem’ hoeft te zijn. Of een ‘probleem’ dat niet is op te lossen. Waarschijnlijk het laatste. Want volgens natuurbeschermers wordt de biodiversiteit van de Natura 2000-gebieden ernstig aangetast door de hoge stikstofdepositie.

Beierse woelmuis

Aantasting van de biodiversiteit is volgens natuurbeschermers een ecologische ramp die het voortbestaan van de mens bedreigt. Dat deze stelling met minstens 1.700 mol zout moet worden genomen, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Stichting Milieu Wetenschap en Beleid: de afgelopen 500 jaar is slechts 0,05% van de door de wetenschap beschreven soorten uitgestorven. In Europa stierf sinds 1900 (mogelijk) slechts een zoogdiersoort uit, de Beierse woelmuis.

Geen ecologische ramp

De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zal dus geen ecologische ramp veroorzaken, laat staan het voortbestaan van de mens bedreigen. Er worden hooguit een paar planten verdrongen door planten die niet zo geliefd zijn bij natuurbeschermers. Zoals gras, brandnetels en.. bomen: er worden door natuurbeheerders complete bossen omgekapt, zodat we kunnen blijven genieten van heide. Natuurliefhebbers die aangeven dat ze liever door een bos lopen dan over de heide, hebben het niet begrepen: 100 jaar geleden was er veel meer heide. En 100 jaar geleden was alles veel beter in Nederland. Inclusief de natuur. Toch?

Fanatieke natuurbeschermers

Het komt er in feite dus op neer dat Nederland op slot zit omdat een aantal fanatieke natuurbeschermers en ecologen ons wijs hebben gemaakt dat we dezelfde planten en dieren moeten hebben dan 100 jaar geleden, dat de biodiversiteit van Natura 2000-gebieden van levensbelang is en dat de biodiversiteit wordt bedreigd door de ammoniakemissie van de intensieve veehouderij. Dat laatste geloven we maar al te graag. Want wie is niet tegen die megastallen met varkens of kippen?

‘Extensieve’ melkveehouderij saneren

Maar wie denkt dat door de PAS-uitspraak de intensieve veehouderij zal worden aangepakt, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Want de meest voor de hand liggende maatregel om de stikstofdepositie te verminderen is het saneren van de ‘extensieve’ melkveehouderij. Melkveehouderijen zijn namelijk verantwoordelijk voor bijna 50% van de ammoniakemissie, emitteren bovendien het broeikasgas methaan en kunnen – in tegenstelling tot de intensieve veehouderij – geen luchtwasser op hun stal plaatsen om de emissie van ammoniak tegen te gaan.

Wat het gevolg kan zijn van het saneren van de melkveehouderij, staat in het aangrijpende artikel in het NRC, 'Wij zijn goed voor dieren'. In dit artikel wordt beschreven hoe een nertsenfokker door het fokverbod depressief wordt en uiteindelijk zelfmoord pleegt.

Draconische maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen kunnen dus – in tegenstelling tot biodiversiteit – wel dodelijk zijn. Er is gelukkig een minder draconische oplossing: het opheffen van Natura 2000-gebieden.

U kunt dan over een paar jaar misschien niet meer over de hei wandelen, maar wel door een bos en langs een wei met koeien. Ook mooi.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • wruiten

  daar ligt de oplossing

 • .....

  Natuur is heilig in Nl, dat gaat niet gebeuren

 • nvanrooij1

  Hoe houden we elkaar bezig in dit land met onzinbeleid. Ik denk dat er eens een parlementaire enquête moet komen naar de totstandkoming van de Natura 2000 gebieden . We leggen regels vast die compleet onwerkbaar zijn en die strenger zijn dan in rest van Europa. De drempelwaarde van 0,05 mol per ha wordt al overschreden als een gans in dat gebied zijn uitwerpselen deponeert. En deze soort is de afgelopen jaren enorm toegenomen en ze halen het voedsel bij de boer en deponeren een belangrijk deel van hun uitwerpselen in de Natura 2000 gebieden.
  De gebieden passen vaak niet meer in het huidige tijdsgewricht. Of we gaan met zijn allen en met alles terug naar het Ot en Sien tijdperk of we stoppen met de kunstmatige creatie van deze zelfbenoemde natuur.
  Overigens een goed artikel van de schrijver.

 • Jan-Zonderland

  De regering heeft zich als een hoer verkocht aan de milieufanaten. Die hebben juridische middelen in handen gekregen waarmee ze telkens weer hun (on)recht zullen gaan halen. Er is geen weg terug. Wil de laatste boer het licht uit doen ?

 • Als een vliegenpoepje al te veel is ivm de depositie van een ha natura 2000 gebied, dan zijn al die ganzen in een nabijgelegen natura2000 gebied een ramp voor dat gebied.

 • Gat

  In amerika geweest sequoia park, yosemite, death valley. Wat heb je hier, kadaver terrein oost vaarders plassen.
  Schei toch uit man. Die natuur is hier toch 3 keer niks. En zal ook nooit niks worden.
  Ken ook geen land ter wereld waar ze bouwvoor afgraven en dan zeggen, we creeren natuur.

 • Hilhorst100

  Rij eens langs de ouderkerkerplas, en meerdere plassen rond Amsterdam, daar zitten in de zomer maar vooral in de winter miljoenen watervogels. Er moet daar wel een meter stront op de bodem liggen. Word dit ook bij RVO opggegeven.

 • Maas1

  Zo is het @Gat,de crises is aanstaande ze staat voor de deur ze zullen het in Keulen horen donderen.

 • Kelholt

  Redactie Boerderij zetten jullie dit artikel even op de voorpagina?

 • mts_kuijpers

  Meneer Hoekman weet dondersgoed dat opheffen van Natura2000 gebieden niet gaat gebeuren. De Nederlandse natura2000 gebieden voldoen niet aan de voorwaarden om op te kunnen heffen. Hij heeft een punt mbt de drempelwaarde en achtergronddepositie, maar NL heeft zichzelf in dit hoekje gedrongen. Achteraf hadden ze het misschien anders ingericht nu de consquenties niet alleen de veehouderij treft.

 • farmerbn

  Het kan best zijn dat de overheid enkele natura 2000 gebieden gaat schrappen. Niet ten behoeve van de boeren maar wel voor zichzelf en veel burgers. Schrappen in de Randstad , naast dijken en nieuwe wegen maar niet schrappen in plattelandsgemeentes .

 • Mbmb

  Je zal zien dat de veehouderij de sigaar is, wat een kans voor onze vijanden om ons onderuit te halen. Laten ze niet schieten. Woningbouw en verkeer wordt toegestaan omdat dit van nationaal belang is. Vliegveld idem. En laten we eerlijk zijn, wel mopperen op deze site maar wat doen we voor de rest. Stilte bij LTO, geen acties, geen campagne in de media, we laten ons toch gewoon naar de slachtbank leiden in stilte. Iedereen denkt natuurlijk dat zijn buurman of een andere diersoort of een andere provincie eerst wordt gepakt. Zoveel verdeeldheid heeft ons machteloos gemaakt. Wie denkt er mee met de boeren die nu al hun vergunning kwijt zijn. Ik hoor voortdurend om me heen maar wie is er bereid tot organisatie en actie. Ik weet er niet van. We gedragen ons als echte slachtoffers en weet je: dat zijn we ook.

 • info58

  @mts_kuijpers
  Ga er maar vanuit dat er veel Natura 2000 gebieden geschrapt gaan worden of geminimaliseerd. Wil je een uniek beest of plant zien concentreer deze in een gebied en probeer het daar te houden. Met alle aanpassingen en beheerplannen is het gewoon niet te betalen. Tel daarbij de schade aan de economie door het afschieten van de PAS en het Natura 2000 dossier gaat aan het eigen succes ten onder

 • mts_kuijpers

  @info58, ik denk niet dat de MOB, behoud de Peel e.d. dit toestaan. De overheid heeft ze een vinger gegeven door hoog in te zetten met deze ‘natuur’gebieden. Ze ruiken bloed door de RVS uitspraak en willen nu de hele hand.

 • Tuig

  Er zal geen enkel natuur gebiedje geschrapt worden. Is geen enkel draagvlak voor
  De veehouderij wordt gesaneerd, zodat andere sectoren groeien kunnen.

 • veldzicht

  Zo lang de linkse media achter dit achterlijke milieubeleid aan hollen veranderd er niks.Voor een of ander lullig plantje of miezerig beestje of een grassprietje meer of minder moet alles wijken anders vergaat de wereld lijkt het terwijl je in vele buitenlanden vaak honderden km kan rijden voor veel mooiere natuur terwijl hier de unieke veenweiden onder water moeten.

 • Hans Hoekman

  @mts_kuijpers, de Natura 2000 gebieden zullen inderdaad niet op korte termijn worden opgeheven. Maar gezien het feit dat met het vaststellen van de Natura 2000 gebieden behoorlijk is gesjoemeld (lees: een groot aantal Natura 2000 gebieden zijn het beschermen niet waard, zie: <>), zou een flink aantal Natura 2000 gebieden kunnen worden opgeheven.

  Om Nederland op korte termijn van het slot te krijgen zijn nieuwe drempelwaarden nodig. En dan heb ik het niet over de 0,00? mol/ha/jaar waar ze nu in Den Haag mee bezig zijn, maar over minimaal 1 mol/ha/jaar. Of (nog beter) 3% van de KDW. Zoals in Duitsland en in het Besluit niet in betekende mate bijdrage luchtkwaliteit (fijn stof). Dergelijke drempelwaarden zijn m.i. statistisch en (daarmee) juridisch te onderbouwen.

  Overigens ben ik van mening dat de (intensieve) veehouderij in Nederland drastisch moet inkrimpen. Niet vanwege de paar mol stikstof depositie op Natura 2000 gebieden, maar vanwege het effect van het mestoverschot op het grondwater en het effect van het verbouwen van veevoer voor Nederlands vee op echte natuurgebieden in bijvoorbeeld Brazilië.

 • kleine boer

  Hans hoekman je bedoeld het verbouw van het vegavoer denk ik....daar word het meeste voor gebruikt

 • Maas1

  Als je veevoer inkoopt wat gecertificeerd is,wat niet de natuurwaarden in een land aantast is er helemaal geen probleem voor inkoop van.Dit gebeurt overigens al langer ook bij hout aankoop vind vaak certificering plaats en ook steeds meer bij kleding enz.Dat neemt niet weg dat men er lustig op los kapt en het vervolgens hier naar toe haalt om het bij te stoken in een centrale om
  " klimaat," doelen te halen.Maar dat is de overheid en daar gelden blijkbaar andere regels voor.
  Er is toch geen reden voor inkrimping van de veestapel in relatie tot het mest overschot? ( Deze manier van kijken naar een gecreerd of verondersteld probleem is er een uit grootmoeders toverdoos). Als daar spraken van zou zijn ga die mest dan duurzaam bewerken en verwerken voor energie en kunstmest vervangers e.d. dan snijd het mes aan verschillende kanten en maak er € van i.p.v. dat het € kost.Mest is het zwarte goud! Het klimaat is er ook mee geholpen!
  Bovendien verdwijnt er in Nederland verhoudingsgewijs qua oppervlak en snelheid meer bosgebied dan in Brazilië,maar dat terzijde.

 • Dre van Helmond

  Zolang dierenactivisten invloed hebben op die linkse elite gebeurd er niets .
  Het wordt tijd om met deze mensen af te rekenen

 • Gemengdbedrijf

  Meneer Hoekman, ik weet niet door wie die stichting van u betaald wordt, maar er zijn honderden soorten uitgestorven en aan het uitsterven in Nederland.
  En ik heb hier in de buurt al twintig jaar geen leeuwerik meer gehoord. Zo'n geweldige zang, mist u dat niet?
  In 27 jaar 76 procent minder insecten, dus veel vogels lijden honger. En gebroken pootjes als meesjes uit het ei komen. Door verzuring door mest.
  <>
  <>

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.