16 reacties

‘Meer subsidie voor bomen planten op komst’

In het definitieve klimaatakkoord zet de overheid in op agrobosbouw. Dan zullen er forse financiële vergoedingen moeten komen om het planten van bomen voor boeren aantrekkelijk te maken. Een verdienmodel als zonneparken bijvoorbeeld.

In het juli vorig jaar gepubliceerde voorstel voor een klimaatakkoord stond het al. Niet in het onderdeel landbouw, maar in het onderdeel landgebruik: in 2030 moet de aanplant van een areaal van zo’n 30.000 hectare agrobosbouw zijn gerealiseerd. Er wordt daarbij gerekend met 25.000 hectare agrobosbouw, waarvan iedere hectare voor 20% bestaat uit bomen (investering: € 6.000 per hectare) en met 5.000 hectare biomassateelt in kippenuitlopen (investering: € 4.000 per hectare).

Hoe moet die 30.000 hectare agrobosbouw worden gerealiseerd?

Waar al die grond vandaan zou moeten komen, is daarmee wel duidelijk. De vraag is dan ook eerder hoe die 30.000 hectare agrobosbouw zou moeten worden gerealiseerd. Een vraag die in het onlangs gepubliceerde definitieve klimaatakkoord zo wordt beantwoord:

Initiatief voor aanvalsplan

‘LTO zal zich inzetten richting leden en in samenwerking met (de)centrale overheden, om meer bomen en houtige landschapselementen op hun bedrijf te integreren. Partijen nemen het initiatief om te komen tot een ‘Aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen’. Het Rijk zet zich in om hiervoor, in overleg met decentrale overheden, mogelijkheden te bieden in het nieuwe GLB, en zal ter overbrugging daarnaar financieel bijdragen via een op te stellen subsidieregeling voor bomen, houtige landschapselementen en agroforestry op landbouwbedrijven waarvoor de vertrekpunten worden uitgewerkt in de op te stellen Bossenstrategie.

Franse akkerbouwers planten notenbomen als aanvulling op hun areaal. - Foto: ANP
Franse akkerbouwers planten notenbomen als aanvulling op hun areaal. - Foto: ANP

Klimaatslim

Het staat er dus allemaal: landbouw en overheid zetten samen hun volle gewicht achter agrobosbouw, het in essentie op een (klimaat)slimme manier combineren van bomen en andere meerjarige gewassen met éénjarige gewassen (agrobosakkers) of met dieren (agrobosweides).

Onze wet- en regelgeving zal worden aangepast als het gaat om het (weer) combineren van landbouw en natuur. Hard nodig zoals weer naar voren kwam uit de vorig jaar gepubliceerde brochure ‘Bomen planten op landbouwgrond: wat mag ik?’ die op ons verzoek is opgesteld door de WUR. De invoering van een nieuwe, tussen natuur en landbouw in liggende categorie (agronatuur?) zou al een flinke stap in de goede richting zijn.

Bij onze zuiderburen wordt maximaal 80% van de aanplantkosten (exclusief BTW) gesubsidieerd

En er komt een subsidie voor het aanplanten van bomen op landbouwgrond. Hoe die er precies gaat uitzien is nog niet bekend, maar als voorbeeld zou de subsidie kunnen dienen zoals die al een paar jaar bij onze zuiderburen bestaat. Daar wordt maximaal 80% van de aanplantkosten (exclusief BTW) gesubsidieerd. Daarvoor komen in aanmerking de aankoopkosten van plantgoed, de kosten van arbeid en machinegebruik van het planten, van het verstevigen en beschermen van de bomen en van de aankoopkosten van het daarbij horende materiaal.

Start op eigen risico

Maar het is nog te betwijfelen of al deze voornemens (meer dan dat zijn het nog niet) voldoende zullen zijn om boeren en andere grondbezitters te verleiden om de overstap te wagen naar agrobosbouw en dus naar wat niet anders dan een visie voor de lange termijn kan zijn.

Dit najaar beginnen we met een speciaal voor ons land en ons (toekomstig) klimaat ontwikkelde versie 2.1 van agrobosbouw

Daarom beginnen we dit najaar al met het op een aantal locaties (akkerbouw, vee- en pluimveehouderij) verspreid over het land voor onze rekening en ons risico realiseren van de eerste kleine en grote percelen met daarop ook de door ons speciaal voor ons land en ons (toekomstige) klimaat ontwikkelde versie 2.1 van agrobosbouw. Vooral ook om te kunnen nagaan of die aanpak, in grote lijnen vergelijkbaar met het realiseren van zonneparken op landbouwgrond, met de daarbij horende verdienmodellen op korte termijn al fors kan worden opgeschaald.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Als het zo goed in de knip was hoeft er hier niet telkens reclame voor gemaakt te worden...

 • Bennie Stevelink

  Het verhaal maakt duidelijk dat er geen verdienmodel is.

 • Áls de klimaatverandering zich doorzet ,(doordat we een zonnevlekkenminimum periode ingaan en geen Co2 verhaal ) , zal de landbouwgrond eerder nodig zijn voor de voedselproduktie dan voor bosbouw.Het klimaat zal dan alleen maar veel extremer worden dan nu meer droogtes meer hitte en meer winterse kou,verdiep je in het klmaat van de 16/17 eeuw in Europa .

 • nvanrooij1

  Die René blijft maar in zijn eigen sprookjes geloven

 • deB.

  Staatsbosbeheer kan niet eens haar eigen broek ophouden. Totaal geld geld, ondanks al de "zieke" bomenkap.. Die niet ziek zijn, puur voor opbrengst hout. En nog laten ze alles verloederen. Kortom waanzinnig idee

 • ghsmale

  voor je het weet wordt het aangemerkt als natura 2000

 • veldzicht

  Wie de Telegraaf van vandaag leest kan zien dat het flauwekul is om die bomen te planten.De veehoudeij is geen sloper van het klimaat maar verdient een standbeeld en om je vlees te laten staan is complete onzin.Een interessant stuk en laat zien hoe de mensen belazerd worden ..Jammer dat "Boerderij" niet met een dergelijk stuk komt.

 • @veldzicht ,inderdaad interessant stuk ,de boerderij zou eens een diepte interview met die onderzoeker en schrijver van dat stuk moeten doen .En dat stuk gelijk doorsturen naar die heren van dat valse klimaatakkoord.

 • agratax.1

  Den Haag zou eens moeten nagaan, wat de beweegredenen van hun beleidsmakers en andere rapporteurs is. Steeds weer duiken er journalistieke artikelen op waarbij blijkt dat alle samengevatte rapporten overlopen van "vergeten" conclusies die bepaalde politieke ideologien niet welgevallig zijn. Dat meer bos het landschap aankleed is duidelijk, maar dat meer bomen ook de kans op meer schadelijke insecten en daarmee infectie ziektes geeft is even duidelijk. Laten ik maar niet beginnen over de ratten en muizen bestrijdingsplannen en de Ziektes uit de middeleeuwen die daarmee weer voor de deur staan. Onze overheid houdt zich niet aan zijn kerntaak "De bevolking beschermen voor levensbedreigende gevaren".

 • farmerbn

  Die klimaatrakkers lezen geen telegraaf maar de volkskrant en misschien nrc met hun klimaat leugens.

 • Maas1

  @ghsmale precies en als verbindingszone met een bandbreedte van 250 meter aan beide zijde,ff MOB er op loslaten : einde veehouderij.
  Of zoals dhr Brinkhorst zij nieuwe natuur is niet verzuringsgevoelig,ja ja.
  Of zoals Harm Waalkens van de PvdA zei in Brabant en Gelderland moet de veehouderij verdwijnen,dat moet een groot natuurgebied worden. Wat dat betreft wordt de LTO uit een "goed" politiek mest voorgezeten.

 • info58

  Voor de kenners en deskundigen
  Laatste 610 bomen Witte Lint bij Zutphen verdord: fiasco is compleet

 • Gat

  Dus omschakelen naar boomkweker en geld bijkrijgen, voor plantgoed...
  Of werkt dat zo niet

 • hoevedako

  Kort omloop hout levert geen co2 winst op, alleen bomen die heel lang mee gaan leveren de meeste winst.

 • Maas1

  De Rundveesector is nagenoeg circulaire methaan stapelt zich bovendien niet in de atmosfeer en breekt na verloop weer af waardoor het weer door de kringloop gaat.C02 stapelt zich wel in de atmosfeer wil men het opwarmen reduceren dan zal je 50 % minder fossielen brandstoffen wereld wijd de atmosfeer in moeten jagen.En de helft mínder bomen kappen.Dan moet je elektrische met hernieuwbare energie.Waterstof e.d.zullen wel volgen.
  Hou dan ook eens op met het wijzen met u linkervinger naar de veehouderij,met in u rechterhand de benzineslang voor airmiles

 • kanaal

  bieten binden per ha meer c o 2 dan bomen.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.