Redactieblog

13 reacties

‘Krimp van veestapels dichterbij dan menigeen denkt’

De verkiezingen zijn achter de rug. Een van de belangrijkste onderwerpen die het debat beheerste vormde het klimaatakkoord.

We kunnen er ook niet meer omheen. Zelfs klimaatontkenner Trump heeft ingezien dat het een reëel en urgent probleem is en niet, zoals hij aanvankelijk verkondigde, een door China verspreide hype om Amerika op economisch gebied op slinkse wijze te passeren.

Klimaatplannen

Kortom, er moet iets gebeuren. En daar is de veehouderij ook volop mee bezig, zo blijkt onder meer uit het document Vitalisering varkenshouderij en het klimaatakkoord. De sector heeft daarmee vergaande inspanningen en maatregelen van technische aard voorgesteld om aan de reductiedoelstellingen te voldoen. Dit plan en het plan voor de melkveehouderij Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland, maken ook integraal deel uit van het klimaatakkoord en zouden ook in het eerste kwartaal van 2019 in een Uitvoeringsagenda uitgewerkt moeten worden. Desondanks stelde de PvdA op 28 maart een motie voor, inhoudende dat ’vroegtijdig scenario’s voor reductie van de veestapel moeten worden ontwikkeld’. Uiteindelijk is de motie verworpen, maar het is het een teken aan de wand dat zij überhaupt is voorgesteld.

Rol van landbouw

De vraag dringt zich op hoe het de veehouderij zal vergaan in het licht van de klimaatdiscussie. Eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast. Er ligt een goed plan en de sector is gecommitteerd. Maar ik vrees dat het niet zal volstaan.

Het is in het verleden maar te vaak gebleken dat de landbouw als het erop aan komt, het eerst moet inleveren

Het is maar zeer de vraag of de op grond van het Verdrag van Parijs geldende nationale CO2-reductie wordt behaald, terwijl er bovendien sectoren zijn die forse ruimte krijgen om te groeien. Het is in het verleden maar te vaak gebleken dat de landbouw als het erop aan komt, het eerst moet inleveren. Het ‘beste’ voorbeeld biedt wellicht nog het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waar de landbouw de grootste stikstofreductie moest behalen ten faveure van verkeer en industrie.

Inkrimping van de veestapel

Ik vrees dat Den Haag er uiteindelijk niet om zal malen om in te grijpen bij de landbouw om andere sectoren te ontzien. Inkrimping van de veestapel is in het licht van de CO2-discussie naar mijn idee dichter bij dan we denken.

De vraag is misschien niet zozeer of er ingegrepen wordt, maar hoe

De politiek kiest als het erop aan komt toch voor de meeste stemmen, en die komen van de burgerij, niet van de landbouw. De vraag is misschien niet zozeer of er ingegrepen wordt, maar hoe. Ingrepen in de productierechten zijn in het verleden altijd plotseling geweest, met vergaande gevolgen. De kortingen van de Wet herstructurering varkenshouderij zag niemand aankomen. Waar de knelgevallenvoorzieningen de pijn in 1998 nog goeddeels wegnamen, kan dat met de fosfaatrechten in 2018 niet meer gezegd worden. Als er over 5 of 10 jaar vanwege CO2 of methaangas hard ingegrepen wordt in de veestapel, denken we misschien nog met weemoed terug aan een andere passage in de motie: “Overwegende dat het gewenst is de agrarische sector te behoeden voor abrupte ingrepen en nadelige sociale gevolgen.”

Laatste reacties

 • kempenboer

  Even voor ogen houden dat de gerechtelijke uitspraak m.b.t. de fosfaatrechten in de 2e kamer aan de muur hangt. D.w.z. ze hoeven het er maar over te hebben gehad en dan kunnen ze in de toekomst altijd zonder vergoeding korten op je dierrechten omdat ze het er in het verleden al een keer over gehad hebben en je daar op had kunnen anticiperen.

 • Zuperboer

  Als ze maar betalen...........

 • Bennie Stevelink

  Wat draagt inkrimpen van de veestapel werkelijk bij aan het klimaat?

 • flinkert

  Hier inkrimpen ,betekent elders groei in Europa, per saldo meer uitstoot in Europa, zo krampachtig denken kan toch niet waar zijn? Dit past veelal bij verborgen agenda"s?

 • ghsmale

  Dat wordt de volgende stap, in het boer reductie plan.

 • brutus71

  Begint Joost ook al in de praatjes van Jesse te geloven,we laten ons weer veel wijs maken.
  Dit weekend is het Pasen, er wordt dan veel ei gegeten, bovendien wordt het in de ogen van de burger fantastisch weer ( dankzij klimaat verandering, daar hoor nu ff niets over), bovendien gaat de barbecue ook aan.
  Dus voorlopig geen vee inleveren, wat een onzin

 • nvanrooij1

  Ik ben bang dat het wel eens waarheid zou kunnen worden vooral als links aan de macht komt ( zie de nertsenhouders). Of je gelijk hebt maakt hun niets uit. Politiek is zo onbetrouwbaar als de neten en ze worden vaak ook nog gevoed door een dimensionaal denkende wetenschappers.

 • Alco

  Politiek wil verantwoordelijkheid afschuiven en daar moeten we niet intrappen.
  De Parijse akkoorden staan, maar het is aan ons de toevoeging te maken dat voeding van de dieren altijd compenseert.
  Minder dieren betekend ook minder opname van CO2 ed. door de voeding.

 • Bennie Stevelink

  We hadden de derogatie moeten laten vallen. Dan hadden we geen fosfaatplafond gehad, dus ook geen fosfaatrechten, en hadden we zoveel koeien kunnen houden als wij maar wilden..............

 • ENDE902

  ...............en misschien RFC kapot gemolken.

 • Alco

  Zo zo. @Bennie wordt al cynisch.

 • Attie

  Waar is Bennie, zie helemaal geen Bennie?

 • Almagro

  Piep, daar is Bennie weer !

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.