2 reacties

‘Van efficiënt naar schoon produceren’

Nederlandse ondernemers lopen voorop in produceren met een lage impact op het milieu. Die inzet moet blijven, aldus Harry Smit van Rabobank.

Na de oorlog voelde Nederland een grote urgentie om een sterke agrarische sector en voedselketen op te bouwen. De agrarische sector kon de snelle economische groei niet bijhouden vanwege een zeer gefragmenteerde structuur. Onderwijs, voorlichting en ruilverkavelingen hielpen om de efficiëntie snel te vergroten en het ondernemerschap de ruimte te geven. Nederland bevorderde daarnaast de vrijhandel. Ons land is één van de grondleggers van de Europese Unie met meer dan 500 miljoen koopkrachtige consumenten.

Harry Smit is senior analist Farm Inputs and Farming bij Rabobank Food en Agribusiness Research. - Foto: Herbert Wiggerman
Harry Smit is senior analist Farm Inputs and Farming bij Rabobank Food en Agribusiness Research. - Foto: Herbert Wiggerman

Veredelingslandbouw met hoogwaardige gewassen

Nederland exporteert geen kilo’s maar euro’s toegevoegde waarde. Natuurlijke hulpbronnen zijn hier schaars, zie bijvoorbeeld de dure grond. Daarom kozen agrarisch ondernemers vanaf het begin voor hoogwaardige producten, waarvoor minder grond nodig is.

Onze agrarische sector is daardoor een veredelingslandbouw met hoogwaardige gewassen zoals (poot)aardappelen, groenten en bloemen in kassen geteeld, uitgangsmateriaal, vlees en zuivelproducten. De grondstoffen zoals granen en oliehoudende zaden importeren we. Technologische innovaties zoals speciale meststoffen, klimaatgestuurde tuinbouwkassen en een hoge mate van mechanisatie, maken het gebrek aan land deels goed.

Lees verder onder de tweet

Verwaarden is een succesfactor

De Nederlandse landbouwexport is kennis-, arbeids- en kapitaalintensief, de rest van de economie draagt hieraan bij en profiteert mee. Tegelijk is het verwaarden van bijproducten een succesfactor. Ruim een derde van het veevoer bestaat uit bijproducten uit de voedingsindustrie, slachtafval wordt verwerkt tot hoogwaardige eiwitten en wei wordt opgewaardeerd tot hoogwaardige voedselingrediënten.

Nederlandse ondernemers lopen ook voorop in produceren met een lage impact op het milieu. Al meer dan dertig jaar werkt de Nederlandse boer met succes aan het verantwoorder omgaan met nutriënten en antibiotica, vermindering van de ammoniakuitstoot en beter dierenwelzijn. Emissies naar het milieu en gebruik van kunstmest zijn sinds de jaren negentig meer dan gehalveerd, terwijl de waarde van de productie en export gestaag zijn blijven groeien.

Blijven inzetten op schoon produceren

Een nog verdere daling van de negatieve effecten op het milieu is vereist om tegemoet te komen aan de laatste inzichten op het gebied van draagkracht van het milieu. Dit vereist voortgaande inzet van het ondernemerschap op schoon produceren. Omdat er zoveel ondernemerschap in de sector zit, heb ik er alle vertrouwen in dat we ook op dit gebied kampioen kunnen worden.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Smit bedoel je zo schoon / milieu vriendelijk mogelijk produceren per hectare of per kilogram product? In het laatste geval zijn we zo langzamerhand koploper en de rest kan benaderd worden indien de laatste spuittechniek op grote schaal wordt ingevoerd en niet zo als nu via allerlei proefballonnetjes de boer wordt afgeremd om deze investering te doen. Hij weet vandaag immers niet wat morgen nog mag in dezen. Van Rabo verwacht ik niet alleen een mooi verhaal maar ook daden in de geest van steun voor de leden die ooit de bank groot hebben gemaakt.

  • farmerbn

    Erg lief stukje van de rabo. Je zou bijna denken dat er iets achtersteekt?

Of registreer je om te kunnen reageren.