Commentaar

14 reacties

‘Technische mogelijkheden voor ammoniakreductie omarmen’

Met techniek en innovatie is op het gebied van ammoniakreductie nog veel te winnen. Een inventarisatie van alle mogelijkheden die nog niet benut zijn en van alle mogelijkheden die nog onderzocht en ontwikkeld kunnen worden, is indrukwekkend.

Oene Oenema van WUR spreekt van een ‘waarschijnlijk mogelijke’ emissievermindering uit mest van 10 tot 20 miljoen kilo NH3 per jaar, wat neerkomt op 10 tot 20% van de totale uitstoot door de landbouw. Ook al is niet het hele probleem daarmee opgelost, het is wel een forse vermindering.

Nieuwe technieken brengen nieuwe kosten met zich mee

In sommige kringen bestaat weerstand tegen deze oplossingsrichting. Te vaak zijn verwachtingen over mogelijke, technische vernieuwingen gebruikt om problemen vooruit te schuiven, om alleen maar tijd te winnen. Een ander bezwaar is het feit dat nieuwe technologie ook altijd nieuwe investeringen vraagt, wat de schaalvergroting aanjaagt, die vervolgens weer nieuwe problemen veroorzaakt.

Zonder innovatie blijven ammoniakverliezen op huidig niveau

Maar je kunt het ook omdraaien. Stel je vermindert de ‘inputs’, zoals velen willen, of je verkleint de veestapel, maar maakt geen gebruik van nieuwe technieken. Dan heb je evengoed nog ammoniakverliezen. Het oude verhaal: een oude stal geeft meer verliezen dan een nieuwe.

Conclusie: verwacht niet alles van innovatie, maar schrijf die ook zeker niet af. En, ja, innovatie heb je niet van vandaag op morgen; die vraagt wat tijd.

Laatste reacties

 • nvanrooij1

  En de laatste zin is nu juist wat de Provincie Brabant de boeren niet gunt. Die hebben een systeempje wat de boeren moeten gebruiken. Zonder een integrale oplossing na te streven. Maar de linkse politiek denkt dat ze overal verstand van hebben en dat de financiële middelen bij de boeten onbeperkt zijn.
  Als ik die Grashof hoor oreren over de biologische landbouw denk ik waar zit je verstand. Als iedereen overschakelt op biologisch heb je de kostprijs van biologisch en de opbrengst van gangbaar.
  Dus Brabant geef de boeren de tijd zodat er een keuze is tussen goede betaalbare oplossingen.

 • fietskip

  In Brabant hebben ze de stikstofruimte nodig voor andere sectoren en daarom vervroegen ze de extra regels voor de boeren met 6 jaar!
  Laat iedere sector eerst maar eens hetzelfde reduceren als de boeren al gedaan hebben en dan praten we wel weer verder. En dus met goede meetgegevens!
  Die nieuwe technieken Is leuk, maar niet eerder als dat de rest ook net zo veel heeft gereduceerd.
  Misschien kunnen ze nadenken om vanuit andere sectoren de nieuwe technieken te betalen om zo zelf een reductie te maken?

 • Kringloopboer

  Ik heb anders ook een overzicht gezien waarbij slechts een paar procent van de emmissi bij het weiden plaats vindt dus zomers 24 -7 weiden geeft al een reductie van 50 %.
  dat is niet voor elk bedrijf wenselijk of haalbaar maar geeft wel aan dat een reductieplan op bedrijfsniveau geregeld moet worden en niet op sectornivo.
  Omdat dat de beste resultaten opleverd

 • Kelholt

  Reductie van de veestapel sinds 1990, zes actieprogramma's Nitraatrichtlijn en toepassing van een veelvoud aan door boeren duurbetaalde emissiereducerende maatregelen hebben ons gebracht tot waar we nu zijn: Volgens de deskundigen holt de natuur nog steeds achteruit.
  WAAROM ZOUDEN MEER VAN DEZE MAATREGELEN NU WEL WERKEN?
  Sinds 1990 aantal inwoners gestegen, aantal auto's verdubbeld, aantal vliegkilometers verdubbeld, energieverbruik (kolen biomassa) verdubbeld enz. enz.
  Sinds 1990 hebben HEEL VEEL 'deskundigen' waaronder Oene Oenema er wel voor gezorgd dat hun inkomen in ieder geval niet gereduceerd werd.

 • farmerbn

  Wat is een salamander of een plantje die een hekel heeft aan stikstof in de bodem waard? Is een gewone Nederlandse inwoner bereidt een groot bedrag jaarlijks te betalen om die twee te behouden? De overheid moet dat vragen aan die inwoner.

 • Gat

  @farmerbn die salamander in zandvoort mag gewoon gestoord worden volgens de rechter door graafwerkzaamheden voor de formule 1. Echt landsbelang hoor. Je kunt precies zien hoe nep alles is kwa rechtspraak en politiek. Follow the money en alles valt op zijn plek.

 • Ossen

  mest uit de stal schuiven en dan vergisten. 2 vliegen in 1 klap

 • kanaal

  we gaan deze onzin niet betalen maar wie wel?

 • Alco

  Men moet eerst maar eens door hebben dat als we aan ammoniak reductie doen, dit voor andere sectoren is. De kringloop van de landbouw is met zijn voedsel verbouw altijd sluitend.

 • Mtswie

  Zorg eerst maar eens voor betrouwbare meetgegevens. Zolang die er niet zijn moeten we als landbouw een pas op de plaats maken.
  Straks tonnen investeren en naar later blijkt misschien voor niks. Nou dank je de koekoek

 • kraats

  Johan, lees dit eens en heb ballen om daarover te publiceren. Je gelooft je oren en ogen niet ..... wat een corrupte bende op het Ministerie.
  <>

 • Kringloopboer

  Nou kraats we kunnen natuurlijk wel schelden maar waar was LTO???

 • René de jong

  Groot gelijk KRAATS
  Nico Gerrits is de man die weet hoe het zit, al jaren. !!!
  dhr. de Bolder wist dit natuurlijk ook in 1990 al <>

  VELDPOST durft dit te publiceren

  Ik hoop dat de nieuwe ploeg onder aanvoering van Aalt Dijkhuizen dit oppakt.
  vr gr René

 • <> stikstof en klimaatagenda onderdeel van agenda 21.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.