Redactieblog

5 reacties

‘Exportambities maken omslag moeilijker’

Een commissie van het wetenschappelijk bureau van het CDA had de euvele moed om een vraagteken te zetten bij de ambitie van de agrosector om de tweede exporteur ter wereld te blijven.

Onder andere Europarlementariër Annie Schreijer reageerde boos. Zij wees in een interview onder meer op de € 90 miljard aan agrarische export en stelde dat bij een inkrimping daarvan de welvaart in ons land ‘gevoelig zal verminderen’.

Beperkte krimp

Volgens het pas gepubliceerde Voedsel-Economisch Bericht bedroeg in 2017 de toegevoegde waarde van alle activiteiten die met productie en verwerking van Nederlandse agrarische producten – exclusief bananen, cacao, etc. – samenhangen, ruim € 30 miljard. Daarvan kwam ongeveer driekwart voor rekening van de export, die daarmee zo’n 3% bijdroeg aan het binnenlands product. Dus bij een beperkte krimp van deze export valt het met de nadelen voor onze welvaart wel mee.

De bejubelde tweede plaats op de exportranglijst heeft niet kunnen voorkomen dat er in de agrarische sector forse problemen zijn

De sterke gerichtheid op export en de daarmee gepaard gaande concurrentie met landen met een lager kostenniveau, draagt bij aan de instandhouding van het verdienmodel van kleine marges en schaalvergroting. Exportbelangen speelden een belangrijke rol bij de Nederlandse pleidooien voor afschaffing van de melkquotering. Zijn de melkveehouders daar nou echt beter van geworden? Een voorman van FrieslandCampina heeft ooit gezegd dat de laatste 3 miljoen ton melk vooral verlies opleveren. Bovendien moet je, als je meer wilt exporteren naar landen buiten de EU, vaak concessies doen op het gebied van importen, met de daaraan verbonden problemen. Een ‘waardenvolle’ landbouw wordt dan moeilijker te realiseren.

Spanning

In ieder geval heeft de bejubelde tweede plaats op de exportranglijst niet kunnen voorkomen dat er in de agrarische sector forse problemen zijn. Die vloeien grotendeels voort uit de spanning tussen sectorale ambities en beperkte mogelijkheden.

Laatste reacties

 • Axl

  Als je moderne landbouw wil houden moet je internationale concurentie hebben.
  Bij afschermen van markt krijg je stilstaande landbouw zonder noodzaak om inovatiev na te denken hoe je de concurentie voor blijft.
  En met dichtere grenzen kunnen andere ned bedrijven minder exporteren en daardoor minder verdienen waardoor de koopkracht van de nederlandse bevolking lager word en daardoor minder hoogwaardige nederlandse Produkten kunnen kopen.
  Dus pas op de geschiedenis heeft laten zien dat dichtere grenzen vooral nadelen brengen.

 • Zuperboer

  Persoonlijk zie ik de export als een gegeven. Voortspruitend uit de ambitie die de landbouw hier al decennia heeft gekenmerkt. Dat de export kleiner wordt is vrij logisch. 3-5 miljoen Extra monden te voeden tot 2035 zal meer voedsel hier houden. Een deel van die extra monden ambieert exotischer voedsel, dus dat hoeven we niet aan te leveren. Meer woningbouw en natuur betekent dat steeds meer landbouwgrond een andere bestemming krijgt, dus het beschikbare volume aan product komt hierdoor onder drukt te staan. Klinkt vrij logisch. Dus komt er automatisch minder volume beschikbaar voor export. Daar hoeven we ons verder toch niet druk om te maken. Vergt wat aanpassing van verwerkers/exporteurs en boeren zullen er blijven of vertrekken naar elders. Daar zijn we hollanders voor. Goed opgeleid en met een neusje voor persoonlijke vrijheid, ondernemerschap en handel.

 • agratax(1)

  Ik zou wel eens willen horen van de wetenschap ""Welk deel van de primaire landbouw komt, hoeveel via import en export o.a. bloemen en welk deel van de landbouwindustrie (kennis en machines) komt". In bijna alle gevallen kunnen we uitgaan van omzet gegenereerd door import en doorverkoop. Het is vermoedelijk veel interessanter om te weten wat inperking van de primaire landbouw betekent voor de werkgelegenheid en kapitaalvernietiging in de totale keten. Hier horen we geen politicus over net of geld en inkomen van anderen bij hen geen rol speelt.

 • agratax(1)

  @Zuperboer. Jij verwacht minder export door de bevolkingsgroei, die een groter deel van onze producten zal gaan consumeren. Ik vrees dat de groei van de bevolking niet zal leiden tot meer draagkrachtige kopers. De Nederlandse boer zal er weinig beter van worden, hij moet immers de niche markt op met duurder en klimaat positiever product. De armen zullen dus afhankelijk blijven van goedkope import, dat ten koste zal gaan van de echte armen. Met andere woorden de Voedselzekerheid op aarde zal afnemen en daarmee de kans op economische vluchtelingen toenemen of misschien erger.

 • Kringloopboer

  De hogere productievetijd van de Nederlandse landbouw heeft de laatste 30 jaar niet geleid tot een hoger inkomen voor de boer maar werd jaar op jaar afgeroomd door hogere lasten en omgezet in extra regelgeving om de werkloosheid laag te houden.
  Gr kringloopboer.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.