Commentaar

31 reactieslaatste update:10 jul 2015

Fosfaatplafond ter discussie stellen

Er komen fosfaatrechten voor de melkveehouderij, als het aan staatssecretaris Sharon Dijksma ligt. Maar zo ver is het nog lang niet.

Lastige punten wachten nog op uitwerking; denk aan de afroming van rechten, de knelgevallenregeling en de precieze betekenis van peildatum 2 juli 2015 versus 2014.

Nut van het fosfaatplafond

De Tweede Kamer wordt nog een hele hobbel. Het CDA pleit nu voor een discussie met Brussel over het nut van het fosfaatplafond zélf. Coalitiepartner VVD opperde zoiets eerder dit voorjaar ook al en SGP ondersteunt het. Het is een beetje de Griekse methode: leg je niet zomaar neer bij 'voldongen feiten' in Europees verband, zeker niet als die tot je eigen nadeel strekken.

Fosfaatplafond papieren probleem

Je zou dit kunnen betitelen als ontwijkgedrag of struisvogelpolitiek. Maar dat is te makkelijk. Op de keper beschouwd is het fosfaatplafond inderdaad een papieren probleem. Een extra zekerheid die Brussel heeft afgedwongen in de onderhandelingen over de Nitraatrichtlijn. Het is ook een nogal 'domme' afspraak, want hij grijpt aan op de productie van de mest, en houdt geen rekening met wat je ermee doet.

Angst om derogatie te verliezen

Als het nieuwe mestbeleid zijn werk doet, ís er geen mestprobleem meer. Aanvullend hebben we nog de AMvB die de binding van melkvee aan grond reguleert. Waar dient het fosfaatplafond dan nog voor? Die discussie mag gevoerd worden. Het is wel heel vervelend dat dat nu pas gaat gebeuren. Hoe dat komt? Door de bijna verlammende angst de derogatie te verliezen.

Laatste reacties

 • daan1908


  Eindelijk  een   doordacht  verhaal  met  visie .

  Er  komen  zoveel  knelgevallen  dat  wil  je  niet  weten , daarom  aan  de  voorkant  regelen  en  niet  ergens  aan  het  eind .

  Tweede  Kamer  toon  ballen  en  help  niet  de  Nederlandse  Veehouderij  om  zeep .

 • Mozes

  Verhoging van het fosfaatplafond zal leiden tot toenemend voergebrek. Het rendement van de extra koeien die grondloos gehouden kunnen worden zal nihil zijn.

 • alco1

  Proficiat Johan.
  Een item met boerenverstand.
  @Mozes. Wat jij omschrijft hoort het criterium te zijn van productie beperking.
  Niet het één of ander hersenspinsel.

  Maar beslissende ambtenaren zien met lede ogen aan dat met de eerlijkste en éénvoudigste regels hun werk als sneeuw voor de zon verdwijnt en dat willen ze ten alle tijde voorkomen.

 • daan1908


  Mozes ,  wat  is  een  Fosfaatplafond .

  Als  Fosfaat  hier   geproduceerd  wordt  en  in  Nederland  wordt  aangewend  kan  ik  begrijpen .  Maar  hier  geproduceerd  en  op  Export  dan  kan  dit  niet  meetellen  voor  het  zogenaamde  Fosfaatplafond .

  Dit  zou  actueel  worden  als  de  EU  mest - export  zou  verbieden ,

  nou  dit  kan  niet .

  Dit  is  zelfs  tegen  EU - REGELS  vrij  verkeer  van  personen  en  goederen .

  Misschien  is  de  beste  oplossing derogatie  weg ,  volgens  de  laatste  inzichten  met  de  kringloopwijzer  gaan  werken , er  kan  meer  mest  op  Nederlandse  bodem  nav  meer  ontrekking  door  de  gewassen  en  meer   mest - export   dat  scheelt  veel  administratie  en  frustratie  probleem  in  een  keer  opgelost .

 • Martin Oldenhof

  Ik zou om te beginnen de hele Nitraatrichtlijn nog eens onder de loep nemen en dan specifiek kijken naar alle EU landen hoe het word berekend en hoe de monsters worden genomen. Ik geloof nooit dat daar al eenheid in zit. Als blijkt dat er geen eenheid in zit dan is de basis voor de hele mestdiscussie al verkeerd en staat alles op losse schroeven.

 • Peerke1


  Liever geen derogatie en geen fosfaatrechten. De markt zal zijn werk doen. In Nieuw Zeeland is de melkprijs al gezakt naar 24 euro. Conclusie de grondloze bedrijven worden nu in de benen gehouden en straks vallen ze met bosjes om. Kijk naar de glastuinbouw en de varkens.

 • Mozes

  @daan1908, bij afschaffing van de derogatie kan nog maar 170 kg N uit dierlijke mest op de grond. Hoezo meer mest op de grond zonder derogatie? 

 • hornblower

  peildatum 2 juli, de koeien aanwezig keer het aantal dagen tussen 1 januari en 1 juli 2015  zal de referentie moeten zijn , boven op 2014.   deze koeien zijn er niet voor bedoeld het hele 2015 jaar mee te tellen. is mijjn gedachte.

 • alco1

  Hornblower. Ga je je ook al mee in die onzin.
  Drie criteriums zijn er.

  1 ste   Niemand mag last hebben van de bedrijfsontwikkeling.

  2 de    Welzijnsnormen voor de dieren moeten gehandhaaft worden. ( goede voeding en verzorging).


  3 de    Mest verantwoord worden afgezet met weer goede normen voor verbouw en evt. mestverwerking.

  We doen allemaal of fosfaatrechten al een vaststaand feit is.
  Maar juridisch en ook in de tweede kamer zit er nog veel ruis op de lijn.

 • Mozes

  @alco, jij vertelde eens dat jou zoon bij de bank werkt. Ik herken in jou standpunt de redenering van de bank.

  Een boer heeft 80 koeien, grotendeels op eigen grond. Nu bouwt hij een mini-megastal voor 220 koeien. Het voer voor de extra 140 koeien moet aangekocht worden. Omdat vele boeren in dezelfde overvolle regio ook een mini-megastal bouwen ontstaat er een extreem voergebrek met zeer hoge prijzen. De extra 140 koeien kunnen amper de kostprijs opbrengen. Bij een tegenvallende melkprijs zelfs dat niet eens. Het inkomen moet volledig worden verdiend met de 80 koeien op eigen grond. Na 30 jaar heeft de boer van de 140 extra koeien alleen werk, risico en veel kopzorg gehad maar geen cent aan inkomen. 

  Bij de financieringsaanvraag kijkt de bank alleen naar onderpand en betalingscapaciteit voor rente en aflossing. Of de extra koeien ook nog enig inkomen opleveren is niet de verantwoordelijkheid van de bank. De bank is er niet voor de boer maar voor zichzelf. 
  Voor LTO moet dit echter wél een punt van zorg zijn waar zij in hun standpunt rekening mee houden. Een goede belangenbehartiger kiest nooit voor een doodgroeimodel . 

  Jij bekijkt het door de ogen van de bank, ik door de ogen van boerenbelang. 

 • DJ-D

  Gelukkig steeds meer worden zich bewust dat het fosfaatplafond onnodig is om verantwoord te ondernemen, met alle regels die er al zijn. Mede te danken aan de goede discussies die er gevoerd worden als er gereageerd wordt op deze site. 

  Wat betreft die hele nitraatrichtlijn waar het fosfaatplafond door is ingesteld. Wat zijn eigenlijk de lastste uitkomsten van de metingen? Vooral door het groeizame 2014 moet er toch weer veel minder in het grondwater zitten. Ook de toedieningsnormen zijn verminderd. Als er nu te veel gemeten word kan het toch niet bijna of een riolering is lek of stort over op die plek? Zijn er gegevens bekent over de oorzaken van de meetplekken met teveel nitraat in het water?

 • hornblower

  ALCO1, juridisch / tweede kamer ruis op de lijn.  zeker! daar heb je gelijk aan! nee ik laat me niet meezuigen in dit spel. alleen men denk dat die 1 juli koeien lekker kunnen meeliften voor de volle pond ( mocht er geen ruis meer op de lijn zitten ) maare das rijk rekenen en arm tellen. dat zullen ze in de kleine lettertjes later wel kunnen lezen. Nee Alco1 deze race is nog lang niet gelopen, dat zijn wij tweeen wel met mekaar eens.

 • alco1

  @Mozes. De bank is voor mijn motivatie totaal niet van belang.
  Ook ik bekijk het door de ogen van boerenbelang. 
  Marktwerking zal altijd het criterium zijn en dan heb ik liever dat ons geld in boeren hand blijft dan bejaarden tehuizen te sponsoren.
  Die boer van 80 melkkoeien is verantwoordelijk voor zijn eigen. Een ander die nog ruimte heeft voor zijn eigen mestafzet hoeft hiervoor toch niet te boeten!

 • deelen

  Houd er rekening mee dat de kringloopgedachte ook een motief is voor het fosfaatplafond. Het 'gat' van Rotterdam zou niet groter moeten worden dan dat het nu al is.

 • alco1

  @Mozes. Ik denk trouwens dat mijn motivatie veel dichter bij het algemeen boerenbelang ligt dan dat van jouw.
  Ik denk zelfs dat jouw motivatie het dichtst bij EIGEN belang ligt.
  Je vertelde weleens dat je 700 kub moest afvoeren.

 • Foxxy

  We spreken nu over juridisch, maar laten we over controleerbaarheid en complexiteit hebben !

  Zo langzamerhand kunnen we beter de toeslagrechten afschaffen en per bedrijf een gratis nvwa medewerker de administratie laten doen !

  Inmiddels meer dan 6 wetten die elkaar overlappen ..

  Op een bepaald moment haak ook ik af!

  Een koe produceert geen fosfaat , maar neemt op en scheid (schijt) uit ! 

  Hele regelgeving slaat compleet de plank mis! 

 • jvanmaanen


  He heeeee, CDA (en VVD) begint t ook eens te snappen. Praten over mest en fosfaat alsof het vergif is en er een overschot is ,is idioot als je alle gewassen in den lande geel van ellende ziet staan. Nu kortzichtig je mest gaan zitten verwerken, verbranden of exporteren is zon heerlijke politieke oplossing, wij zijn het kwijt. Maar willen we in Nederland de komende paar eeuwen nog wat te vreten hebben, moesten we misschien iets beter nadenken. Veel vd wereld voorraad fosfaat zit in moslimlanden (marokko etc), worden die etters een keer echt link draaien ze de fosfaatkraan dicht en wij hangen..... eigenschuld dikke bult

 • Mozes

  @alco #15, ik heb maar 75 koeien (al meer dan 10 jaar) en heb geen opvolger. Ik veroorzaak het probleem dus niet. 

 • peter1939


  helemaal eens met Johan, dit is een duidelijk verhaal.....nu nog doorsturen naar de politiek....

 • Peerke1


  Dijksma kan dan wel denken iets in de politiek te zeggen te hebben, maar de PVDA zal bij een volgende verkiezing niet meer mee spelen volgens de peilingen.

 • alco1

  Sorry @mozes. Ik zie nog meer eigen belang naast het duurder worden van de mest afzet. Namelijk de oudedags voorziening.

 • PIETER123

  Omdat Bio-boeren toch niet meedoen aan derogatie  immers de norm 170 N per ha hebben dus ook geen angst om iets te verliezen.Gezien de bio- regelgeving mag een bio-boer ook geen vrachten koeien uit  het buitenland halen.Dus een aparte status bij deze discussie durft LTO ook iets voor deze leden te doen? Kern is nu dat er een 50 km bord op de kop hangt in de bebouwdekom en mensen die 100 rijden hebben juridisch het rechte om de boete neer te leggen bij mensen die keurig 50 rijden en in balans zijn op hun bedrijf.Hier is dus duidelijke de overheid die hier fout zit .

 • Mozes

  Fout @alco, ik pleit voor grondgebondenheid waardoor de fosfaatrechten goedkoper zullen zijn. 

 • alco1

  Grondgebondenheid levert ook nog weer geld op voor boeren die stoppen met melken. Zal dus die goedkopere fosfaatrechten compenseren.
  Waar het mij om gaat is dat er geen kapitaal verslindende luchtkastelen gebouwd worden, die onze concurrentie positie aantast.

 • BO(skabout)ER


  wat een onzin discussie mozes er is namelijk al een melkveewet, dus echt grondloos groeien is er niet bij.

 • ALBA

  @ mozes volgens mij heb je weleens vertelt dat je 75 koeien hebt op 23 hectare.
  dat is niet bepaald grondgebonden

 • Mozes

  @alco #24, geen enkele beperking zoals ZLTO wilde leidt ook tot een onrendabele melkveehouderij met daar tussen sofa-boeren. Een beperkte overbezetting per ha gaat nog wel: daar is in de regio altijd wel voer voor te vinden van gestopte boeren of particulieren. Een probleem ontstaat als de overbezetting per ha te hoog wordt, niet van één boer maar van vele, vele boeren tegelijk. Voer moet op grote afstand buiten de regio aangevoerd worden. Ook het voer wat nog wel in de regio gekocht kan worden zal in prijs even duur worden als het voer op grote afstand. De pacht en koopprijzen van grond zullen eveneens mee naar boven gaan. Er kan een situatie ontstaan zoals eind jaren zeventig in de vleesstierenhouderij. De mais was zo duur dat de stierenmester de stal net zo goed leeg kon laten en de mais rechtstreeks verkopen aan melkveehouders. Dan verdiende hij net zoveel. Mais kopen voor stierenmesten had een rendement van nul. 
  Als die situatie ontstaat in de melkveehouderij zullen er boeren zijn die de koeien weg doen en gras en mais gaan verkopen. Daar zullen ze evenveel mee verdienen als met koeien melken. Een nieuw soort sofa-boer is daarmee geboren. 
  De boeren met een mini-megastal van 220 koeien terwijl ze grond hebben voor 80 koeien zullen alleen met die 80 koeien hun inkomen moeten verdienen. De overige 140 koeien waar voer voor gekocht moet worden hebben een rendement van nul. 
  Wordt vervolgt.........

 • Mozes

  .....vervolg
  Ook in de hiervoor beschreven situatie stroomt er continu geld weg buiten de sector naar sofa-boeren en anderen. Deze situatie lijkt mij voor een gezonde melkveehouderij ongewenst.
  De enigste manier om een gezonde melkveehouderij te houden met maatschappelijk draagvlak en zo weinig mogelijk luchtkapitaal is een wettelijke beperking die samenvalt met de natuurlijke beperking. De natuurlijke beperking is grond. Een wettelijke beperking gekoppeld aan grond was van alle kwaden de minste geweest. 

 • alco1

  Lang verhaal Mozes zonder dat het mijn intensie raakt.
  Alles in vrije marktwerking laten en ieder dus voor zijn eigen verantwoordelijk is, zonder daarbij groepen te bevoor- of te benadelen.
  Wat jij voor ogen hebt is iemand laten voetballen bij een topclub, zonder er het talent voor te hebben.

 • Mozes

  Ik laat in mijn 'lange' verhaal wel zien dat iedere keuze consequenties heeft.  Ook het weglaten van iedere wettelijke beperking heeft problematische gevolgen. Dat jij over sommige consequenties je schouders ophaalt is jou keuze. 

 • alco1

  Je ziet toch de tweedeling die er ontstaan tussen de boeren. Zonder inmenging heeft niemand wat te morren.
  Het is net als met ruzie tussen kinderen. Zodra ouderen zich er mee gaan bemoeien wordt het pas echt problematisch.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.