Home

Achtergrond 22 reactieslaatste update:9 sep 2018

Schoutens visie valt goed in landbouw, kritiek uit natuurhoek

Dit zijn de eerste reacties op de landbouwvisie die minister Carola Schouten zaterdagmiddag 8 september presenteerde.

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, vindt de landbouwvisie ‘uitdagend én realistisch, we doen graag mee’. De minister heeft de goede toon en koers te pakken, zo reageert LTO Nederland.

Marc Calon (LTO): koers past bij ambities boeren en tuinders

Volgens de grootste boerenorganisatie zet Schouten met haar keuze voor kringlooplandbouw een koers uit die past bij de ambities van veel boeren en tuinders. “De minister legt voor de toekomst de lat hoog, prikkelt en daagt boeren en tuinders uit, maar is tegelijkertijd ook realistisch in de tijd die nodig is om deze visie uit te voeren”, schrijft LTO in haar reactie.

Voorzitter Marc Calon voegt daar aan toe: “Dit is een visie die ons aanspreekt en waar we met de minister graag over doorpraten.” Hij wil toe naar een breed landbouwakkoord en een concreet programma dat voortbouwt op lopende initiatieven.

LTO wil de komende maanden in gesprek met de minister, de ketenpartners en de maatschappelijke organisatie om deze visie om te zetten in concrete acties. “We doen graag mee, ook voor de volgende generaties, maar het mag niet alleen bij een mooie visie blijven.”

Groene middelen

Schoutens visie op natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit is in Calons ogen ‘eerlijk en realistisch’. Maar kritische noten heeft hij ook. Zo komen de groene gewasbeschermingsmiddelen maar niet los, terwijl die wel nodig zijn om ambities op het gebied van duurzame teelt te realiseren.

Calon breekt ook een lans voor onderwijs, onderzoek en voorlichting. Het zogeheten OVO-drieluik mag niet afgebroken worden, waarschuwt hij. Dat is nodig om de beoogde voortrekkersrol van Nederland vorm te kunnen geven.

De minister spreekt nadrukkelijk ook over de rol van de consument en eerlijk belonen. En dat is nieuw

Marc Calon, LTO-voorzitter

Volhoudbare landbouw

Ontwikkeling richting kringlooplandbouw vraagt veel van boeren en tuinders, benadrukt LTO, maar is wel de weg naar een volhoudbare land- en tuinbouw. “Boeren en tuinders kunnen dat niet alleen. Dat is wat de minister ook benadrukt in haar visie. Zij spreekt nadrukkelijk ook over de rol van de consument en eerlijk belonen. En dat is nieuw.”

LTO wil steun van de overheid als het gaat om mestverwaarding en het sluiten van kringlopen. Ook moeten wettelijke belemmeringen om producten van mestverwerking op het land te gebruiken, weggenomen worden.

Concurrentiepositie

Calon vindt verder dat Schouten te weinig blijk geeft van begrip van de internationale concurrentiepositie van de landbouw. Ook over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zegt ze volgens de LTO-voorzitter te weinig.

Ingrid Jansen (POV): varken is kringloopdier bij uitstek

De varkenshouderij ziet de circulaire economie die minister Schouten voorstaat, wel zitten. Dat blijkt uit een reactie van Ingrid Jansen, voorzitter van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). “Nuttig gebruik van allerlei reststromen. Dat spreekt ons aan. Varkens zijn bij uitstek ‘circulaire’ dieren.”

Jansen wijst erop dat nu al grote stromen restproduct van de verwerking van granen, aardappelen, suikerbieten en andere producten naar de varkenshouderij gaan. Ook levensmiddelen die over de datum zijn of broden die mislukt zijn in de fabriek, gaan het varkensvoer in.

Voedsel verwerken tot diervoer, mag natuurlijk geen risico’s opleveren voor dieren en mensen

Ingrid Jansen, POV-voorzitter

Volgens Jansen zijn er nog meer reststromen die wellicht prima tot waarde gebracht kunnen worden in de varkenshouderij. Ze wijst op de grote hoeveelheid voedsel die nu door consumenten wordt weggegooid omdat zij het niet meer willen eten. “Maar dat vergt wel aanpassing van de regelgeving en aandacht voor het verwerkingsproces tot diervoer, het mag natuurlijk geen risico’s opleveren voor dieren en mensen in verband met voedselveiligheid.”

Harm Wiegersma (NMV): visie is goede eerste stap

Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), ziet in hoofdlijn een paar goede punten, en noemt de visie ‘een goede eerste stap’. Om daar later wel aan toe te voegen: ‘We hebben vaker zulke rapporten gezien. Het gaat natuurlijk om de daden. We moeten het nog zien.”

Positief noemt Wiegersma Schoutens opvatting over kunstmest. Hij vindt dat er meer ruimte moet komen voor veehouders om organische mest te gebruiken in plaats van kunstmest. Maar hij benadrukt ook dat in de gangbare veehouderij kunstmest wel beschikbaar moet blijven om te finetunen.

Mestfermentatie. Dat is meteen de sleutel naar een gezonde bodem en meer biodiversiteit

Harm Wiegersma, NMV-voorzitter

Als het gaat om (ammoniak)emissies uit stallen mist Wiegersma concrete beleidspunten. Hij ziet het emissiearm maken van melkveestallen als een gevaarlijke ontwikkeling. Als stallen afgesloten worden, krijg je juist nieuwe problemen, vreest hij. “Dat is symptoombestrijding. Je moet naar bronmaatregelen. De oorzaak wegnemen. Met voer is nog veel te doen en denk ook aan mestfermentatie. Dat is meteen de sleutel naar een gezonde bodem en meer biodiversiteit, waar Schouten naartoe wil.”

De NMV-voorman kan zich totaal niet vinden in Schoutens kijk op het klimaatbeleid. “Dat is veel te kort door de bocht. 85% van de emissie van broeikasgas komt niet uit de landbouw.”

Marc van den Tweel (Natuurmonumenten): de grutto heeft niet tot 2030

Kritischer geluiden komen van de natuurorganisaties. Natuurmonumenten is positief over Schoutens idee dat landbouw en natuur meer hand in hand moeten gaan, maar vindt dat de minister lang niet ver genoeg gaat. “De grutto heeft niet tot 2030”, zegt directeur Marc van den Tweel. Hij stelt de vraag of Nederland wel voor export moet blijven produceren. “In deze landbouwvisie blijft voor boeren alle ruimte om te produceren voor de wereldmarkt. Tegelijkertijd zien we dat ons leefomgeving kraakt en zucht onder het intensieve landgebruik. Als we landbouw weer in balans willen brengen met gezonde bodems, natuur en landschap, moeten we kijken naar de vraag of we in Nederland niet simpelweg tevéél voedsel produceren. De minister laat dat aspect in haar visie onbenoemd.”

De tijd van mooie woorden is voorbij

Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten

Natuurmonumenten wil een eind aan het gebruik van systemische pesticiden, waarbij de plant zelf van binnenuit giftig wordt voor insecten. Ook wil de natuurbeheerder duidelijker stappen in het mestbeleid en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid in het nieuwe GLB, plus een stevig klimaatbeleid. “De tijd van mooie woorden is voorbij”.

Als voorbeeld van landbouw met een goede verbinding met de burgerij en een duurzaam verdienmodel noemt Natuurmonumenten Schiermonnikoog. De boeren daar produceren geen melk meer voor het vasteland, maar verwerken de melk op het eiland tot kwaliteitskaas. Natuurmonumenten steunt dit project.

Marjolein Demmers (Natuur & Milieu): urgentie duidelijk, regie mist

Natuur & Milieu is eveneens kritisch. Directeur Marjolein Demmers noemt het goed nieuws dat minister Schouten kringlooplandbouw wil en een hogere prijs voor voedsel. Maar om dit te bereiken is strakke overheidsregie nodig, vindt zij. “Helaas ontbreekt deze in de landbouwvisie. Schouten drukt de urgentie uit maar pakt niet zelf de regie en laat nu de sector het probleem oplossen. Zij wil pas gaan ingrijpen als het misgaat. De sector weet nu nog niet wat er van hen wordt verwacht.”

Veranker kringlooplandbouw in de wet door grondgebonden veehouderij in te stellen

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu

“Wij pleiten daarom voor een concrete landbouwagenda, met concrete doelen en een tijdspad. In zo’n agenda moeten ook concrete maatregelen komen te staan, zoals het opkopen van dierrechten uit de markt en de kringlooplandbouw verankeren in de wet, bijvoorbeeld door grondgebonden veehouderij in te stellen.”

Laatste reacties

 • Alco

  Er staan zoveel woorden in waar de invulling alle kanten uit kan vallen.

 • g.g

  kan alleen als buitenland ook meedoet. Anders gedoemd te mislukken

 • harten2481

  Ik lees het al niet meer ik word al beroerd als ik naar dat mens kijk.

 • Meralco

  Hoe vaak is er al niet geopperd dat we van de bulk afmoeten? We leven niet op een eiland en zijn een exporterend land. We kunnen goedkope import niet tegenhouden. Mooie woorden maar in de huidige neoliberale vrije (vecht)markt onhaalbaar. Gelukkig weten de meeste boeren uit ervaring dat je de overheid beter zoveel mogelijk kunt negeren. :-)

 • eltjo.huizenga1

  Het wordt tijd dat de NGO's de consument mobiliseren. Veel NGO's zeggen immers namens de consument te spreken, maar vragen om overheidsregie als er zaken geregeld moeten worden. Zorg dat de consument meer wil betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel, dan wil die land- of tuinbouwer echt wel investeren! Beter positief belonen dan regie met verboden en beperkingen. Of spreken ze toch minder namens de consument dan gedacht?

 • Maas1

  Alles leuk en wel maar waar gaan wij dit van betalen begin daar eerst maar eens mee,jaren lang zijn wij uitgewoond,het gehele systeem is ingericht op een goed en zo goedkoop mogelijk voedselpakket.En enkel een voedselscheidsrechter is niet afdoende er zal financiële genoegdoening moeten plaats vinden des noods via de belastingen! Je kun nog zoveel wensen hebben maar als iets niet en niet meer betaald kan worden,dan is het bij voorbaad het gedoemd te mislukken.

 • koestal

  Wanneer wordt digistaat goedgekeurd als kunsmest vervanger?,de Gasunie en NAM en DSM moeten nog winst kunnen maken voor de overheid,de overheid heeft andere belangen.

 • roy009

  schandalige reactie van natuurmonumenten

 • melkveehouder .

  Ik lees dat Marc Calon aangeeft “LTO wil de komende maanden in gesprek met de minister, de ketenpartners en de maatschappelijke organisatie om deze visie om te zetten in concrete acties. “

  In opdracht c.q. na goedkeuring van wie? Het (eigenhandig )optreden van LTO/Calon heeft ons tot heden alleen maar ellende opgelevert. Laat ons Elbert Dijkgraaf maar proberen te strikken om als landbouwbelangenbehartiger naar de Minister te gaan. In Calon heb ik in ieder geval geen enkel vertrouwen meer!

 • koestal

  Boeren zijn al erg lang bezig met duurzaam produceren,jammer dat Schouten dat nu pas ziet,kom van die kantoorstoel af.

 • mtseshuis

  Ach, eerst zien dan geloven: Eerst eens bewerkte mest toestaan als kunstmest en hogere gebruiksnormen tegen lagere kunstmestruimte inwisselen. Dan pas geloof ik in die zogenaamde kringlooplandbouw. Eerder niet, veel geblaat, weinig resultaat... Men hief het glas, deed een plas en alles....

 • Gat

  Kringlooplandbouw bla bla. 2% moet het oplossen voor 98% die lang leve de lol wil. Draai het is om, dan zet je pas stappen. Alleen de weerstand is groter en daar durft men niet tegen in te gaan. Hoe minder boeren hoe beter voor de blijvers riep LTO altijd?

 • farmerbn

  De politieke dromers denken op een eiland te zitten. Nederland gaat zich uit de markt prijzen door een nog hogere kostprijs. De meeste consumenten willen helemaal geen hogere prijzen voor voedsel en gaan naar supermarkten met buitenlandse spullen. Nederland denkt voorloper te zijn tov de overige Europese landen maar is een doodloper. De landbouw gaat verdwijnen in Nederland en wordt een park met wat Ot en Sien boertjes.

 • Gat

  @Farmerbn, kom je vlakbij België de grens, stikt het van Belgische kentekens bij de Jumbo. Zijn niet alleen de Nederlanders, die staan in België aan de pomp brandstof jerrycan vol te doen, paar sloffen tabak en wat drank.

 • Natuurmonument steunt het project in Schiermonnikoog omdat daar alle melk verwerkt wordt tot kaas zodat dit goed is voor klimaat. Toevallig heb ik gepraat met een boer vandaar. Hij gaf aan dat veel melk van het eiland verwerkt werd, maar niet alles !!! En waar blijft je met al die kaas, eten dat de eiland bewoners en de toeristen op ???? Nee, natuurmonument blijft maar lekker dromen, maar probeer het verhaal wel goed te verwoorden naar de burger. Dit noem ik list en bedrog.

 • Minister Schouten kan beter eerst op bezoek gaan in Ramp gebieden. Om te kijken hoe ze deze bedrijven financieel kan helpen, zodat deze bedrijven kunnen blijven bestaan.Er is echt een RAMP in hele streken van Nederland, denk aan Zeeland waar hele gewassen worden ondergeploegd en waar aardappelen groeien, waar men niets mee kan, vanwege de doorwas. Ik zeg Minister Carola Schouten, los eerst de problemen op, voordat we verder kunnen met nieuw beleid. In de omringende landen gebeurt dit ook.

 • farmerbn

  Schouten komt met een beweging naar kringloop en dus meer ecologie en de boerenorganisaties zijn content en de milieugroepen niet. Dat is raar. Je zou het tegengestelde verwacht hebben. Maar je weet: zeg je nee, dan krijg je er twee. In de onderhandelingen die gaan volgen zullen de milieugroepen aan het langste eind trekken want die zijn nu niet blij. Wil je die blijer maken dan zullen ze naar die groeperingen bewegen. De landbouw moet veel meer van zich afbijten. Maar ja, wil je je stoel aan de onderhandelingstafel voor jaren veiligstellen dan snap ik die houding van de landbouwbobo's wel.

 • Met brussel overleggen zodat schouten beschilking krijgt over glb gelden?
  60 % van oppv. Is landbouw arreaal 10 % bebouwd 15 % wegen 15 % natuur hoeveel geld wordt er uitgegeven aan landbouw oppv. Wat netjes en schoon is en hoeveel voor berm en wegen onderhoud met name in de woonwijken zijn de bermen een dikke bende.
  Wat voordt komt uit goed bestuurlijk graag.
  Staks wordt het platte land net zo zonder boeren.
  Een grote rotzooi

 • koster

  ik ben het met melkveehouder eens, laten we dhr. Dijkgraaf naar Den Haag sturen ipv lto

 • maisland

  natuur monumenten heeft in Fochtelooerveen de korhoender (ook een weide vogel van de heide) geruisloos laten uitsterven ondanks de vele miljoenen subsidie en de aankoop van honderden hectares omliggende landbouw grond en wat denk je ze geven gewoon de landbouw de schuld dit is heel slecht volk

 • Steyr cvt

  In de aanhef van dit artikel staat,kritiek uit natuurhoek.Wie had anders verwacht.Deze mensen hebben maar een visie en dat is die van zich zelf.

 • puiu66yx

  de natuur monementen en staasbosbeheer kun niks mee het is altijd de schuid van deboer kijk eerst naar de vossen e roofvogels

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.