Het plan om het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten vanaf 1 januari 2025 te verhogen, komt voort uit de verlaging van de mestproductieplafonds in 2024 en 2025. - Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

LTO en LNV: geen afspraken over afromen fosfaatrechten

LTO Nederland en het landbouwministerie ontkennen afspraken over het afromen van fosfaatrechten, ondanks claims van Farmers Defence Force (FDF).

LTO Nederland en het ministerie van Landbouw ontkennen dat er afspraken zijn gemaakt over het afromen van fosfaatrechten om de mestproductie onder het mestplafond te houden. Dit verklaren de partijen na berichten van Farmers Defence Force. FDF beweert dat LTO aan een afromingsplan van 20% werkt. LTO noemt deze beweringen onbegrijpelijk tijdens deze moeilijke periode voor de landbouwsector.

Ministerie: nog geen besluiten afromen fosfaatrechten

Een woordvoerder van het ministerie stelt dat er absoluut geen afspraken zijn gemaakt. Het ministerie plant gesprekken met de sector over de aanpak van de mestproblematiek.

Erwin Wunnekink, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij, spreekt zich uit tegen nieuwe generieke kortingen. LTO zoekt naar alternatieven om aan het verlaagde mestplafond te voldoen zonder generieke korting. Overwogen wordt om maatregelen in te zetten zoals het aanpassen van het voer en het verhogen van het afromingspercentage bij handel in fosfaatrechten naar 20%.

LTO zoekt politieke steun

LTO is bereid om samen met de overheid naar oplossingen te zoeken. Echter, de organisatie benadrukt de noodzaak van politieke ruimte en meer tijd om aan de nieuwe normen te voldoen.

Volgens de derogatiebeschikking moet de mestproductie in 2025 verminderen naar 135 miljoen kilo fosfaat en 440 miljoen kilo stikstof. Dit vergt een aanzienlijke reductie binnen een jaar. Minister Piet Adema overweegt afroming bij de handel in dierrechten om de mestproductie te verlagen.

Historie afroming fosfaatrechten

Afroming bij de handel in fosfaatrechten bestaat al, met een huidig percentage van 10%. Dit percentage werd in 2019 verhoogd naar 20% om onder het fosfaatplafond te blijven, maar in 2022 verlaagd naar 10%. Afroming wordt gezien als een effectieve methode om de veestapel te reduceren met beperkte impact.

Reacties

 1. Waarom extra afromen ?.
  Als er veel melkveehouders mee gaan doen met de woest aantrekkelijke opkoop regeling hoeft er niet worden afgeroomd.
  Woest aantrekkelijk is die opkoop regeling zachtjes wel aan het worden.
  Want in de regeling staat dat de fosfaatrechten worden opgekocht voor ongeveer 122 € per kg en omdat er niet word afgeroomd is dat een marktprijs van 134 € per kg.
  Stel melkvee bedrijf met 5000 kg fosfaatrechten ( 100 koeien en wat jongvee ) ontvangt op dit moment netto 62€ per kg bij verkoop , 69 – 10 % afroming.
  Bij de stoppers regeling ontvangt hij echter 5000 × ( 122 -62= ) 60 = € 300.000 meer .
  Zal ongetwijfeld zorgen voor extra stoppers.

 2. Mevrouw ,

  FDF heeft het over afroming voorbereiden
  En dat gebeurt op dit moment door de lto en lnv
  FDF heeft volkomen gelijk
  Zou u kunnen rectificeren?

 3. Mevrouw Vermaas,

  Heeft u de tekst van fdf wel gelezen?
  Er wordt op dit moment wel degelijk een extra afroming bij overdracht van rechten voorbereid.
  Zou u dit artikel kunnen rectificeren?

Beheer
WP Admin