Home

Achtergrond 11 reacties

Grasland legt meeste koolstof vast

Grasland kan veel koolstof opslaan in de bodem. Meer dan bouwgrond en bos.

Dit is een ingekorte versie van een artikel van het Vlaamse informatiecentrum voor land- en tuinbouw (Vilt).

Het Belgische onderzoeksinstituut ILVO heeft in opdracht van de Belgische Boerenbond een literatuurstudie gedaan en concludeert dat grasland een sterke troef kan zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Per jaar kan gemiddeld 0,5 tot 1 ton koolstof per hectare per jaar worden opgeslagen.

De hoeveelheid opgeslagen koolstof hangt samen met het gebruik van de grond. De studie van ILVO toont aan dat het type uitbating (begrazen of maaien), de intensiteit van de uitbating (intensief of extensief), het type bemesting (organisch of mineraal) en de frequentie van vernieuwing een belangrijke invloed uitoefenen op de koolstofopbouw onder grasland.

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Grazen leidt tot een hogere koolstofopbouw onder grasland dan wanneer er uitsluitend gemaaid wordt. Dat komt door verschillende factoren, namelijk de ‘recyclage’ van koolstof via de mest van de grazers, het ontwikkelen van een uitgebreider wortelstelsel en een beter ontwikkelde stoppel bij begrazen. Bij maaien verdwijnt dan weer een groot deel van de koolstof via hooi of kuilvoer.

Zowel erg intensief als erg extensief beheer kan de koolstofopbouw onder grasland afremmen. Een te intensief beheer put de graszode te veel uit, waardoor de plant minder koolstof kan vastleggen in wortels en stoppel.

'Een beheer 'ergens tussenin' is logischerwijs de beste strategie voor koolstofopbouw onder grasland'

Een te extensief beheer kan leiden tot een versnelde koolstofmineralisatie als gevolg van een gebrek aan nutriënten. Een beheer 'ergens tussenin' is logischerwijs de beste strategie voor koolstofopbouw onder grasland. In cijfers is dat een veebezetting van twee grootvee-eenheden per hectare per jaar bij uitsluitend begrazen, en een droge stofopbrengst van 10 ton per hectare per jaar bij uitsluitend maaien. Dat blijkt uit een grootschalige Europese studie. Dit sluit aan bij het huidige gebruik.

Effect van scheuren op koolstofvoorraad

Over het effect van scheuren op de koolstofvoorraad is niet veel onderzoek gedaan. Het lijkt erop, aldus onderzoekers van het ILVO, dat er na het scheuren veel koolstof verloren gaat, maar dat de koolstofvoorraad na enkele jaren weer op het oude niveau is. Anders is het bij omzetten naar akkerland. Dan gaat een een aanzienlijk deel van de opgebouwde koolstof verloren en komt die als CO2 in de atmosfeer terecht. Europese studies toonden aan dat gemiddeld 1 tot 2 ton koolstof per hectare per jaar verloren gaat. Daarbij gaat de afbraak in het algemeen twee keer zo snel als de opbouw.

Verschillende studies vergeleken de koolstofopbouw onder blijvend grasland, blijvend akkerland en wisselbouwsystemen, en stelden vast dat de hoogste koolstofvoorraden werden waargenomen in het blijvend grasland en de laagste in het blijvend akkerland.

Voordelen van wisselbouw

Wisselbouw zit daar ergens tussenin, maar de hoeveelheid koolstof die wordt opgebouwd onder een dergelijk systeem zal afhangen van het aandeel grasland in de rotatie. Hoe hoger dit aandeel, hoe meer koolstof kan worden opgebouwd. Wisselbouw heeft ook nog andere voordelen, zoals het bemestingseffect door afbraak van de grasstoppel en bodemorganische stof en een verbeterde bodemstructuur en -kwaliteit.

Laatste reacties

 • driepint

  Roelof Joosten..

 • farmerbn

  Dus grasland legt veel koolstof vast en is goed voor het klimaat. Akkerbouw is slechter voor het vastleggen en dus ook slechter voor het klimaat. Het probleem is dat de klimaat-fanaten minder vlees willen eten en meer soja. Wat moet je dan met het grasland? Dus toch maar meer vlees en minder soja !!!!!!

 • alco1

  @farmerbn.
  Biologisch is al een bewezen moeilijk verhaal.
  Veganistisch kunnen we op dezelfde golflengte zetten.
  De mens heeft eiwitten nodig.
  Veganisten schermen er nog mee dat er drie maal zoveel plantaardige eiwitten nodig zijn in de kringloop voor dierlijke eiwitten.
  Ze vergeten echter dat de dierlijke eiwitten veel beter zijn en de "rest", mest dus, wat weer gewoon in de kringloop terecht komt.

 • WGeverink

  Sinds de jaren 50 is het percentage CO2 8 duizendste van 1procent toegenomen. Het CO2 percentage in de lucht is 0.04%. Acht duizendste procent van niks is niks. Ten tijde van de dinosauriers was het CO2 percentage vijf keer zo hoog, draaide de aarde ook en groeiden de planten heel best. De miljarden die aan CO2 uitgegeven worden zijn daarom weggegooid geld. Sateliet metingen hebben inmiddels bewezen dat de aarde de afgelopen twintig jaar niet noemenswaardig is opgewarmd. Het kleine beetje opwarming wat er wel is valt te verklaren met het feit dat we aan het einde van een ijstijd zitten.

 • WGeverink

  Het probleem is dat je op deze aardbol pro global warming moet zijn om onderzoeks geld los te krijgen van de overheden of andere instanties. Daarom komt bijna alle informatie die de wereld ingeslingerd wordt van maar 1 kant.

 • farmerbn

  Ik weet niet waar ze meten in de Bilt bij Utrecht maar kan me voorstellen dat het vroeger op het platteland was. Als dat nu nog zo is dan zijn de cijfers te vergelijken maar als er veel bebouwing bijgekomen is , meten ze nu in de stad ipv op het platteland. Niet te vergelijken dus.

 • landboer

  Juist geverink en wanneer de planten harder groeien verbruiken ze meer CO2 en produceren ze meer O2 ,en komt/blijft de boel weer in evenwicht,hoe simpel kan het zijn!
  Maar het komt er dus op neer dat natuurland weer gewoon bemest moet worden want dat is veel beter voor het milieu......(en de weidevogels)

 • alco1

  Hier kiezen voor biodiversiteit betekend voor de landen waar de zon hoger staat, uitbreiding van de woestijnen.

 • DJ-D

  En dan ook nog meegerekend dat veel weidegebieden in Nederland zijn ingepolderd uit meren en uit zee ontstaan dus geen land wat ontbost is.

  Beter voor het zogenaamde klimaat om de markerwaard in te polderen dan er van die onrendabele molens rond omheen te zetten.

 • oorspronkelijk

  de onheils profeten van de global warming maken mij minder angstig dan de
  ontkennende profeten op deze site
  problemen dienen onderkend en maatschappelijk breed aangepakt

 • WGeverink

  Ook de profeten van de global warming ontkennen niet en kunnen ook niet ontkennen dat de temperaturen de afgelopen pakweg 20 jaar opmerkelijk stabiel waren. Daarom noemen ze de periode waarin we nu zitten " the pause"...

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.