Een slachterij van Danish Crown in Herning, Denemarken. – Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

Danish Crown stapt in Agrogas, sluit opnieuw slachterij

Danish Crown neemt een aandeel in Agrogas, een onderneming die zich richt op de verbranding van methaangas uit mestopslagen om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Ook wil de vleesverwerker zijn varkensslachterij in Ringsted per half september 2024 sluiten.

Verbranding van methaangas, dat Agrogas doet, is een relatief eenvoudig proces. Een pomp zuigt methaangas aan uit een gesloten meststank. Vervolgens wordt het methaan naar een fakkel gepompt, waar het wordt verbrand en omgezet in CO2. Dat zet volgens de onderneming zoden aan de dijk, aangezien de impact van methaan als broeikasgas veel groter is dan die van CO2. In potentie kan de uitstoot per kilo varkensvlees met deze techniek volgens Danish Crown met 10% tot 20% worden teruggedrongen.

Jais Valeur, CEO bij Danish Crown, geeft aan dat de coöperatie voorop wil lopen in de zoektocht naar technologieën om de landbouw te vergroenen. Bij goede resultaten is het de bedoeling om de techniek voor alle leden-varkenshouders beschikbaar te stellen. Uit onderzoek moet blijken of de gerealiseerde reductie van de CO2-uitstoot, door het verbranden met methaangas uit mesttanks, kan worden omgezet in CO2-certificaten. Naar verwachting komt hierover binnen enkele maanden duidelijkheid. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Seges, Landia en Aarhus University.

Varkensslachterij Ringsted dicht in september

Danish Crown wil zijn varkensslachterij in Ringsted per half september 2024 sluiten. De sluiting kost 1.200 werknemers hun baan. Wel investeert de onderneming komende drie jaar circa € 33,5 miljoen, wat zo’n 300 nieuwe banen oplevert in de vestigingen in Horsens, Herning, Vejens en Blans.

Het aantal aangevoerde slachtvarkens in Denemarken is sinds 2021 fors gedaald. Daarom is het volgens de onderneming noodzakelijk de eerder ingezette reorganisatie te versnellen om de eigenaren van het bedrijf, Deense varkenshouders, een concurrerende prijs te kunnen betalen. De mondiale markt voor varkensvlees is in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Op de exportmarkt domineren Spanje, de Verenigde Staten en Brazilië. Tegelijk ziet Danish Crown wel potentieel voor verwerkte producten. Zo is vooral op de Europese markt veel belangstelling voor de bacon en pepperoni die door Danish Crown wordt geproduceerd. De ambitie is om al het vlees van de leden-veehouders, of als verwerkt product of als halffabricaat, te exporteren naar markten waar het tegen hoge prijzen kan worden afgezet.

De slachtcapaciteit wordt nauwkeurig op de aanvoer afgestemd. Dit betekent dat leden-veehouders de aantallen varkens die ze hebben toegezegd in een jaar te leveren niet tussentijds kunnen wijzigen. Wijzigingen moeten een jaar van tevoren worden gemeld. Ook worden varkenshouders gekort als leveringen meer fluctueren dan volgens de regels van Danish Crown is toegestaan.

Beheer
WP Admin